Лука 21:34-36 Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка; защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя. Но бдете всякога и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкият Син.

Откровение 3:10 Понеже си упазил Моята заповед да търпиш, то Аз ще упазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят по земята.

Римляни 5:9 Много повече, прочее, сега като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него.

1 Солунци 1:10 и да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, Коготo възкреси от мъртвите, който ни избавя от идещия гняв.

1 Солунци 5:9-11 Защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос, 10. Който умря за нас, тъй щото, било че сме живи, или че сме починали, да живеем заедно с Него.

Откровение 4:1 След това видях, и ето, врата отворенa на небето; и предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: Възлез тук и ще ти покажа това, което трябва да стане подире.

Църквата не е част от събитията, описани след Откровение 1:1-3:20. Тя е включена отново едва във видението за Небесния град.  Думите църква и църкви са споменати 19 пъти в Откр. 1:1-3:20 и нито веднъж след това.  Старците, седящи на престоли, са винаги видяни в небето след Откр. 4:1.

Още 55 доказателства за грабването

Comments

 1. Veniamin Peev

  Няма съмнение, че това е класическата петдесятна доктрина за „грабването на Църквата“, в която има силни библейски, богословски и морални аргументи. Тази концепция е и принос към християнската теология изобщо.

 2. Г.Г.

  Ако грабването е преди Голямата скръб, то защо въобще се говори за „Голяма скръб“? За кого ще бъде тази „Голяма скръб“?

 3. Иванов

  кои са тези за които се говори че идват от голямата скръб ???
  Откровение 7:13-17 “ 13 Тогава един от старците проговори, като ми каза: Тия облечени в бели дрехи, кои са? и откъде са дошли?
  14 И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето.
  15 Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях.
  16 Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек;
  17 защото Агнето, Което е пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с текущи води; и Бог ще обърше всяка сълза от очите им.“

  Преди това в стих 1 до 7 стих се говори за 144хил. от всички израелеви племена ,
  но в стих 9 пише “ След това видях, и ето голямо множество, което НИКОЙ НЕ МОЖЕШЕ ДА ИЗБРОИ, от всеки народ, и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си,повтарям ,
  В стих 9 се говори за “ ……множество, което НИКОЙ НЕ МОЖЕШЕ ДА ИЗБРОИ, от всеки народ,“ , тук според мен не става въпрос за 144хил а за други ,обаче кои са тези други ??? защото те идват от голямата скръб.

 4. Емил Стайков

  Не мога да разбера защо толкова много вярващи са се хванали така здраво за прословутата доктрина за грабването преди голямата скръб, след като Словото несъмнено посочва, че това става СЛЕД голямата скръб!

 5. Veniamin Peev

  Въпросът на г-н Иванов „кои са тези други“ е основателен.

  Трябва да се има предвид обаче факта, че учението за „грабването“ не почива само върху кн. Откровение. Цялостната концепция се базира върху текстове от целия Нов Завет – още от Мат. 24 гл. А може би най-важният текст за „грабването на Църквата“ всъщност не е в Откровение, а – в I Сол. 4:16-17: „Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем ГРАБНАТИ ЗАЕДНО С ТЯХ в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа“.

  Класическата петдесятна концепция разделя „грабването“ на Църквата от „откровението“ на Христос. При първия случай Христос идва „във въздуха“ и „на облаци“, ЗА ДА грабне Своите верни, следователно това става ПРЕДИ Голямата скръб. При втория случай Христос идва СЪС светиите, за да сложи края на Голямата скръб. Христовото връщане „със светиите“, т.е. „с невястата“ има за цел да упражни съд над народите, за да управлява с тях в Хилядагодишното царство. В поткрепа на тази концепция могат да се разгледат пасажи като: I Кор. 3:11-16; II Кор. 5:9; Ефес. 5:25-27, както и Мат. 22:1-14; 25:1-13; Лук. 12:25-41 и Откр. 19:7-9.

  Концепцията за „грабването“ по време на Голямата скръб среща исторически, логически и морални възражения. Историческият модел показва, че с 10-те страшни гонения през първите 4 века на християнската ера тоталното гонение и притеснение на Църквата е приключило. Логически няма оправдание Христос да остави Църквата да страда тотално, след като я е изкупил и ще я представи „без петно, без бръчка и без недостатък“. Морално е всички онези, които са показали спасителна вяра и дела на освещение да бъдат „грабнати“ преди скръбта и съда. Само номиналните, непълноценните, половинчатите християни ще трябва да бъдат оставени да изстрадат верността си в Голямата скръб.

  Такава е класическата петдесятна концепция. Всеки друг вариант е отклонение от нея.

 6. Велизар Article Author

  т.е. тези които идват от скръбта са Само номиналните, непълноценните, половинчатите християни ще трябва да бъдат оставени да изстрадат верността си в Голямата скръб. Това включва повечето християни днес. Така че братчетата които по-горе защитават версията че ще минат през скръбта, най-вероятно са от тези среди.

 7. Veniamin Peev

  Ами така излиза, Велизар. В крайна сметка, Христовата Църква не е играчка на съдбата и ако приемем абсолютната верност и любов на Спасителя към нея, в което е бил убеден сам ап. Павел (да не говорим за цялата плеада учители, служители и мисионери след него!), то няма НИКАКВО ОСНОВАНИЕ Христос да продължава да изтезава МАЗОХИСТИЧНО Своята невяста.

