Пробивните вярващи ще имат способността ДА СЕ ДВИЖАТ КЪМ НОВО НИВО С МАНТАЛИТЕТ ЗА ГЛОБАЛНО ВЛИЯНИЕ от локалната база. В Деяния 11:27-30, ние виждаме как църквата излезе извън четирите си стени и споделяше това, което Святият Дух казваше чрез пророците. Това накара локалните вярващи да се надигнат над собствените си ограничения и да посрещнат бъдещите предизвикателства в региона. Те бяха добре подготвени преди кризата, така че имаха достатъчно ресурси да обърнат ситуацията в полза на Царството. Църквата на това десетилетие ще има свръхестествено пророческо прозрение, което ще я държи на острието на служението.

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид