Да се взема 3 пъти дневно, ако състоянието се влоши – удвоете дозата! /Пс. 50:15, Пс. 118:13-20, 1Петр. 5:7/

ИСУС е ГОСПОД на моя живот! Аз забранявам на греха, болестите и болките да имат власт над мен, разчупвам тяхната сила в името на ИСУС! Простена и освободена съм от грях и вина и съм жива в БОЖИЯТА правда. Съгл. Кол. 1:21-22, Мат. 8:17б, Исая 53:5, Римл. 8:2, Гал. 3:13-14, Откр. 1:5-6, 17б аз съм освободена от непростителност. Простих на всички, както ХРИСТОС ми прости, защото БОЖИЯТА любов е изляна в сърцето ми чрез Святия Дух /Мат. 6:12, Римл. 5:5/. ИСУС понесе моите грехове на кръста, за да съм мъртва към греха и жива за божията правда. Чрез Неговите рани съм изцерена /1Петр. 2:24, Римл. 6:11, 2Кор. 5:21/. ИСУС понесе моите грехове и болки, защото изпрати словото си да ме изцерява и отървава от ямите, в които лежа /Пс. 107:20/.

ОТЧЕ, поради твоето слово, аз съм победител. Победих този свят, плътта и дявола, защото по-велик е Този, който е в мен от онзи, който е в света /1Йоан 4:4/. ОТЧЕ, Ти си ми дал изобилен живот, получих го чрез твоето СЛОВО, и този живот навлезе във всеки орган и тъкан на тялото ми и ми донесе живот и здраве /Йоан 10:10/. Небесни ОТЧЕ, аз внимавам на Твоето Слово, прекланям ухото си към беседите ти, не ги отдалечавам от очите си, пазя ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тези, които ги намират, и здраве за цялата ми снага /Пр. 4:2, 20:22/. Както БОГ беше с Мойсей, така Той е и с мен. Очите ми няма да се помрачат, нито силите ми ще отслабнат, благословени са очите ми, защото виждат и ушите ми, защото чуват. Зло няма да ме постигне, нито язва ще се приближи до шатара ми, защото Си заповядал на ангелите да ме пазят във всичките ми пътища. В моята пътека има живот, изцерение и здраве /Пс. 91:10-11, Пр. 12:28/. ИСУС взе моите немощи и болестите ми понесе, затова аз отказвам и не позволявам те да обитават в моето тяло. Божият живот протича чрез мен и ми донася изцерение на всяка клетка от моето същество и всички затлачени клетки да бъдат освободени /Мат. 8:17/. Понеже съм изкупена от проклятието, аз заявявам, че истината в галатяни 3:13-14 тече в моята кръв. Тя е проникнала във всяка клетка на тялото ми, като е възстановила моето здраве и живот /Марк 11:23, Лука 17:6/. ОТЧЕ, Твоят живот е и мой. Истината в 1Петр. 2:24 е навлязла в моето кръвообращение. То възстановява всяка клетка от тялото ми. Господи аз ти служа и Ти благославяш храната и водата и отмахваш всяка болест от мен, затова аз ще изпълня определените ми дни в здраве /Изх. 23:25-26/. Представям тялото си на ГОСПОДА, защото е храм на ЖИВИЯ БОГ. Той живее в мен. Неговия живот прониква в моя дух, дуща и тяло, така че аз съм изпълнена с пълнотата на БОГА всеки ден /Рим. 12:12, Йоан 14:20/. Моето тяло е храм на СВЯТИЯ ДУХ, затова аз изисквам то да освобождава излишните химически и биологически вещества, така щото в него да има постоянен баланс.

Небесни ОТЧЕ, секретите на панкреаса ми и всички други жлези с вътрешна секреция да бъдат достатъчни, за да поддържат здравето ми /1Кор. 6:19/. ОТЧЕ, чрез словото си Ти всади Твоя живот в мен. Той възстановява моето тяло при всяко вдишване и издишване, и при всяко изговаряне на думи на вяра /Йоан 6:63, Марк 11:23/. Това което БОГ не е насадил, в тялото ми да се стопи и изкорени от моето тяло в мощното име на ИСУС ХРИСТОС! Истината в 1Петр. 2:24 е вградена във всяка клетка на моето тяло и аз живея с живота на БОГА всеки ден /Марк 11:23, Йоан 6:63/.

