Каква е разликата между грабване и пришествие?

Грабването и второто пришествие на Христос често се смесват. Понякога е трудно да определим дали стих от Писанието се отнася за грабването или за второто пришествие. Обаче, когато изучаваме библейските пророчества за последното време е много важно да ги различаваме. Грабването е, когато Исус Христос се връща, за да премахне църквата (всички вярващи в Христос) […]

Read More