МАНТАЛИТЕТ ЗА ГЛОБАЛНО ВЛИЯНИЕ

Пробивните вярващи ще имат способността ДА СЕ ДВИЖАТ КЪМ НОВО НИВО С МАНТАЛИТЕТ ЗА ГЛОБАЛНО ВЛИЯНИЕ от локалната база. В Деяния 11:27-30, ние виждаме как църквата излезе извън четирите си стени и споделяше това, което Святият Дух казваше чрез пророците. Това накара локалните вярващи да се надигнат над собствените си ограничения и да посрещнат бъдещите […]

Read More