  Божията любов е насърчителна за Църквата. Лично аз бих се замислил дали да остана верен на Един Бог, Който подобно на Аллах ме е изоставил на капризите на съдбата,като постоянно ми сервира „Големи скърби“!…

  Но проблемът с „оставането“ на Църквата в горнилото на Голямата скръб има и друг аспект: щом ще трябва да си „доказвам“ спасението чрез вяра тогава, защо вярвам сега?…

 8. VictorSt. Article Author

  Преди време някой с ник Веселин Кисьов писа
  А вярване, че милениумът е започнал от Петдесятница и е свършил около схизмата през 1054 г., смея да предполагам, че в българска харизматична църква никога не се е поддържало.
  Апостолските църкви наскоро се отрекоха от грабването и сега вярват че живеем в милениума който бил започнал на петдесетница. Ако не вярваш че има грабване следователно изповядваш че живееш милениума – ти така ли вярващ?

 9. Страхил Иванов

  Бих искал да изясним един въпрос който мисля, че е интересен! Държа да подчертая,че не става дума за някакви мои възгледи, а просто задавам въпрос.
  Когато сравним текстовете от

  1Сол. 4
  16 Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;
  17 после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.
  18 И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.
  и
  Откровението на Иоана Глава 20

  1 И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига.
  2 Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години,
  3 и, като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.
  4 И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването си за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години.
  5 Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.
  6 Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.
  Виждаме следното: При гласът на архангела и Божията тръба ПЪРВО възкръсват мъртвите в Христа и ПОСЛЕ става грабването на живите! Обаче в Откровение 20:4 възкресението става чак след връзването на змея т.е. След Голямата скръб!
  Ако допуснем, че това възкресение е само за душите на светиите от ГС, а другите са възкръснали при Грабването преди ГС, то се получава, че това е ВТОРО възкресение!
  Идруг подобен въпрос ако грабването е във въздуха преди ГС, то къде са светиите през тези 7 години?

  Задавам тези въпроси, защото мисля че само този форум има достатъчно потенциал да намери разумни ,основани на Писанията отговори!

  Имам и други! 🙂

 10. Veniamin Peev

  Бр. Страхил Иванов поставя сериозен въпрос. Нека се включат в дискусията и други хора – дори и такива, които не принадлежат към харизматичния край на спектъра.

  Но ето какво бих отговорил аз, като се придържам към класическата петдесятна доктрина за „двойното грабване“ (аз съм консервативен харизматик):

  По-горе посочих, че се прави разграничение между „Христово идване ЗА светиите“ и „Христово излизане СЪС светиите“. Ето я харизматично-богословската последователност:

  1)Възкресение на „тия, които са Негови“ при Христовото пришествие „във въздуха“ (I Кор. 15:23). Не случайно ап. Павел използва израза „но всеки по своя ред“. Ще има и възкресени „за съд“, но преди съда.

  2) Текстът в I Сол. 4:16-17 говори за „обединяване“ на „мъртвите в Христа“ и „живите в Христа“ при пришествието „във въздуха“. Това отговаря на разбирането за Църквата като единство „в Христа“ на мъртви (възкресени) и живи (още неумрели). Тук не е важна хронологичната последователност като проследяване в години, а е важна последователността – пришествие-грабване-оставане на някои-повторно идване за съд и т.н.

  3)Есхатологичният елемент на съда има следните компоненти:
  (а) Господният ден за съд (I Кор. 3:11-16; II Kор. 5:9);
  (б)Представяне на вече свиканата чрез грабването Църква на Христос (Ефес. 5:25-7);
  (в) Сватбата на Агнеца (Мат. 22:1-14; 25:1-13; Лук. 12:25-41; Откр.:7-9).
  Между тези компоненти несъмнено ще има времево отстояние, но то не може да се изчислява с календарни години. Дори „хилядата години“ на Царството е символ за пълнота на победа и блаженство.

  Не бива да се забравя факта, че всеки един от есхатологичните автори – евангелистите, Павел или Йоан като автор на Откровението представят само по един или няколко аспекта на есхатологията. Затова сами за себе си те са непълни. Именно по тази причина цялостната доктрина за есхатологията се излага комплексно – с текстове от целия Нов Завет.

 11. Веселин Кисьов

  VictorSt., моля, не ми намесвайте името за подобни неща. Основното, което бях написал в тази връзка започваше с думите: „Поне аз, обаче, не съм чувал да има харизматична църква в България, която да вярва в…“ Това в какво вярват споменатите църкви са Ваши думи, а не мои, но при липсата на кавички не става ясно. Свои вярвания по темата не съм изказвал. Затова моля, не ме намесвайте. Не следя форума вече и не ми е приятно, че се наложи други да ми пишат, че се споменава името ми (а не ник) и че да трябва да отговарям. Моля да продължите разговора без да бъда споменаван отново. Благодаря предварително!

 12. VictorSt. Article Author

  Емил Стайков учението че църквата ще мина през голямата скръб се появява едва в края на на XVIII век. Няма смисъл да има грабване ако църквата минава през скръбта. А думата грабване идва от латинската Библия – „раптус” е превод от гръцки на „харпазо” – Стронгс, да хвана, да отнема, да сграбя!
  Веселин Кисоьв или лицето което се представя с този ник, моля ви не влизай в лъжесвидетелство което е грях и не ме карайте да се ровя в стари теми защото вие не си спомняте какво сте казали. Това ваши думи ли са?
  А вярване, че милениумът е започнал от Петдесятница и е свършил около схизмата през 1054 г., смея да предполагам, че в българска харизматична църква никога не се е поддържало. http://pastir.org/news/5705/comment-page-1#comment-10123

 13. Веселин Кисьов

  VictorSt., да, това бяха мои думи – изречението, в което се казва „смея да предполагам“. И тогава в следващ коментар се съгласих, че явно не съм бил запознат с тези вярвания от споменатите църкви. A свои вярвания по темата не съм изразил, там коментирахме друга тема. Сега казах, че не са мои думите от СЛЕДВАЩОТО Ви изречение, за да не се заблудят читателите поради липсата на кавички. И моля най-накрая да уважите желанието ми да не ме намесвате повече в темата.

