Защо да се вълнуваме от Есхатология

Eсxaтoлoгия e изслeдвaнeтo нa гр. ’εσχατον  – пoслeдния пeриoд oт зeмнaтa истoрия и кулминaция нa Бoжиитe нaмeрeния. Oбaчe тя oбxвaщa нe сaмo пoслeднитe събития, нo и пoслeднитe въпрoси, свърза…

Read More

ЗАЩО ПОСТМИЛЕНИАЛИЗМЪТ Е ЕРЕС?

СТРАХИЛ ИВАНОВ Преди време докато си ровех из нета, попаднах на сайт на едно сравнително малко, но доста кресливо „вероизповедание”. Та в сайта попаднах на доктрината им. Понеже винаги ми е било интересно как една група хора формулира вярата си, прочетох тази доктрина. Всичко беше почти поносимо, докато не попаднах на точка (член) 21, а […]

Read More

Защо скръб? План на 7-годишната скръб

  Защо скръб? Доказателство за Грабването преди 7-годишната скръб   а.   Периодът на 7-годишната скръб ще бъде свидетел най-великите световни евангелизационни постижения и жътви в историята! Само за няколко години милиони ще бъдат привлечени в Царството. Този, който устои до края, ще бъде спасен (Матей 24:13).     IV. План на 7-годишната скръб: Откровение 6:1-18:24. […]

Read More