Започни годината с правилната БИБЛИЯ

Българо-английски НОВ ЗАВЕТ – English-Bulgarian New Testament Българо-френски НОВ ЗАВЕТ – Nouveau Testament Français-Bulgare Българо-немски НОВ ЗАВЕТ – Neue Testament Deutsch-Bulgarisch Българо-испански НОВ ЗАВЕТ – Nuevo Testamento Español-Búlgaro Българо-италиански НОВ ЗАВЕТ – Nuovo Testamento Italiano-Bulgaro

Read More

Доказателство за Грабването преди 7-годишната скръб

БИБЛЕЙСКИ ДОКАЗАТЕЛСТВА за Грабването на Църквата След като свърши Църковната епоха, се вижда в Откровение 4 – 5, Грабването на Църквата. Всички живи християни ще бъдат взети и ще срещнат Исус във въздуха, по време на което, те ще придобият нови тела – нетленни (I Солунци 4:14-18; 2:19; 3:13; 5:9,23; II Солунци 2:1; I Коринтяни […]

Read More

Амилениализъм, постмилениализъм и премилениализъм

Също като при всеки друг библейски въпрос и около този за хилядагодишното царство на Исус Христос описано в книгата Откровение (Откр. 20:1-6) има най-различни възгледи. Обяснението на това хилядагодишно царство е пряко свързано с Второто пришествие като теориите се отнасят за времето на случването на завръщането на Спасителя – дали Той ще се завърне след […]

Read More

ГРАБВАНЕТО НА  ЦЪРКВАТА

Грабването на Църквата Уилям М. Бранхам, 4. 12. 1965 в Юма, САЩ Голяма привилегия е за мен, да бъда отново поканен на това място.  Последния  път, когато бях  тук  имахме  превъзходно време.  Много се  зарадвах, когато научих, че мога отново да дойда. Човек е много поощрен,  когато слуша тези чудесни свидетелства и тези мили думи […]

Read More

КНИГАТА НА ДАНИИЛ

КНИГАТА НА ДАНИИЛ   Авторство   Даниил прекарал съзнателния си живот в царските дворове на Вавилонската и Персийската империи. Той бил взет в плен на 16 години, през 605 г.пр.н.е., от Навуходоносор – цар на Вавилон. В 539 г.пр.н.е., когато Даниил бил на 85 години, персийският цар Кир победил Вавилон. Даниил е написал тази книга […]

Read More

МИСИЯТА на КИРИЛ и МЕТОДИЙ

Доний К. Донев (ЕВ, 2006) Въпреки че тази поредица не цели ексклузивното разглеждане на славянски ръкописи, поради тяхната важност в превода на българската Библията е нужно да се разгледат няколко аспекта от тяхното основополагащо начало, а именно мисията на братята Кирил и Методий, която съдържа редица парадокси. Първият парадокс е, че, въпреки че мисията на […]

Read More

РЕЦЕНЗИЯ НА ПРЕВОДЪТ НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ГОДИШНИК НА ДУХОВНАТА АКАДЕМИЯ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, СОФИЯ, ТОМ ХVІІІ, (ХLІV), 1968/69 г.   ПРЕЗВИТЕР ЛУКИАН, НЕГОВАТА РЕЦЕНЗИЯ НА БИБЛЕЙСКИЯ ТЕКСТ И ПРЕВОДЪТ НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ   от проф. д-р БОЯН ПИПЕРОВ     СИНОДАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО София 1971   ПРЕЗВИТЕР, ЛУКИАН, НЕГОВАТА РЕЦЕНЗИЯ НА БИБЛЕЙСКИЯ ТЕКСТ И ПРЕВОДЪТ НА СВ. СВ. КИРИЛ И […]

Read More

Ириней Лионски: За тираничното царство на Антихриста

От това, което ще бъде при антихриста се вижда, че той, бидейки отстъпник и разбойник, иска да му се покланят като на бог, и, бидейки раб, иска да го провъзгласяват за цар. Той, получавайки цялата сила на дявола, ще дойде не като праведен и законен цар, а като нечестив, неправеден и незаконен, като богоотстъпник, злодей […]

Read More