ПРОГРАМА ЗА РЕГИОНАЛНАТА ОБЩА МОЛИТВА

Дата:23.06.2018г.

Място на провеждане: Църква „Вяра“, гр. София, ул. „Бачо Киро“ 21

11:00 Откриване с водещ: п-р Румен Борджиев

11:05 – 11:30 Хваление

НАЧАЛО НА ПЪРВИ МОЛИТВЕН БЛОК:

11:30 Водещия кани първия служител за молитва, а останалите следват програмата.

Всеки служител прави кратко представяне за себе си и въведение в темата, за която ще се моли. Ориентировъчно време за всеки служител е около три минути.

 1. п-р Людмил Ятански: Здрави семейства и по-висока раждаемост в страната. Семейни ценности. Молитва относно демографският срив (намаляване на раждаемостта; миграция; липса на работни места; ниско заплащане). Против разводите. Против абортите. Правилно възпитание на децата.

2 . сестра Даниела Дикова:  Любов към погиващите. Вярващите в църквите да са запалени за благовестие. Хората да са отворени за благовестието и Бог „да отваря врати“. Святият Дух да изобличава невярващите за грях. Благовремие за благовестие: свобода за споделяне на евангелието! Мъдрост и креативност за съвременни подходи при представяне на  благовестието. Благовестието да достига до децата.

 1. п-р.Благовест Николов:; Благоволение на управниците и добри закони; За спасение на управниците в България и за мъдрост при управлението и приемането на закони (президент, Народно събрание, министър-председател и Министерски съвет, министерства, Висш съдебен съвет, съдебна система, прокуратура, следствени органи, държавни агенции и комисии, областни управители, кметове, общински съвети).
 2. Светослав Портарски: За спасение и мъдрост за ръководителите на политическите партии.
 3. п-р. Анатоли Еленков: Премахване на всяка форма на заблуда против познаването на Исус Христос като Господ и Спасител: еретични учения, религиозни заблуди, суеверия, и др. Против радикалния ислямски екстремизъм.

НАЧАЛО НА ВТОРИ МОЛИТВЕН БЛОК:

11:50  1 песен от хвалението. Следващият служителят излиза след края на песента.

6.п-р. Иван Хазърбасанов: Мир за Йерусалим и благословение за Израел Мир по света! Мир, като необходимост за проповядване на благовестието.. Благословението на Авраам и потомството му, умножено върху всички народи. Възстановяването и единството Йерусалим и Израел -белег за мащабно световно благовестие.

7.п-р Людмил Арсов: Спасението на ромите и на етническите турци. Спасението на бежанците и мигрантите в България.

8.п-р. Огнян Серафимов Съживление в църквите и в Тялото Христово като цяло в България. Църквата в България, инструмент за разширяване на Божието царство на Балканите и по краищата на света! Църковните лидери да имат откровение и мъдрост за: стратегия за благовестие; изграждане на служители; обучение на новоповярвалите; разширяване на църквата и за основаване на нови църкви.

 1. п-р Илиaн Евтимов: Новите поколения в църквата (деца, тийнейджъри и младежи) да срещат Бога и да бъдат радикално променени и спасени.

10.п-р Румен Борджиев: Братолюбие, единство и смирение на служителите и другите вярващи. Разпознаване на служителите и вярващите в другите местни църкви и взаимна почит между тях.

НАЧАЛО НА ТРЕТИ МОЛИТВЕН БЛОК:

12:15  1 песен от хвалението. Следващият служителят излиза след края на песента

 1. п-р. Красимир Партовски Финансово снабдяване за делото на Благовестието! Финансова свобода, стабилност и увеличаване на финансовата сила на Църквата.

Пастор Красимир Партовски продължава с призив за събиране на дарение за покриване на разходите по събитието. Разпоредителище ще съберат дарението.

Хвалението оформя фона с една песен по време на събиране на даренето и продължаваме с молитвата:

 1. п-р Иван Ядков: Родолюбие и патриотизъм (национално самосъзнание).
 2. 13. п-р. Трайчо Стефанов Библията да навлиза в училищното образование. За правилни реформи в образованието. Християнски ценности в образователната система (против агресия, наркоразпостранение, сексуална неморалност в училищата).
 3. 14. п-р. Павел Игнатов: Молитва за благословение на балканиете, помирение и благословение.
 4. п-р Емануил Бозов Бог да издига и изпраща християни във всяка обществена сфера (политика, икономика, образование, здравеопазване, медии, забавна индустрия)
 5. Иван Петков: За морал в обществото, срещу джендър идеологиите.
 6. п-р Татеос Нигохосян: За гонената църква по света.

Край на събитието: Водещия закрива събитието и съобщава за националната молитва. Дата: 22.09.2018 (събота), гр.Пловдив, Зала Хиподрума.