Белези на духовното отстъпление
Когато Лот решио да се отдели от Авраам и да поеме в друга посока в живота, това беше нещо добро за Авраам, но не и за Лот. Сигурен признак за духовен упадък е, когато открием, че искаме да избягаме от благочестиви хора.

 

Ако наистина ходите с Господ, ще искате да сте сред благочестиви хора. А ако не желаете да сте около благочестиви хора, това показва, че нещо не е наред в живота ви.

 

Битие 13 ни казва: „И така, Аврам се установи в Ханаанската земя, а Лот премести шатрите си на място близо до Содом и се засели сред градовете на равнината“ (стих 12 NLT).

 

Нека да си представим, че сме съвременници на Лот и един ден го спрем на улицата с въпроса: „Какво правиш? Защо се доближаваш до Содом?“

 

Той може да отговори: „Първо, нека ви кажа, че вярвам в Бога. Никога не бих направил нещата, които хората в Содом правят. Изследвал съм тяхната култура. Може би мога да им повлияя. Няма да им проповядвам, но може би с начина си на живот ще им повлияя и ще им помогна да станат по-добри хора."

 

Лот се доближаваше до Содом, докато Авраам се приближаваше до Бога. И тогава Господ се намеси. В интересна поредица от събития враждебни царе нападнаха Содом и Лот беше заловен. Той беше във война, която нямаше нищо общо с него.

 

Това беше сигнал за събуждане. Господ позволи това да се случи, за да привлече вниманието на Лот.

 

Бог допуска сигнали за събуждане в живота ни или поставя препятствия по пътищата ни, когато вървим в грешната посока. Започва с нашата съвест, този малък предупредителен звънец, който звъни силно, когато правим неща, които не трябва.

 

Ако сме упорити, нашата свободна воля в крайна сметка ще надделее и Бог ще ни позволи да правим това, което искаме. Той няма да наложи волята Си в живота ни, но ще ни напомни какво е Неговото желание за нас.

 

Harvest.org