Краят на историята (Даниил 11:36-12:13)

Днес завършваме поредицата върху
книгата Даниил. Вече видяхме, че от 7-ма до 12-та глави са пророчества за
бъдещите времена. Заедно с някои глави в Исая, Езекиил и Захария, те спадат към
т.н. апокалиптична литература (гр. „апокалипсис“ – откровение…

Read More