Краят на историята (Даниил 11:36-12:13)

Днес завършваме поредицата върху
книгата Даниил. Вече видяхме, че от 7-ма до 12-та глави са пророчества за
бъдещите времена. Заедно с някои глави в Исая, Езекиил и Захария, те спадат към
т.н. апокалиптична литература (гр. „апокалипсис“ – откровение…

Read More

Божието царство и краят

Трима специалисти – лекар, инженер и политик, разговаряли за това коя е най-древната професия. Лекарят казал, „Библията казва, че Бог е взел реброто от Адам, за да създаде жената. Тъй като за това е била нужна хирургическа операция, очев…

Read More