1. Законът на продуктивността
Из 7 пуритански принципи за напредък

Няма истински лидери, без истински резултати. Продуктивността не е просто избирателна опция или решение да се работи всеки ден. Тя е задължителна.

Апостолът дори препоръчва, онези които нямат резултати и да не ядат.
Йосиф беше продуктивен дори във времето прекарано в затвора.
Твоята продуктивност зависи от:
1) личното ти решение да се покориш на Божието водителство
2) усърдието ти в работа всеки ден
3) приятелите с които се заобикаляш