 14. VictorSt. Article Author

  Да това е и моето мнение. Исках само да се изясни, че вече има такива учения и в България за да не се подвеждат читателите от това което сте писали без да искате. Това поведение прилича на писаниците на един друг ник с който вероятно сте едно и също лице.

 15. Веселин Кисьов

  VictorSt., нямам представа за кого говорите и ми е все едно. Използвам името си и точно поради това не желая да бъде вече замесвано, понеже от доста време не гледам какво се коментира тук. Желая Ви приятни разговори.

 16. Последния Илия Article Author

  Порталът на църквата на п-р Иван Несторов от Пловдив открито пропагандира че няма да има грабване на църквата
  hristiаni.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=603
  Това са онези, които идват от голямата скръб; и са изпрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнето” (Откр. 7:14). Предтрибулационистите твърдят, че тези вярващи са единствено евреи, тъй като по време на събитията, описани в Откровение 4-19, църквата не е на земята, а на небето. Това доказателство си дискредитира от факта, че в нито един текст Йоан не прави разлика между еврейски и езически християни, преживяващи скръбта. Напротив, Йоан ясно посочва, че победоносните вярващи от времето на скръбта идват „от всеки народ и от всички племена и езици” (Откровение 7:9). Тази фраза се среща на много места в книгата Откровение, за да бъдат посочени не само евреите, но и всеки член на човешкото семейство, независимо от неговия етнически или национален произход (Откр. 5:9; 10:11; 13:7; 14:6). Очевидно Христос е изкупил не само евреи, но и хора от всяка раса.

 17. Veniamin Peev

  Към „Последния Илия“:

  Прав сте, че Христос е изкупил хора от всяка раса, а не само евреи. Прав сте и за това, че победоносните вярващи от времето на Голямата скръб идват от „всеки народ и от всички племена и езици“.

  Кои „предтрибулационисти“ обаче имате предвид, които твърдят, че „тези вярващи са единствено евреи“? Моля, уточнете, защото не ми е известно това да се подкрепя от сериозни съвременни петдесятни богослови.

 18. Последния Илия Article Author

  Разбрал сте неправилно. Цитирах това което се казва на страницата христикяни,кон а не че аз поддържам ереста на постмиленистите. Много хора се страхуват да ги изобличат за ересите защото лицет-администартор не е много доббър християнин и заплашва със саморазправи който има различно мнение. Наскоро отправи ругатни към нашия пастор брат в Швеция Сали Салиев
  „Роме саали, нямам време за цигански глупости и ще те пратя в папката спам
  или ще те блокирам направо
  ако искаш да ядеш бой заповядай
  не ми джайвкай от зад монитора
  и моля те не се прави на пастор
  непокаяни индивиди като теб с лопата да ги ровиш в нета
  айде със здрави Пастор заплашва християни със саморазправа в социалните мрежи

 19. Veniamin Peev

  Аз не Ви упреквам в ерес. Само исках да знам някои подробности във връзка с твърдението за евреите.
  Но с последния си постинг направо ме хвърляте в тъч…

 20. Иван Георгиев Article Author

  Стайков вие сериозно ли смятате че ако църквата в сегашното й състояние трябва да премине през Голямата скръб ще устои до края? Огледайте се наоколо моля ви. А също така прочетете малко от Откровнието. Нека видим какви пише там и да разсъждаваме заедно. Например, апостолско служение – някъде пише ли че по време на голямата скръб ще има апостоли на земята? Не пише! Да видим служението на пасторите – Откровението ги нарича ангели. Освен падналите ангели по време на Голямата скръб не виждаме други ангели нали? Учители – да виждате учители по време на Голямата скръб на земята? Или пък евангелизатори-благовестители? Така, следователно ако църквата трябва да мине през Голямата скръб какви служения ще има в нея по време на Откровението? И ако в църквата няма служения тя въобще църква ли е или клуб за социално слаби? Оставяме ви сам да си отговорите на тези доста важни за вас въпроси.

 21. Страхил Иванов

  Споменатият от „Последния Илия” сайт е прочут с предлагането на всякакви „набожни” буламачи, така че не бива да цапаме този форум тук с цитати от там!
  ViцtorSt спомена за една интересна тенденция в някои харизматични среди- смяна на премилениалната с постмилениална есхатология! Това явление се наблюдава от около 20-25г най-вече сред структурите на движението „Втора вълна” или „Късния дъжд” ( NOLR) . Предполагам че никът „Последния Илия” е шеговит, но точно така е наричал себе си Уилиам Бранхам- една от емблемите на това движение. Още през 1949г това движение е класифицирано като ерес от Асамблеите на Бога и всички консервативни деноминации в САЩ.
  Около деветдесетте години на ХХ век Питър Вагнер(Уогнър) използвайки позициите си и връзките си от семинарията „Фулър”, започва да консолидира отломките от „Късния дъжда” в НАР (Нова апостолска реформация), чието подразделение в България е АРЦ.
  Тъй като самото движение NOLR няма някаква стабоилна богословска основа, смяната на премилениалната есхатология с постмилениална е съвсем безболезнена!:)

 22. Венци Тоневски

  До „Последния Илия“
  Приятелю, тъй като твърдиш че си запознат с Божието Слово би трябвало да знаеш, че лъжата и клеветата са тежко осъждани в Библията. Знам, че това е сериозен проблем за вашето съсловие и църквата, която посещаваш. Във форумите на християни.ком пишат десетки, а се посещават от хиляди, което прави свързването на дадено мнение или цитат с църква абсолютно безсмислено (или с цел очерняне). Пастор Несторов няма нищо общо с този сайт и форумния портал към сайта, още по-малко администратор би заплашвал даден пастор с бой. Истината е малко по-различна и всеки, който реши да я потърси ще я намери.
  Апелирам към администрацията на пастор орг да санкционира непотвърдени информации с цел оклеветяване и очерняне на колегиални уеб портали, пастори, църкви.
  Благодаря.

