Божието Слово е пълно с примери и указания за това как трябва да се молим. Нашият християнски живот, от друга страна пък, е пълен с примери за това как все повече и повече от заобикалящата ни среда ни изкушава да се молим по съвсем друг начин. Нека Бог, чрез Святия Си Дух и Словото Си към нас ни помага да общуваме с Него правилно. Да обърнем внимание заедно на Матей 6:5-8, от където можем да научим много за това как трябва да се молим. Матей 6:5-8: И когато се молите, не бъдете като лицемерите; защото те обичат да се молят, стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам: Те са получили вече своята награда. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и твоят Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците; защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многословието си. И така, не бъдете като тях; защото вашият Отец знае от какво се нуждаете, преди вие да Му поискате. Може би това е много добре познат пасаж за теб, а може би не. Във всеки от двата случая от този пасаж можеш да научиш два основни принципа, които ще те водят в правилна молитва:

  1. Твоята молитва не трябва да е подправена, а трябва да идва от сърцето и ума ти. Твоята молитва трябва да бъде искрена. Исус ни дава много добър пример за подправена молитва – тази на лицемерите. Тук текстът насочва вниманието ни към фарисеите и другите подобни религиозни водачи, които полагали големи усилия да бъдат заварени на публично място когато дойде време за редовната молитва, за да могат да бъдат забелязани от всички останали. Така те получавали възхищението на обикновените хора за тяхната престорена вяра и отдаденост на Бог. Исус би могъл да бъде по-точен в думите си – те са получили своята награда, а именно – няколко минути слава и възхищение от страна на хората. Ето защо нашата молитва не трябва да наподобява тази на фарисеите. Когато се молиш към Бог с цялото си сърце и с целия си ум, откровено и истинно, тогава няма да бъдеш изкушен/а да мислиш за това какво се върти в главата на останалите около теб относно твоята молитва. От друга страна пък, за теб ще е по-лесно да се молиш по този начин когато около теб няма други хора, които да създават шум, да ти отвличат вниманието, или пък да те карат да си мислиш, че те наблюдават през цялото време, за да те хванат когато направиш грешка. Когато Исус ни учи да се заключим във вътрешната стаичка Той ни учи да се молим на място, което е спокойно. Място, където можем да отделим цялото си внимание на Бог. Това, разбира се, не означава че никога не трябва да се молим заедно с други и/или сред други хора, или пък в шумна и натоварена среда. Но винаги трябва да отделяме време за молитва на тихо и спокойно място. Къде е твоето спокойно място? Изключваш ли си телефона по време на молитва? Необходимо ли е винаги да слушаш музика когато се молиш? Можеш да си осигуриш тишина поне веднъж дневно – започни от днес!
  2. Бог не те е задължил да се молиш с красиви и добре подбрани думи. Но Бог иска от теб да се молиш така, че да разбереш колко си зависим/а от Него. За нас хората може да е много внушително когато чуем някой друг да се моли красноречиво, но за Бог няма значение. Не губи време в подбиране на думи – те няма да направят молитвата ти по-ефективна. Още повече – Бог няма нужда от нашите молитви, за да научи как сме и от какво имаме нужда. Бог знае дори и това, което е тайно! Молитвата ни, обаче, може по един много интимен начин да ни напомня постоянно за това, че във всичко ние сме изцяло зависими от Бог. В момента, в който осъзнаеш пълната си зависимост от Бог за теб ще бъде много по лесно да оставиш това, което трябва в Божите ръце и да поемеш отговорността там, където тя е изцяло твоя. Тогава няма да има пречки, за да може Бог да те обгърне със Своя мир.

Ако е нужно напиши си бележка и я постави на видно място или направи каквото и да било, което ще ти напомня редовно да се молиш в тихата си стаичка, както и да се молиш с думите, които идват дълбоко от теб, а не са специално подбрани като за пред публика.