7 пророчески цели в Божия дневен ред

1. Да се роди истинското послание на пълното евангелие с демонстрацията на Духа чрез апостолски тип служители на земята. 2. Да се декларира Божията вечна цел и изпълнението на нашата съдба и призив чрез зрели Пророчески служители тук на земята. 3. Да се изградят в Неговата Църква Апостолска структура и Новозаветни модели чрез правилно функциониращи […]

Read More

ВРЕМЕТО НА БЛАГОВОЛЕНИЕ КАЙРОС

Това е “Десетилетие на Съдба” (2010-2020) . Нациите по света и Църквата на Исус Христос ще ходят в съдбата, в която са избрали да влязат. Това е началото на най-добрите дни в живота ни! ВРЕМЕНА НА ОГРОМНА СВЕТЛИНА НА ОТКРОВЕНИЕ ОТ БОЖИЕТО СЛОВО И НЕГОВИТЕ ЦЕЛИ в контраст с невиждани досега заблуда и объркване. Тези, […]

Read More

ПРАТЕНИКЪТ

Служителите трябва да разкриват своята зависимост от Святия Дух и Божието слово. Нашите служители са твърде уверени поради многото минали успехи и ето защо толкова малко от тях са хора на молитва. Те са толкова зависими от хора и техните човешки контакти, и поради това толкова малко са водени от Святия Дух! Толкова много проповедници […]

Read More

БОЖИЯТА ВЕЧНА ЦЕЛ

ДА СЕ ДЕКЛАРИРА БОЖИЯТА ВЕЧНА ЦЕЛ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАШАТА СЪДБА И ПРИЗИВ ЧРЕЗ ЗРЕЛИ ПРОРОЧЕСКИ СЛУЖИТЕЛИ ТУК НА ЗЕМЯТА. Църквата се е отдалечила толкова много от мисията си, поради която е тук на земята. Исус гради Църква, която ще роди Неговото царствено управление и ще го установи тук на земята. Много църкви и служители […]

Read More

СЪТРУДНИЧЕСТВО vs. СЪРЕВНОВАНИЕ

Служителите на новото поколение ще БЪДАТ ЗАЩИТНИЦИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО, А НЕ НА СЪРЕВНОВАНИЕТО. Много градове и нации са под обсадата на пастори, които патрулират градовете, сплашват останалите пастори и манипулират презвитерите в града, като по този начин те унищожават хората, които мразят. Духът на Езавел ще използва старейшините на града, за да получи това, което […]

Read More

ПОД ИНТЕНЗИВЕН НАТИСК

Пробивните вярващи ще имат способността ДА СЕ ДВИЖАТ ПОД ИНТЕНЗИВЕН НАТИСК, позволявайки на Бог да оформи техния характер и да издигне стандарт за следващото поколение от последователи. Вярващите от ранната църква не се страхуваха от интензивния натиск на гонението, който беше върху църквата по това време (Деяния 11:19). Те не бяха шоколадови войници, които да […]

Read More

ПРОГРЕСИВНИ ОТКРОВЕНИЯ

Пробивните вярващи ще имат способността ДА СЕ ДВИЖАТ В ПРОГРЕСИВНИ ОТКРОВЕНИЯ, за да могат да донасят нови откровения върху настоящата истина и така Църквата да бъде адекватна в настоящето. Tази способност да бъдем в движението на Святия Дух и в откровението на това, което Бог говори днес, ще накара Църквата да порастне в зрялост. Църквата […]

Read More

МАНТАЛИТЕТ ЗА ГЛОБАЛНО ВЛИЯНИЕ

Пробивните вярващи ще имат способността ДА СЕ ДВИЖАТ КЪМ НОВО НИВО С МАНТАЛИТЕТ ЗА ГЛОБАЛНО ВЛИЯНИЕ от локалната база. В Деяния 11:27-30, ние виждаме как църквата излезе извън четирите си стени и споделяше това, което Святият Дух казваше чрез пророците. Това накара локалните вярващи да се надигнат над собствените си ограничения и да посрещнат бъдещите […]

Read More

БОГАТСТВАТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ

БОГАТСТВАТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ЗА ПРИДВИЖВАНЕТО НА ЦАРСТВОТО Бог ще потвърди завета Си със Своята Църква, като освободи сила за намиране, събиране, умножаване и преразпределяне на богатство. Този процес ще се ускори от апостолските хора, които Бог издига да разпределят ресурсите на праведните, които те са вложили в Царството. Разпределянето на ресурси и […]

Read More

ДОСТИГАНЕ НА СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ

ЩЕ ИМА УНИКАЛНА АПОСТОЛСКА БЛАГОДАТ ЗА ДОСТИГАНЕ НА СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ ОТ МЛАДИ ХОРА И ТИНЕЙДЖЪРИ, така че те да бъдат обучени за лидерство и ефективно служение към тяхното собствено поколение. Желанието на Исус да нахрани множествата стана реалност, понеже апостол Андрей намери едно момче с пет хляба и две риби. В нашето поколение има много […]

Read More