Защо скръб?

Доказателство за Грабването преди 7-годишната скръб

 

а.   Периодът на 7-годишната скръб ще бъде свидетел най-великите световни евангелизационни постижения и жътви в историята! Само за няколко години милиони ще бъдат привлечени в Царството. Този, който устои до края, ще бъде спасен (Матей 24:13).

 

 

  1. IV. План на 7-годишната скръб: Откровение 6:1-18:24. 70-та Седмица на Даниил 9:24.

 

А.   Първи период от 3 1/2 години (Откровение 6:1-9:21).

 

  1. Първият печат: издигането на Антихрист (Откровение 6:1-2; Матей 24:4,5; Даниил 7:7-8; 8:8-9,20-25; 9:27; 11:35-45; II Солунци 2:1-12).

 

а.   Антихрист ще дойде като човек на мира. Той държи лък без стрела (Откровение 6:1-2). Бялият кон е символ на победа, както римските генерали, когато спечелели битката яздели върху бял кон в триумфален марш. Бъдещото световно управление започва с мир, но победата е кратка и завършва с унищожение. Той ще направи 7 годишен завет с Израел като техен Месия (Даниил 9:27).

 

б.   Той ще се издигне от една от 10 държави, които ще образуват Втората или „ревизирана“ Римска империя. Тези 10 държави ще представляват империя от 10 обединени нации. „Европейската Икономическа Общност“.

 

  1. Вторият печат: война причинена от издигането на Антихрист. Много кръв е пролята. (Откровение 6:3-4; Матей 24:6-7; Езекиил 38,39). Гога и Магога са сатанински сили в лицето на Рос (Русия), Масох (Москва), Тувал (Тоболск). Съюзниците са персийци (Иран и Ирак), етиопяни (Етиопия), либийци (Либия), Гомера (старата земя на Германия, Полша, Чехословакия), Тогарма (района на Турция, Румъния, България и Южна Русия)(Езекиил 38:2,5,6).

 

  1. Третият печат: глад (Откровение 6:5-6; Матей 24:7-9). Това е резултата от войната. За пленниците едно хранене ще струва един ден заплата, а ечемик за три хранения – ден заплата и нищо не остава за масло или вино.

 

  1. Четвъртият печат: Смърт и ад. (Откровение 6:7-8; Матей 24:7-9) – последици от войната и глада. 1/4 от населението умира (над 1 милиард души).

 

  1. Петият печат: Мъченичество на новоповярвали по време на скръбта (Откровение 6:9-11; Матей 24:9-10).

 

  1. Шестият печат: Началото на Божия гняв (Откровение 6:12-17; Матей 24:2; 25:26). Стават земетресения и космически промени.

 

а.   Откровение седма глава обяснява събитията между шестия печат и края на скръбта. 144.000 евреи (12,000 от всяко еврейско племе) са подпечатани за защита (Откровение 7:1-8). Йоан вижда огромни множества спасени до края на голямата скръб (Откровение 7:9-17; Матей 24:9).

 

  1. Седмият печат: Тишината в небесата (Откровение 8:1-6). Това, което се случва между седмия печат и първата тръба е писано в Откровение 8:2-6. Тези тръби се различават от Божиите тръби в I Коринтяни 115:52 и – Солунци 4:16, понеже ангелите свирят.

 

  1. Седемте тръби (Откровение 8-9).

 

а.   Първата тръба: град, огън и кръв (Откровение 8:7).

 

б.   Втората тръба: горящ метеор (Откровение 8:8-9).

 

в.   Третата тръба: друг метеор (Откровение 8:10,11). „Пелин“ е горчиво, пустинно растение, олицетворяващо скръбта и осъждението (Второзаконие 29:18; Притчи 5:4; Еремия 9:15; 23:15).

 

г.   Четвъртата тръба: Тъмнина (Откровение 8:12).

 

д.   Петата тръба: Първото горко (Откровение 9:1-6). Hа една звезда (някой ангел, възможно е да е Сатана) се даде разрешение да пусне на свобода демонични духове от бездната [абуссос]. И двете имена [Авадон] и [Аполион] означават „погубител“ (Откровение 9:11).

 

е.   Шестата тръба: Второто горко (Откровение 9:13-21/. Тези четири ангела събират армия от 200 милиона конници. Тим Мазезим на 21 май 1965 г. съобщи, че Китай има армия от 200 милиона. Въпреки голямото осъждение много хора продължават да ходят в грях (Откровение 9:20-21).

 

ж.   Преди седмата тръба: Обяснителен пасаж за събитията, които се случват от шестата тръба до края на голямата скръб (Откровение 10:1-11:14).