БИБЛЕЙСКИ ДОКАЗАТЕЛСТВА за Грабването на Църквата

След като свърши Църковната епоха, се вижда в Откровение 4 – 5, Грабването на Църквата. Всички живи християни ще бъдат взети и ще срещнат Исус във въздуха, по време на което, те ще придобият нови тела – нетленни (I Солунци 4:14-18; 2:19; 3:13; 5:9,23; II Солунци 2:1; I Коринтяни 15:23,51-58; I Йоан 2:28; 3:2; I Петрово 5:4; II Коринтяни 5:1-8; Ефесяни 5:27; Филипяни 3:20,21; Колосяни 3:4; Яков 5:7-8).

 

 1. Доказателство за Грабването преди 7-годишната скръб: Божия принцип е, че праведният няма да бъде погубен с нечистивия (Битие 18:23).

 

а.   Църквата ще избегне гнева в 7-годишната скръб (Лука 21:34-36; Матей 24:4-26; Лука 21:4-19; Откровение 6-19; I Солунци 5:1-11; I Солунци 1:10).

 

б.   Преди осъждението в Ноевите дни, Ной и семейството му се качиха в ковчега (символ на Христос) чакаха 7 дни и избегнаха осъждението (Битие 6-8).

 

Във второто послание към солунците, въпреки че Павел вече им каза, как няма да минат Божия гряв (I Солунци 1:10), християните мислеха погрешно, че Исус е дошъл и че те преживяват 7-годишната скръб. Павел посочва, че ние ще бъдем първо повикани при Него, преди да се започне скръбта (II Солунци 2:1).

 

 1. Във II Солунци 2:3 „отстъплението“ на гръцки е ‘апостасия’, което означава заминаване, отдалечаване. Заминаване на Църквата – това е Грабването!. То трябва да стане преди да се яви Антихрист.

 

 1. II Солунци 2:7 ясно показва, че тялото Христово сега пречи на появяването на Антихрист, но когато бъдем взети, той ще се яви.

 

в.   В древността жените събирали плява и жито по полята, носели ги на планината и с лопата ги подхвърляли във въздуха. Плявата отлитала, а пшениченото зърно се издигало (като Църквата при Грабването) и отново се връщало долу (като Църквата при Второто пришествие на Христос) (Матей 2:12).

 

г.   В Откровение 6-19, времето на 7-годишната скръб, думите Църквата, Църквите, християните не се споменават нито един път.

 

 1. Грабването започва при „Господното пришествие“ (I Солунци 5:13; II Солунци 1:7-10; 2:12).

 

 1. Почти едновременно, малко преди Грабването на Църквата, телата на новозаветните вярващи, които са умрели, ще бъдат възкресени (I Солунци 4:16; I Коринтяни 15:52). Това става при първата тръба, а веднага след това при последната от двете тръби Църквата е грабната (Откровение 4:1).

 

 1. Телата на живите християни стават нетленни, безсмъртни, прославени, силни и духовни при Грабването (I Коринтяни 13:42-44).

 

 1. Съдът върху грабнатата Църква ще бъде всъщност раздаване на награди. Това се символизира от 24-те старци с корони. Цялото старозаветно свещеничество беше представено от 24 старци (Откровение 4:4; I Летописи 4:1-9). Вижте също Римляни 14:10; II Коринтяни 5:10. Тук съдебният престол [бема] е подиум за даване на венци при спортни игри.

 

Съдът е основан на молитвите и върху верността към това, което Бог ни е дал: таланти, дарби, позиция, финанси, образование и т.н.

 

Може да се спаси чрез огъня и да изгуби награда. Наградите за християните, които служили с чисти мотиви са (I Коринтяни 3:12): венци на хваление (I Солунци 2:19); на правда (II Тимотей 4:8); на живота (Яков 1:12); на слава (I Петрово 5:4). Има също и позиция (Лука 19:17-19) и различни степени на Слава (I Коринтяни 15:35-42).

 

 1. Коя църква ще бъде грабната? Всички истински християни, т.е. новородени вярващи ще бъдат грабнати. Доктрината, потвърждаваща, че само една от 7-те църкви, или само един ограничен брой вярващи и църкви ще бъдат грабнати, няма доказателство. В I Солунци 1:10 Павел доказва, че ние няма да минем Божия съд!

 

 1. Грабването става толкова бързо, че останалите няма да забележат (I Коринтяни 15:52).

 

 1. След Грабването на Църквата, християните седят на тронове, облечени в бяло, съдени са за награди, носят златни венци, като победителите в гръцките игри. В Стария Завет има 24 обряда на свещенство (I Летописи 24:1-9) – ние сме новозаветно царско свещенство. Защо 24? Имената на 12-те израрелски племена и 12-те апостоли са написани на Новия град – Новия Йерусалим (Откровение 21:10-14).

 

 1. На главния трон седял Исус Христос (Откровение 4:2,3,5-8; 5:1-7). Седналият прилича на камък яспис и сардис – първия и последния камъни на Първосвещенническия нагръдник (Изход 29:17-21). Исус е Ходатай между Бог и човека. Дъга ни припомня за завета с Ной и смарагд беше камъка на нагръдника на първосвещенника!

 

Исус не е бил само свещенникът, а и жертвата. При Второто идване ще дойде като лъв (Откровение 5:5), агнето (Откровение 5:6,8,12). около Него е Святия Дух в Своите седем служения (Исая 11:2). Седемте очи показват, че Святия Дух е всезнаещ!

 

 1. Църквата се прекланя пред Исус и пред Отец (Откровение 4:9-11; 5:8-14) и хвърлят венците си при трона (Откровение 4:10).