1. Да се роди истинското послание на пълното евангелие с демонстрацията на Духа чрез апостолски тип служители на земята.

2. Да се декларира Божията вечна цел и изпълнението на нашата съдба и призив чрез зрели Пророчески служители тук на земята.

3. Да се изградят в Неговата Църква Апостолска структура и Новозаветни модели чрез правилно функциониращи ключови апостолски лидери, които са приели мандата да съградят отново Църквата според апостолските модели.

4. Да се установят и утвърдят истински служители, за да може Църквата да бъде доведена до пълна зрялост в Христос.

5. Да се издигнат пробивни вярващи, които имат съдбата да управляват и царуват.

6. Да се изобрази Христос в Неговото Тяло, така че Прославеният Син да бъде изявен във вярващите.

7. Да се установи Божието Царство, така че “Неговото управление да няма край”.

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид