Отче в името на Исус, аз съм освободен от всички дългове; нуждите ми са посрещнати и имам преизобилно много в житницата си. Аз ходя в благоуспяване и здраве, както душата ми благоуспява. Това е Божията воля за мен да благоуспявам като посявам приноси и вярвам в Господ за: Работа и по-добри работни места Увеличаване и бонуси Лихви и дивиденти Ползи и обезщетения Продажби и комисионни Растеж в бизнеса Обезщетения и споразумения Имоти и наследства Лихви и доходи Отстъпки и промоции Пощенски записи Намирането на финанси Авторски възнаграждения Неочаквани подаръци и изненади Платени сметки Анулирани дългове Благословения и увеличаване Спасение за приятели и семейства Изцеление за приятели и семейства Освобождение за приятели и семейства Цялостност в моя живот – тяло, душа и дух – нищо да не липсва, нищо да не се чупи и нищо да не се губи!