 23. Иван Георгиев Article Author

  Присъединявам се към Страхил с молба да не се отклоняваме от темата. Схемата на въпросния сайт със съмнителна принадлежност е да се вмъква на всяка страница с повечко посетители и да ги привлича с политическите си цели. Тук разглеждаме малко по-сериозни теми затова ако е възможно да не се отклоняваме.
  Проблемът на постмилениалната ерес е много по-дълбок от само въпроса за грабването. Доктрината за грабването е пропорционална на святостта в църквата – едни се взимат други се оставят. А животът на постмилениалните църкви е в повечето случаи апрорционален на святостта на Бога. И за да не са голословни или дори лицемерни те си избират богословие което не изисква святост в църквата. От това разцепление идват и по-дълбоките проблеми. Ако не вярваш че църквата ще е грабната преди голямата скръб, тогава или вярваш че църквата не е победоносна и ще бъде тъпкана от дявола по време на голямата скръб или че вече живееш в милениума като апостоло-реформираните и презвитериански църкви. Единствено вярването за грабване преди голямата скръб е основано на победоносна църква която триумфира над греха, скръбта и дявола.

 24. п-р Янко Добрев-Силистра

  1) Исая57:1 Праведният загива, и никой не взема това присърце; И благочестивите се отнемат от земята, без да размисли някой, Че праведният се отнема преди да дойде злото.“ Какво ще прави църквата на земята по времето на най-голямото зло ???Явно е,че ще бъде взета преди Голямата скръб.
  2) Лука17:34 Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло; единият ще се вземе, а другият ще се остави.
  17:35 Две жени ще мелят заедно; едната ще се вземе, а другата ще се остави.
  17:36 Двама ще бъдат на нива; единият ще се вземе, а другият ще се остави.“
  Мисля,че с това обяснение Исус ясно каза,че ще има грабване преди Голямата скръб.Това става едновременно в двете полукълба на земята-едните спят през ноща на леглото,а в другото полукълбо е ден и са на нивата.Едните се вземат,а другите се оставят да преминат през Голямата скръб,защото са се отнасяли немърливо във взаимоотношенията си с Господа,или изобщо не са вярвали.
  http://bibliata.tv/watch_video.php?v=28bea53f4f64a1c

 25. Veniamin Peev

  Страхил Иванов споменава за една емблематична фигура, развила устремна заблудителна дейност след Втората световна война – Уилиам Бранхам (Бранъм). Дали обаче колегите знаят, че през 70-те години на миналия век той бе популярен сред някои от водещите петдесятни пастори? Негови книжки се превеждаха и разпространяваха тогава, но не съм чувал критични мнения.

  Бранхам действително проявява голям интерес към тълкуване на Откровението, но го прави много погрешно, защото няма богословско образование и оттам произтичат повечето му колосални грешки. Така например, той се отъждествява със „седмия ангел“ (Откр. 10:7). Според него обособяването на евангелски деноминации било „белегът“ или „мето на звяра“ (Откр. 13:17). Затова Бранхам пророкува, че Световният Съвет на църквите ще погълне всички деноминации и светът ще бъде унищожен ок. 1977 г. Тъй като Бранхам умира през 1965 г., очевидно не е разбрал, че е лъгал себе си и своите лековерни последователи. Той обаче ги ласкаел приживе, като ги уверявал, че те са истинската Христова невяста и ги наричал „Божие семе“. Останалите християни, включително и евангелисти, били обречени да пострадат през Голямата скръб, защото не го приемали като „Божия ангел“. Бранхам учел и практикувал повторно кръщение във вода само в „Исусовото име“, което го поставя в групата на пионерите на учението „само Исус“. Днес все още стои отворен въпросът: искрено заблуден евангелизатор или опасен манипулатор е бил Уилиам Бранхам?

 26. Венци Тоневски

  Интересно е как тук са се събрали хора изгонени от други форуми в интернет поради наклеветяване на братя (визирам Иван Георгиев и Страхил), но вместо да си вземат бележка виждам, че продължават с нападките към видимо активни уеб служения и хора. Какво ви ползва уважаеми господа, ако знаете кога ще бъде грабването, но се озовете на съвсем друго място 🙂 Размишлявайте.

 27. Veniamin Peev

  Не бива да принизяваме темата за „грабването на Църквата“ до лични нападки. Ако има някакви недоразумения, колеги във форума, изяснявайте си ги лично помежду си – нали така казва сам Христос (Мат. 5:23 и сл.)? Не се нагърбвам с ролята на адвокат на никого, но познавам Страхил Иванов и ценя много неговата откровеност и стремеж към изясняването на духовните неща. Г-н Иван Георгиев, когото не познавам лично, също е показвал принципност при водене на дискусии. Този сайт Пастир.орг е достатъчно отворен за изказване на различни мнения и е доказал полезността си при включване на не една щекотлива тема. Докато официозите обикновено подбират и теми, и дискутиращи, тук всеки може да изрази мнение „за“ или „против“, стига да знае каква е отговорността му пред Бога и законите на страната ни. А посредствените, заядливите и клеветящите участници сами си отиват от форума, защото проумяват в крайна сметка, че тук не им е мястото.

 28. Страхил Иванов

  Тоневски, след като вече публикува в сайтчето си клевети по мой адрес, сега пак продължаваш! Заплахите за които говори “Последния Илия” съм убеден че съществуват, тъй като аз имам скрийншотове с други твои заплахи и обиди по адрес на други хора!
  Сега пак ЛЪЖЕШ, че съм изгонен от други форуми, тъй като не пиша на други места, освен тук и 1-2 ФБ групи!
  Та ако имаш нещо да кажеш по темата за грабването, кажи или престани да ни занимаваш с глупостите си!
  Интересно ми е каква е есхатологията ти!