БОЖИЕТО ЛЕКАРСТВО срещу: израстъци, тумори, артрити, камъни в бъбреците, аденоми, карценоми, саркоми, цироза, епилепсия, енцилофалит, нефрит, ген на рака „покемон”, левкемия, анемия, алергия, подагра, атеросклероза, хепатит, хепатоцитория, повишен холестирол и триглицериди… Аз съм изкупена от проклятието и забранявам на всички тези болести и всички други да обитават в тялото ми, защото живота на БОГА в моята кръв ги разтопява и силите и здравето ми се възстановяват /Мат. 16:19, Йоан 14:13, Мар. 11:23/. ИСУС беше проклет вместо мен, затова забраних на всички болести и техните симптоми да продължат съществуването си в моето тяло. Те нямат право на живот в мен, защото аз съм свободна от властта на тъмнината /Кол. 1:13, Гал. 3:13-14/. Всеки орган, тъкан в мен функционира съвършено, според предназначението от БОГА. Забранявам всяка неправилна функция на органи, жлези, клетки, системи, кости, кожа, стави, тъкан, мозък, и други части на моето тяло в името на ИСУС! /Бит. 1:28-31, Рим. 8:2/. ОТЧЕ, твоето слово е част от мен, то е навлязло дори в кръвообращението ми и действа във всяка моя клетка, като възстановява и трансформира всяка част от моето тяло. Твоето слово стана плът, защото Ти го изпрати и то ме изцерява /Як. 1:21, Пс. 107:20/. Твоето слово се изявява в моето тяло, като всички болести да изчесват и изповядвам, че са вече минало /Пр. 13:3/. Аз изисквам в името на ИСУС костите и ставите ми да функционират нормално /Мар. 11:23, Мат. 17:20/. НЕБЕСНИ ОТЧЕ, давам глас на твоето слово, ДУХЪТ НА ЖИВОТ изявен в 1Пет. 2:24, направи моето тяло да се съобразява със словото ти. То е преобразувало всяка моя клетка и всички болести и техните симптоми вече са си отишли, рак и др. Болести не можете да съществувате в моето тяло, защото духа на БОГА е над мен, защото Божието слово е моя изповед: „защото БОГ не ми е дал дух на страх, а на сила, любов, себевладение” 2Тим. 1:7.

БОЖИЕТО ЛЕКАРСТВО ЗА СЪРЦЕТО И КРЪВТА: БЛАГОДАРЯ ТИ ОТЧЕ, че имам здраво и силно сърце. То бие с ритъма на живота. Кръвта ми тече до всички клетки на тялото ми, като възстановява и поддържа в мен изобилно здраве /Пр. 12:14 и 14:40/. Достатъчно кислород да достига до всяка клетка на тялото ми. Кръвното ми налягане да е 120/80. Божият живот да тече в кръвта ми и изчиства артериите ми от всички вредни за живота ми налепи /Мар. 12:23/. Сърцето ми тупти нормално, то бие с ритъма на живота и пренася Божия живот през цялото ми тяло като възстановява здравето ми /Йоан 17:23, Изх. 23:25 и Мар. 11:23/. Имам здраво и силно сърце, всяко туптене изпраща Божия живот да тече през вените ми, изчиства тялото ми от болести и болки. Кръвта ми е чиста и разрушава всеки болестен бацил, вирус, които атакуват клетките ми /Ефес. 3:19, Изх. 23:25, Мар. 11:23/. Говоря на моята кръв: Заповядвам на червените и белите кръвни телца да са достатъчни, здрави, деятелни, да разрушават всеки болестен бацил, вирус, левкемия, алергени, микроби, бактерии, хламидии, гъбички, болестотворни микроорганизми, спори, паразити, чужди тела, ракови клетки, които се опитват да живеят в моето тяло – да умрат и да не дават плод до века – в името на ИСУС! И в Неговото мощно име заповядвам всяка моя клетка да е нормална. В името на ИСУС, забранявам всяко ненормално функциониране на тялото, клетки, органи, жлези, мозък, системи, кости, стави, кожа /Рим. 5:17, Лука 17:6/. Всяка чужда клетка, която не подпомага живота и здравето да изсъхне от корен! Моите кръвни клетки да не позволяват на изродени, ракови клетки да живеят в тялото ми /Лука 17:6, Мат. 11:2, Пр. 4:20-23/.

