21:00-00:00ч Нощна/търсеща молитва

Молитвена цел: Това е време в което огромно откровение започва да се излива. Както Данаил, не напускай Божието присъствие докато Той не е открил пълната картина на откровението, което има за теб.

Важни препратки: Песен на песните 3:1-4; Еремия 6:5; Деяния 20:7

Стражите в древния Израел са поставени на всеки 3ч. Започват от залез в 18ч. и следват в 21ч., 0ч., 3ч., 6ч., 9ч., 12ч. и 15ч. Всяка от стражите има своя молитвена цел и стратегическа област на застъпническа молитва.

18:00-21:00ч Вечерна трансформираща молитва
21:00-00:00ч Нощна/търсеща молитва
00:00-03:00ч Преходна стража
03:00-06:00ч Пророческа стража
06:00-09-00ч Стража на пробив
09:00-12:00ч Утринна стража
12:00-15:00ч Апостолска стража
15:00-18:00ч Следобедна стража