Боже, Ти единствен си достоен за чест и слава. С Теб можем да преодолеем всяка буря – включително глобалното въздействие, което COVID-19 оказва върху нашия свят.

Сега Те молим:

Лекувайте тези, които са болни и защитавайте тези, които не са.

Дай на нашите лидери допълнителна мъдрост, докато се ориентират в тази пандемия и икономическа несигурност.

Укрепи нашата световна Църква. Разкрий ни как можем да си партнираме заедно, за да постигнем нуждите на тези около нас.

Успокой страховете ни. Изпълни ни с Твоята надежда, радост и мир, докато продължаваме да се доверяваме на Теб.

Използвай тази пандемия, за да проправиш пътя за духовно обновление. Искаме Твоята слава, сила и изцеление да бъдат на показ.