Всеки човек се моли по различен начин, като много следват т.нар. модели за молитва. Днес, този който търси може да открие голям брой модели за молитва. Един, обаче е най-добре познат и най-често използван – молитвата на Исус от Матей 6:9-13. Безспорно този модел предлага много и важна информация относно съдържанието на нашите молитви. Нека обърнем внимание на стих 10 и по-подробно на фразата „да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята.“ В този „урок по молитва,“ който Исус преподава на учениците си, както и на нас, водещото място на молитвата за Божията воля (без условия – молитвата е за Божията воля, каквато и да е тя) отразява и нейната важност. Исус ни учи да се молим за волята на Отца преди да започнем да се молим за ежедневните си или дълготрайни нужди. Когато започнем молитвата си с искрен призив към Бог за изпълнение на Неговата воля, тогава Неговия Дух, който ни води в молитва ще ни предпази от капана на собствените ни желания. За съжаление нашата воля не винаги отразява Божията воля. Това е и нещото, което прави молитвата за Божията воля толкова трудна. Да се молиш за изпълнението на Божията воля (а не на своята собствена или чиято друга воля) означава да се довериш напълно в това, че Божията воля е най-доброто и най-точното. Молитвата за Божията воля е и заявление за нашата готовност да живеем според тази воля, без значение колко лесно или трудно би било това. И може би най-трудната за приемане част е, че след тази молитва трябва да следваме Божията воля, а не своята собствена. В противен случай молитвата ни е като говорене на излишни думи. Този пасаж от Матей не е последния, в който Исус ни учи на молитва за Божията воля. В едно още по-трудно време, и поставен пред едно много трудно изпитание, Исус се моли „Авва, Отче, за Тебе всичко е възможно; отмини Ме с тая чаша; не, обаче, както Аз искам, но както Ти искаш“ (Марко 14:36). За Исус Божията воля не беше лесна за преглъщане. Същото се отнася и за нас днес. Но нека това не бъде пречка за това да се молим правилно, защото Бог е всемогъщ и верен. Той е с нас без значение от обстоятелствата. За нас остава предизвикателството да останем верни като отразяваме молитвите си чрез живота си във всеки един ден. Когато се молиш за която и да било нужда – преди всичко, отдай благодарност и хвала на Бог, моли се за това да бъде Неговата воля, изкажи нуждата си и остани верен към Божия призив за свят живот подчинявайки се единствено на Неговата воля за теб, както и за околните.