7 пророчески цели в Божия дневен ред

1. Да се роди истинското послание на пълното евангелие с демонстрацията на Духа чрез апостолски тип служители на земята. 2. Да се декларира Божията вечна цел и изпълнението на нашата съдба и призив чрез зрели Пророчески служители тук на земята. 3. Да се изградят в Неговата Църква Апостолска структура и Новозаветни модели чрез правилно функциониращи […]

Read More