Грабнати

"Тогава ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно в облаците…" 1 Солунци 4:17

 

Някои вярващи смятат, че учението за Грабването е създадено от хора, които искат да избегнат страданието.

 

Да, точно …

Read More

Второто идване на Христос

Според Библията има поколение, което няма да види смърт. Вместо това Господ ще ги вземе от лицето на земята в това, което наричаме грабване на Църквата.

 

Именно това имаше предвид Исус, когато каза: „Тогава двама мъже ще бъдат на…

Read More

Причини за Христовото завръщане

Писанието не е нито неясно, нито двусмислено относно обещанието за Христовото завръщане. Голяма част от Писанието е пророческо, а почти една трета или повече от пророческите пасажи се отнасят до Второто пришествие на Христос или събития, свързани с …

Read More

Царят който стана животно (Даниил 4)

/Урок
по Божи суверинитет/

Чухте ли? Бойко Борисов се
покаял и станал християнин. В едно интервю казва: „Неотдавна си дадох сметка,
че последните 7 години се държах много арогантно. Не бях на себе си. Мислех си,
че съм най-великият лидер. Но през …

Read More

Къде са днешните исахарци?

Живеем във време на политическа, икономическа и
морална криза. Хората са недоволни от много неща, протестите не стихват,
градусите навън и вътре в нас се повишават. Затова е важно за нас, християните,
да се запитаме: разбираме ли времето, в което живеем? Как можем адекватно да
бъдем посланици на Христос сред тези, които познаваме и изобщо в нашето
поколение?

Един интересен Библейски пасаж, който

Read More

Четирите звяра и Човешкият Син (Даниил 7)

/проповед/

Дотук разгледахме 6 глави от
Даниил в 7 недели. Интересен факт е, че уводната 1-ва глава е писана на иврит.
От 2-7 гл. са писани на арамейски – езикът говорен във Вавилонската империя. И
последните глави, от 8-12-та – отново са писани…

Read More

6. ЕСХАТОЛОГИЯ НА НЕВИДИМАТА ЦЪРКВА

Невидимата църква (или също Вселенската църква) се състои от всички истински вярващи, докато видимата църква може да включва и невярващи, и вярващи. Есхатологията на видимата църква беше разгледана по-рано в настоящата книга. Eсхатологията на невидимата Църква обаче спада към изучаването на събитията от преди времето на Голямата скръб. А. ОпределениеКогато си дадем точно определение какво […]

Read More

6. ИЗДИГАНЕТО НА ПАПИЗМА

Един от най-великите закони на Божието царство е, че най-голям е онзи, който служи на другите най-добре (Лука 22:26). Колко труден урок за всички последователи на Исус, който е казал „Аз съм сред вас като оня, който слугува“! Най-простото и въздействащо приложение на този урок ни дава Господ, когато измива нозете на учениците Си точно […]

Read More

2. ВРЕМЕНАТА НА ЕЗИЧНИЦИТЕ

Следващата област на уводен материал, необходим за разбирането на пророчествата, включва разяснение за естеството и развитието на „времената на езичниците“. Определение за тази фраза можем да намерим в Лука 21:24:Те ще паднат под острието на меча и ще бъдат откарани в плен по всичките народи; и Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докато се изпълнят […]

Read More