 29. адв. д-р Виктор Костов

  Основният проблем на пред-триб, или тези, коиото твърдят, че църквата ще бъде грабната преди голямата скръб, са „двете втори пришествия на Христос“. Едното тайно, за да вземе църквата и да я предпази от голямата скръб, другото явно – за да установи хилядолетното царство. Две пришествия разбира се не са библейски обосоновани. Теорията за грабване преди голямата скръб не се поддържа от никой от ранните отци на църквата като Ириней, Тертулиан, Юстин, Лактантий и т.н. Всички те твърдят, че църквата ще е победител, но ще мине през голямата скръб. Тази теория възниква през 19 век и е с източник диспенсационализма. Отличен анализ на различните видове теории и в полза на едно идване на Христос за църквата, в края на голямата скръб е книгата на Джордж Елдън Лад, (The Blessed Hope: A Biblical Study of the Second Advent and the Rapture, Eerdmans, 1975), който изяснява различните точки в дебата но застава на позиция, че Библията учи че църквата ще мине през скръбта и ще посрещне Господа в края на периода. Изследването му включва ранната църква, възникване и дебат по теорията за грабвнето преди скръбта и библейски аргументи. Но като за интернет форум, толкова – който чете английски и ползва амазон киндъл би могъл да си я поръча от сайта на амазон в електронен формат. Слагам и линка към книгата: http://www.amazon.com/Blessed-Hope-Biblical-Second-Rapture-ebook/dp/B00267T4CU/ref=sr_1_1_bnp_1_kin?ie=UTF8&qid=1385455778&sr=8-1&keywords=george+ladd+the+blessed+hope

 30. Страхил Иванов

  От стиховете от Лука 17, които п-р Добрев цитира, виждаме, че написаното е илюстрация на една мирна картина.
  В същото време Мат 24 и Лука 21 говорят за войни и природни катаклизми. Наистина първите стихове на Лука 21 говорят за войните в Юдея и обсадата на Ерусалим през 67 и 70 г. Но 25-28 стихове безспорно описват последното време!
  Въпросът ми е : Ако Грабването вече е минало в мирните дни, то към кого е адресирано : „36 Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син.”?
  Ако на земята са останали т.нар. номинални християни, не е ли логично точно те да са част от апостасията 2 Сол 2:3?

 31. Veniamin Peev

  Дискусията за „грабването на Църквата“ става все по-интересна. Най-вече защото имаме сериозен защитник на другото крило на харизматизма – посттрибулационизма – в лицето на адв. д-р Виктор Костов. Ще ми бъде много приятно да представим различните си гледни точки по-задълбочено (аз поддържам предтрибулационизма).

  Колегата В. Костов е прав, че концепцията за „двете пришествия“ – едно тайно (преди Голямата скръб) и само „за“ светиите и едно явно (преди Хилядгодишното царство) и „с“ живите светии за съд – се появява едва през ХIХ в. Той е прав и за това, че ранноцърковните писатели Юстин, Ириней, Тертулиан и др. не говорят нищо по този въпрос. Но този ИСТОРИЧЕСКИ аргумент лесно може да бъде атакуван и премахнат. Загатването за предтрибулационизъм през 19-ти век е свързано с появата на харизматичната вълна като цяло, когато се обособяват първите „общности на светостта“ като отделени и различни от номиналното християнство. Липсата на такава концепция у ранните църковни писатели е обяснима с факта, че всички те живеят през I-III в., когато цялата Църква и на Изток, и на Запад е СИЛНО ПРЕСЛЕДВАНА и преживява реално ГОЛЯМА СКРЪБ (не съм членувал определението!). Затова надеждата на ранните църковни богослови е да се сложи някога край на тази „Голяма скръб“ и Църквата да триумфира победоносно, което става едва през първата четвърт на IV в. Посттрибулационистите допускат тази грешка, като прехвърлят случващото се през първите 3 века неправомерно ретроспективно върху новозаветната концепция за „грабването“ и „Голямата скръб“ и тълкуват по друг начин новозаветните текстове. В този смисъл те играят ролята хем на „историцисти“, хем на „футуристи“. (Ако е нужно, мога да поясня по-късно какво значи това).

  Затова не мога да се съглася от историческа и логическа гледна точка, че „двете пришествия“ не са библейски! Напротив, те са библейски и екзегетически автентични спрямо новозаветните текстове. Предтрибулационистите обръщат по-сериозно внимание на предлозите „за“ светиите и „със“ светиите, за да откроят две различни събития. В това има и по-голям морал, защото Църквата, ако е „възлюблената Христова“, не може да бъде лашкана от една „голяма“ скръб към друга „голяма“ скръб. Това аз го наричам богословски „садизъм“ и „мазохизъм“…

 32. Николай Бояджиев

  А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и *нашето събиране при Него* молим ви, братя, да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово, или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал денят на Господа. Никой да не ви измами по никой начин; защото това *няма да бъде*, докато *първо* не дойде отстъплението и не се яви *човекът* на греха, *синът* на погибелта,който така се противи и се превъзнася над всеки, който *се нарича Бог*, или на когото се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия храм и *представя себе си за Бог*. Не помните ли, че когато бях още при вас, аз ви казах това?

  (2 Сол. 2:1-5)

  до Вениамин Пеев – къде поставяте събитията, описани тук?

 33. liliqna kolewa

  четете Изтезаван заради вярата си -Харалан Попов ,Мъчения за Христа-П-р Рихард Вурмбранд
  Ко Вадис ,Небесния мъж и днес измъчват и горят християни в някой страни ,преследвани измъчвани убивани . Малко ли е това войни -лагери на смъртта Църквата измъчена и поругавана чака своя СПАСИТЕЛ и ТОЙ идва много скоро да вземе верните БДЕТЕ и МОЛЕТЕ СЕ ДОЙДИ ГОСПОДИ ИСУСЕ Помогни ни да издържим до край и вярата да опазим.

