БЕЛЕГА НА ЗВЯРА

Yилиям Марион Бранхам БЕЛЕГА НА ЗВЯРА проповядвано на 13 май 1954 г. в Джеферсонвил, Индиана Ние винаги предлагаме единственно Господ Исус Христос. Това е всичко и още това, което Неговата Божествена воля иска да правим. И ако е Неговата Божествена воля, утре вечер ще говорим за Божия печат. Ако даде Господ. Голяма привилегия е днес […]

Read More

Световният глобализъм и белега на звяра

КОМЕНТАР от Божидар Божков Почти като чипиране. Властите в Лайпциг и Дрезден решиха да улеснят всички, витаминизирани дважди, които отговарят на изискванията за зелен сегрегационен сертификат, като им предложат еднодневна абонаментна карта. Взимаш си я сутринта – ползваш я през целия ден, без да се налага постоянно да показваш зеления си сертификат на всеки вход. […]

Read More

Грабването на Църквата и МАТЕЙ 24-25, ЛУКА 21

МАТЕЙ 24- 25, ЛУКА 21   24 и 25 глава от Eвангелието на Матей дават доста информация относно 70-та седмица на Даниил, или с други думи периода на 7-годишната скръб, описан в Откровение 6:1-19:11. При изучаването на тези глави трябва да имаме впредвид, че темите за Новозаветната Църква, Църковната епоха и Грабването на Църквата бяха […]

Read More

ВРЕМЕНАТА НА ЕЗИЧНИЦИТЕ

Следващата област на уводен материал, необходим за разбирането на пророчествата, включва разяснение за естеството и развитието на „времената на езичниците“. Определение за тази фраза можем да намерим в Лука 21:24: Те ще паднат под острието на меча и ще бъдат откарани в плен по всичките народи; и Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докато се […]

Read More

ВЪЗДИГАНЕТО НА АНТИХРИСТА

След разделянето на света на десет царства Антихристът ще започне да се издига на власт според Даниил 7:24б: След тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите, и ще покори трима царе. От пасажа във II Солунци 2:1-3 става ясно, че самоличността на Антихриста трябва да бъде разкрита: Относно пришествието на нашия […]

Read More

Макроструктура на книгата Даниил

Едно от най-объркващите преживявания за хората, които искат да научат нещо за Библията, е да чуят или прочетат различни тълкувания на някакъв библейски текст или книга. След като Библията е една, защо има толкова много тълкувания? И кое е вярното? Има ли изобщо вярно тълкувание или Свещеното писание е книга, която всеки може да си […]

Read More

Защо скръб? План на 7-годишната скръб

  Защо скръб? Доказателство за Грабването преди 7-годишната скръб   а.   Периодът на 7-годишната скръб ще бъде свидетел най-великите световни евангелизационни постижения и жътви в историята! Само за няколко години милиони ще бъдат привлечени в Царството. Този, който устои до края, ще бъде спасен (Матей 24:13).     IV. План на 7-годишната скръб: Откровение 6:1-18:24. […]

Read More

Есхатологията на първите Петдесятни

100 години ПЕТДЕСЯТНИЦА в БЪЛГАРИЯ – Pastir.org/100 100 статии за Петдесятното движение в България 1920-2020 (научна поредица на Pastir.org)                             Книгите на Клерънс Ларкин „Тълкуване на Откровението“ (1919), Диспенсационната истина, Тайните на царството небесно и др. са едни от първите четива преведени на […]

Read More