АРТЕРИИ И КЛЕТКИ: В ИМЕТО НА ИСУС, моите артерии няма да се свият, вие сте чисти, еластични и функционирате нормално, както БОГ ви е създал /Мар. 11:23, Исая 53:11, Як. 3:2-5/ – защото закона на Животворящия Дух ме освободи от закона на греха и смъртта. Аз не разрешавам на греха да ме владее, нито болест или смърт да господаруват над мен /Рим. 8:2, 6:13-14/. Същият Дух, който възкреси ИСУС от мъртвите живее в мен като е всадил възкресенски живот, изцерение в цялото ми тяло /Рим. 8:2-11/. В името на Исус, аз забранявам на тялото ми да бъде подмамено по някакъв начин. Тяло, не ще се опълчиш срещу здравето и живота по никакъв начин /Мат. 12:25, 35/. Имунната ми система да расте и става по-силна всеки изминат ден. Изговарям към нея думи на вяра и живот. Забранявам нейното объркване, същия Дух, който възкреси Исус от мъртвите живее в мен и я оживотворява с Божия живот, който пази живота и здравето на духа, душата и тялото ми. БОЖИЕТО ЛЕКУВА ЗДРАВЕ НА КОСТИТЕ И МОЗЪКА В ТЯХ: Говоря на костите и в ставите на моето тяло – заповядвам ви в Христовото име да се развивате нормално, да не отговаряте на никаква болест защото Св. Дух, който възкреси Исус от мъртвите живее в мен прониква в костите, ставите ми с живот и здраве. Отче, аз изисквам от моите кости да произвеждат съвършен мозък, а той да произвежда съвършено здрава кръв, която да защитава тялото ми от болести и болки. Моите кости отказват всяко проклятие изисквам моите стави да функционират нормално. Те не ще позволят на нищо да ги наранява, да разстройва нормалното им действие. Никакви болки, никакви подутини няма да има върху ставите ми.

В МОЩНОТО ИМЕ НА ИСУС ХРИСТОС ЗАПОВЯДВАМ: МОИТЕ БЪБРЕЦИ, ЧЕРЕН ДРОБ, ЖЛЪЧКА, ДАЛАК, БЕЛИ ДРОБОВЕ, ПАНКРЕАС, ЖЛЕЗИ, СЪРЦЕ, СТОМАХ, ЧЕРВА, ВСИЧКИ СИСТЕМИ, ВСИЧКИТЕ ВИДОВЕ МОЗЪК, ХИПОФИЗА, ВСЯКАКЪВ ВИД ЖИВОТОТВОРЯЩИ КЛЕТКИ, ИМУННА СИСТЕМА, ОБМЯНА НА ВЕЩЕСТВАТА И ВСИЧКИ ДРУГИ ОРГАНИ НА МОЕТО ТЯЛО ДА ИМАТ НОРМАЛНИ: форма, размери, обем, структура, функции и нормален химичен, физиологичен и биологичен състав, така както Бог ги е създал да поддържат живота ми в съвършено здраве, за слава на Бога, защото, ти тяло си храм на Святия Дух, за да бъдеш изцерено и здраво! ОТЧЕ, аз се противя на неприятеля всякога, когато застава срещу мен. Изисквам моето тяло, дух, душа да бъдат силни, здрави като ги подхранвам с твоето слово. Отхвърлям, разчупвам в кръвта на ИСУС ХРИСТОС и неговата жертва на кръста всяко проклятие и засилвам живота на моето тяло с Божие слово в името на ИСУСА ХРИСТА!!! Вече си правя нови планове, защото чрез твоето слово започнах живот за здраве и радост. Благославям те ГОСПОДИ, никога не ще забравя твоите благодеяния, понеже ТИ прости всичките ми беззакония изцери всичките ми болести, изкупи живота ми от разрушения, насити с блага душата ми, та здравето ми се подновява всеки ден! Благодаря, Ти ми даде изобилен живот и здраве. Ти си сила на живота ми и ГОСПОД МОЙ! /Пс. 105:2-5/ ТИ ИСУСЕ, който сам понесе в тялото си моите грехове, тъй щото като сме умрели за греховете да живеем към правдата, с чиято рана оздравяхме! /1 Петр. 2:24, 5:7/ …Бог няма да ни остави да бъдем изпитани, повече отколкото е силата ни…/1Кор. 10:13/

ПОБЕДОНОСНАТА МОЛИТВА

       Господи, аз се покорявам и предавам на Теб през този ден. Прекланям се пред твоята воля и Те поканвам да живееш с Твоята възкресенска сила чрез мен. Мога да бъда чист истински християнин само в твоето име и чрез Твоята сила. Господи закриляй ме днес. Сетне се покорявам на Библията – твоето слово и се съпротивлявам на дявола и неговите демони в името на Господа Исуса Христа и Неговата скъпоценна кръв му заповядвам да напусне мен и семейството ми и всичко, което Бог ми е дал, защото той е победен от Исусовата смърт на кръста. Благодаря ти Господи Исусе, за тази победа. Нека през целия ден да ходя в радостта от нея противейки се на дявола и покорявайки се на Теб всеки миг! /Яков 4:7/ Амин!

“Бог желае, и е способен да прави за мен, в мен и чрез мен, свръх изобилно, далеч над и отвъд всичко, което се осмелявам да поискам или да мисля, безкрайно, неограничено отвъд моите най-смели молитви, желания, мисли, надежди, мечти и видения. Амин! /Ефес. 3:20/ Господи, разпали Божия дар в мен (избликнете води, реки от жива вода; избликни, о кладенче в душата ми. Избликни, кладенец) и надигнете се реки на Бога.” /Числа 21:16-17/