 34. Иван Георгиев Article Author

  Нека приемем че колегата Костов не е добре запознат с темата за да не се окаже че я манипулира. От статията за Климент Римски и Ефрем Сирин разбираме че църквата се грабва преди голямата скръб. Те са църковни отци от 3-4в. т.е. преди Августин. В писанията си Августин е предимно амилениален и няма отношение към грабването, така че споменаването му е некоректно. Неговото богословие е в основата на католическата църква, която както знаем реформаторите определят като блудницата от Откровение.
  Другата неточност в написаното от колегата Костов е че смесва грабване преди голямата скръб или пред-триб с пришествие преди или след милениа. Тук се дискутира пред-триб или пост-стриб които са все пре-милениални. Никой не е говорил за и две пришествия тъй като пришествието изисква присъствие на Христос на земята, а знаем че то е едва след Милениума освен ако колегата Костов не вярва в момента да сме Милениума. Постмилениума беше доказан като ерес в друга дискусия и няма отношение тук. Към него спадат НАР-цистите на Бакалов заедно с техните презвитериански конструктисти и освен ако колегата Костов се счита за техен човек е може би добре да преосмисли това което с написал.
  Г-н Венцислав Тоневски? (ако това разбира се е цялото ви истинско име) предполагам че не очаквате да сляза на вашето ниво като Страхил и да ви нарека лъжец заради вашите лъжетвърдения. Затова пък очаквам от вас като обвинител или по-скоро клеветник да докажете че съм бил изгонен или дори пък участвал в който и да в друг интеренетен форум. В противен случай ще се окажете лъжеклеветник от дявола и ще помоля модераторите които надявам се стриктно следят вашите подмолни публикацийки да ви спрат привилегиите.

 35. Veniamin Peev

  Благодаря на г-н Н. Бояджиев за въпроса, който обаче издава историцистко настояване за хронология. Затова ще започна с „хронологията“, която приемат предтрибулационистите. За тази „хронология“, която няма календарни измерения, се позовавам на историка на Петдесятното движение Уолтър Холенуегер (Холенвегер). Той пише за концепцията за „грабването“ на бащите на харизматизма в тази последователност:
  1) Грабването на Църквата
  2) Голямата скръб при Антихрист
  3) Връщането на Христос, за да избави Израил (тук се допускат различни тълкувания) и да установи Хилядагодишното царство на мира
  4) Възкресението на мъртвите за Последния съд
  5) Унищованане и ново сътворение на небето и земята, на новия Йерусалим и пребъдване във вечността.

  А сега, за да не се остава с впечатлението за схематичност, ще посоча как съм възприел Павловите изказвания за аспектите, свързани с „грабването“ (те не са малко):
  1) Реализирана надежда за „изкупено тяло“ (Римл. 8:23 и сл.) и преобразяването му (Фил. 3:20 и сл.)
  2) Възкресение първо на изкупените светии при грабването (I Кор. 15:22 и сл.)
  3) Избавление на светиите от Божия гняв (I Сол. 1:10)
  4) Църквата на светиите ще бъде „събрана“ при Христа при пришествието (II Сол. 2:1 и сл.)
  5) Появата и сразяването на „антихрист“ от Христос (II Сол. 2:7)

  Както бях писал по-горе, концепцията за „грабването“ трябва да се основава на различни новозаветни стихове от Матей до Откровение. Хронология не може да се установи в пасажи само от една книга, защото там са дадени аспекти по преценка на свещения автор. Именно затова едни и същи пасажи се тълкуват различно от историцисти, пред- и посттрибулационисти.

 36. Страхил Иванов

  С риск да се повторя искам да попитам:
  Основна част от идеята за пред-трибулационизма е разделянето на църквата на „светии, които ще бъдат грабнати” и „номинални християни”, които ще преминат през Голямата скръб.
  До каква степен едно такова твърдение е библейски обосновано?
  Знаем, че Божието царство се оприличава на „жито и плевели”, „овце и кози” , „добри и лоши риби” и т.н. и е логично едните да са грабнати, а другите унищожени.

 37. адв. д-р Виктор Костов

  Една от причините да на може да се проведе сериозен богословски разговор често е заядливото отношение на участниците в него (или отвлечени призиви от типа „Грабвайте телата, някой си изкряска“ като този на liliqna kolewa).

  Когато заяждането размие истинските аргументи то иди ги търси в мъглата от пропагандни и лични нападки. Но в името на колегиалността ще отговоря на г-н Георгиев, който вижда манипулация и конспирация, дори в безобидния ми пост, препоръчващ друг автор по темата. 1. Въобще не съм засягал темата за постмилениализма и намек не съм направил, че в момента сме в милениума. Тезата ми беше единствено по повод грабване/пришествие преди или след скръбта, изцяло в пре-милениален план. Четете внимателно, моля. 2. Дали съм подготвен или не няма как да коментирате г-н Георгиев – просто ще трябва да спорите с Джордж Е. Лад. Аз лично заставам зад неговия авторитет, тъй като в тази област той е представил нужните аргументи по убедителен начин. Не ми е нужно да откривам топлата вода, но заставам зад позицията на тези, които са я открили, тъй като и моето изучаване на Библията ме навежда на именно същите аргументи.

  С удоволствие ще коментирам с д-р Пеев темата. Но както казах интернет форумството е нож с две остриета – или разбунва духовете и зачеква важна тема или става поле за изява на заядливи хора със сравнително трениран ум и малко ангажименти. И така нужния баланс между двете е рядко постижение, съм забелязал. Затова може би е по-добре продължението на дискусията да е в един по-сериозен формат.

