На януарската сесия на Сената на щата Канзас през 1996 г. пастор Джо Райт от Канзас бил помолен да води Сената в молитва. Те очаквали обикновената формална молитва за откриване на сесията, но не това се случило. Пасторът използвал момента за изповед и пророческо послание. Докато се молил някои сенатори станали и напуснали, но радиоводещият Пол Харви записал  молитвата и я включил в своята радиопрограма по ABC. Получил още молби за копия от нея, а църквата на п-р Райт била затрупана от писма. Ето и самата молитва:

„Небесни Отче, ние идваме пред Теб днес, за да помолим за Твоята прошка и да потърсим Твоето напътствие и водителство. Ние знаем, че Твоето Слово казва, „Горко на онези, които наричат злото добро“, но ние сме направили точно това. Ние сме загубили нашето духовно равновесие и сме преобърнали с главата надолу нашите ценности. Ние изповядваме, че: 

Ние се подиграхме с абсолютната истина на Твоето Слово и я нарекохме плурализъм. Ние се поклонихме на други богове и нарекохме това мултикултурализъм. Ние oдобрихме перверзията и я нарекохме алтернативен начин на живот. Ние експлоатираме бедните и наричаме това лотария. Ние пренебрегваме нуждаещите се и наричаме това самозащита. Ние награждаваме мързела и наричаме това благосъстояние. Ние убиваме нашите неродени и наричаме това избор. 

Ние пренебрегнахме дисциплинирането на децата си и нарекохме това изграждане на себеуважение. Ние злоупотребихме с властта и нарекохме това пoлитически такт. Ние пожелахме притежанията на нашите ближни и нарекохме това амбиция. Ние замърсихме въздушните вълни с профанизъм и го нарекохме свобода на изразяването. Ние осмяхме вечните ценности на нашите предци и нарекохме това просвещение. 

Изследвай ни, Боже, и познай сърцата ни днес. Изпитай ни и виж дали има нечестив път в нас. Очисти ни от всеки грях и ни освободи. Води и благослови тези мъже и жени, които са изпратени тук от хората на Канзас и които са поставени от Теб да управляват този велик щат. Дай им Твоята мъдрост да управляват и нека техните решения ни насочват към центъра на Твоята воля… Амин.“