  А защо г-н Георгиев да не напише нещо самия той, а не само да критикува другите почти анонимно? Та да Ви четем да Ви криткуваме и ние…

 38. Veniamin Peev

  Е, бр. Страхил, не съм съгласен, че „разделянето“ на „добри“ и „лоши“ не е библейско. По-библейско от това – здраве му кажи! Още в Бит. 1 гл. има „разделяне“ – на тъмнина и светлина, на ден и нощ. В историческите книги имаме „разделяне“ на добри и лоши Израилеви и Юдови царе. В книгите на библейската мъдрост имаме „разделяне“ на „мъдри“ и „безумни“, на „праведни“ и „нечестиви“. Пророците говорят за един „остатък“, който е единствено богоугоден, защото е „праведен“ – не целият Божи народ. Тази идея преминава и в Новия Завет и можем да я видим, например, в определението „мало стадо“. Тази идея е особено любима на ап. Йоан като евангелист и апокалиптик.

  А що се отнася до „унищожаването“ и „изгарянето“ на „лошите“ приживе, това римокатолиците са го практикували с инквизицията и кладите. Те, ако си останат „лоши“ докрай, ще ги чака съдът на Христос и светиите. Такова е учението на класическото петдесятничество и за това има автентични данни. Споменах историка на петдесятното движение У. Холенвегер, който е документирал много такива неща, но могат да бъдат посочени още. Не бива да подценяваме библейската осведоменост на бащите на петдесятничеството. А също така и социалната и културна обусловеност на концепцията за „светии“ и „номинални християни“.

 39. николай бояджиев

  @Вениамин Пеев – вижте, всеки, който е учил има задачата да може да обясни просто и ясно това, което е научил. аз зададох прост въпрос – къде ситуирате във времето думите на Павел в 2 Сол 2:1-5. Получих един неясен отговор, който главно имаше за цел да ми каже, че въпросът ми е неправилен („историцистко настояване за хронология“). така не става.

  нека се върнем в Солун преди около 2000 години. Някой казва на солунската църква, че Денят Господен бил вече настъпил. Павел отговаря – не, не е още настъпил. И добавя – той няма да настъпи преди да се случи еди-какво-си. сега, аз не знам, колко „историцистко“ е моето „настояване за хронология“, но мога ясно да видя, че между нормалната, директна, еднозначна реторика на Павел и Вашата има доста голяма разлика. За непредубедения читател е очевидно, че Павел ползва съвсем спокойно хронология, пък дали е „историцистка“ или не, мен лично малко ме вълнува. Аз чета. И чета следното – в 2 Сол. 2:1-2 е съвсем ясна връзката между „Пришествието на нашия Господ“, „нашето събиране при Него“ и „Денят Господен“.

  1 А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него молим ви, братя,
  2 да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово, или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал денят на Господа.

  За Павел в „деня на Господа“ се случва именно това – „пришествието на нашия Господ“ и „нашето събиране при него“. В ст.3 казва „ТОВА няма да бъде ПРЕДИ…“ – кое това? ами това – пришествието, събирането ни с Исус = денят Господен. Павел свободно употребява хронологични думички, не знам какво Ви пречи и Вие да ги ползвате. Той казва – „не, не е ВЕЧЕ настъпил и няма да настъпи ПРЕДИ…“. Чиста хронология. (впрочем както в Откровение – защо са номерирани печати, чаши и тръби, ако не са последователни? но това са детски истини 😉

  прочее отговорете ми просто на въпроса ми – „къде поставяте събитията от 2 Сол. 2:1-5?“. не е сериозно да говорите за „аспекти, свързани с грабването“, когато самата тема не третира никаква аспектност, а ХРОНОЛОГИЧНОСТ, инак нямаше да се казва „грабване на църквата ПРЕДИ голямата скръб“. затова, нека оставим настрана всичко, което не е по темата и което не се доближава по дух до простите изказвания на самите апостоли и пророци.

  и за да Ви покажа колко непоследователен сте във възприятието си, ще Ви цитирам отново:

  4) Църквата на светиите ще бъде “събрана” при Христа при пришествието (II Сол. 2:1 и сл.)
  5) Появата и сразяването на “антихрист” от Христос (II Сол. 2:7)

  защо 4? и защо 5? а защо 5 е след 4? случайно? дано е случайно, защото Павел изрично посочва, че „появата“ от вашата т.5 предшества „събирането“ от т.4

  така не става.

 40. Veniamin Peev

  Драги г-н Бояджиев, виждам, че не сте наясно с темата за „грабването“ като сериозна тема. Искате да хванем словесните мечове по-здраво? – Няма проблем от моя страна.

  Доказателство първо, че не сте наясно. Въобще не разбирате термина „историцист“ по отношение на темата за „грабването“ (нямам предвид термина в смисъла, който влага Карл Попър – надявам да сте чувал за него). „Историцист“ в темата за „грабването“ е всеки като Вас, който иска да „ситуира“ (глаголът е Ваш) даден пасаж, който е откъснат от неговия екзегетически контекст.

  Доказателство второ, че не сте наясно. Противите се на термина „аспект“. Не знам какво е богословското Ви ниво, но според мен не разбирате елементарната особеност, че в есхатологията, която не се подчинява на съвременното ни календарно разбиране за времето, е резонно да се говори за „аспекти“, а не за „хронология“. Не знам дали знаете тази подробност, че в библейско-еврейсската граматика няма „глаголно време“, а – „аспект“, което хич не е без значение. Опитвате се да представите ап. Павел пред солунци като днешен синоптик, който им казва, че днес няма да вали сняг, но след един месец – в еди-коя-си част от деня – непременно ще вали. Текстът във 2-ро Сол. 2 гл. не е синоптична прогноза!

  Доказателство трето, че не сте наясно. Много ясно се изразих, че новозаветните автори, включително и ап. Павел, не представят в нито един пасаж пълна „хронологична“ картина на събитията, свързани с „грабването“. Всеки един, включително и ап. Павел, представят „аспекти“, които те смятат за удачни като автори, поради читателите си, поради литературния контекст и др. съображения. Следователно ние трябва да говорим за „синопсис“ на пасажите, а не за календарна хронология!

  И накрая, смятам, че не сте наясно с темата, защото темата за „грабването“ обикновено се разглежда с три различни методологии: 1) „Историцистка“, която изисква хронологии на вече станали събития; 2) „Футуристка А“, която подрежда логически събитията, както т.нар. „бащи на петдесятничеството“ са го правили, поставяйки „грабването на светиите“ преди Голямата скръб; 3) „Футуристка Б“, която се различава от предишната по включването на хронология и поставя „грабването“ на Църквата след Голямата скръб. Разбира се, всяка от тези главни разновидности има свои варианти. Следователно всеки един от сериозните поддръжници на един от тези три метода има своя терминология, своя логика, свои аргументи. Тъй като ние с адв. д-р В. Костов се идентифицирахме, нека Ви задам един ПРОСТ ВЪПРОС (без детски иконки) – Вие, аджеба, къде „се ситуирате“?

 41. Страхил Иванов

  Д-р Пеев, явно съм задал въпроса си неясно и ще попитам по друг начин.
  Ако „светиите“ и „номиналните“ са Църквата- Невястата Христова, то къде е библейската логика Христос да си взема Невястата на порции?
  Въпросът ми, както и предишните, не е злонамерен, а е продиктуван от интереса ми. И аз и г-н Бояджиев сме имали“форумни битки“ с пост- и а-милениалисти и търсим отговор на някои въпроси.
  Очевидно е, че есхатологията е до голяма степен въпрос на парадигма, но поне това, което може да бъде обяснено както логически така и с текстове от Писанията е важно да се знае!

 42. zoro

  Това са тази част от хората,които няма да бъдат грабнати и ще бъдат на земята по времето на голямата скръб,но те няма да се поклонят на звяра и няма да приемат неговия белег 666 на дясната си ръка или на челото си.Тези хора ще бъдат убити защото няма да приемат и да се поклонят на звяра и неговия белег 666 и поради този факт душите им ще бъдат спасени и отнесени в божието царство,те ще бъдат голямо множество според книгата Откровение.Алелуя!!!Слава на Господа Иисуса Христа!!!

 43. Diliana Nikolova

  Здравейте! Имам въпрос: Как може да се обясни от гледна точка на доктрината за грабването преди голямата скръб текста от 1 Коринтяном 15 гл. 51, 52 стихове:“Ето една тайна ви казвам:Не всички ще починем, но всички ще се изменим, в една минута, в миг на окото, ПРИ ПОСЛЕДНАТА ТРЪБА; защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим.“, взимайки предвид факта, че последната тръба е в Откровение 11, където определено се описват последните събития през голямата скръб?

 44. zoro

  ОПИТВАМ СЕ ДА НАПРАВЯ ЕДНО УТОЧНЕНИЕ ЗАЩОТО ЧЕТА В ТОЗИ ФОРУМ И ВИЖДАМ ГОЛЯМА ЗАБЛУДА,КАТО НЯКОЙ ГОВОРЯТ ЗА ДВЕ ПРИШЕСТВИЯ НА ИИСУС ХРИСТОС ИЛИ НЕЩО ПОДОБНО.
  УТОЧНЕНИЕТО МИ Е ,ЧЕ ГРАБВАНЕТО ФАКТИЧЕСКИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ С ОТЕГЛЯНЕТО НА СВЕТИЯ ДУХ ОТ ЗЕМЯТА И ТОВА СТАВА ПРЕДИ ИДВАНЕТО НА ГОЛЯМАТА СКРЪБ,/ВТОРО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО СОЛУНЯНИ -ГЛАВА 2.СТИХ 7/
  В ГРАБВАНЕТО ЩЕ УЧАСТВАТ САМО ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ДУХОВНИ ХРИСТИЯНИ КОИТО ИМАТ В СЕБЕ СИ ДУХА НА БОГА,А ВСИЧКИ ПЛЪТСКИ ХРИСТИЯНИ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ,АТЕИСТИ,МЮСЮЛМАНИ И ДРУГИ ФАЛШИВИ РЕЛИГИИ ЩЕ УЧАСТВАТ В ГОЛЯМАТА СКРЪБ,
  А ЗА ДА РАЗБЕРЕ ЧОВЕК РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ПЛЪТСКИ И ДУХОВЕН ХРИСТИЯНИН ТРЯБВА МНОГО ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ИЗУЧАВА ГЛАВА 8 НА ПОСЛАНИЕТО ДО РИМЛЯНИТЕ

  А ИДВАНЕТО НА ХРИСТОС ИЛИ ВТОРОТО МУ ПРИШЕСТВИЕ НА ЗЕМЯТА ЩЕ Е СЛЕД ГОЛЯМАТА СКРЪБ /ВТОРО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО СОЛУНЯНИ -ГЛАВА 2.СТИХ 8/
  / Откровение 19 глава /Превод от 1940 г/
  11 След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно.
  12 Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той;
  13 и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.
  14 И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне.
  15 Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий.
  16 И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите.
  17 После видях един ангел, стоящ в слънцето; и, извиквайки със силен глас, каза на всичките птици, които летят посред небето: Дойдете, събирайте се за великата Божия вечеря,
  18 за да ядете месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци и месата на коне и на ония, които яздят на тях, дори месата на всичките човеци, свободни и роби, малки и големи.
  19 И видях звяра и земните царе и войските им събрани да воюват против яздещия на коня и против Неговото войнство.
  20 И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ; те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел.
  21 А останалите бидоха избити с меча на яздещия на коня, с меча, който излизаше от устата Му. И всичките птици се наситиха от месата им.

 45. николай бояджиев

  вижте, Вениамин (или който се крие зад това име), нямам време за самовлюбени пуяци.

  Бог да Ви се смили със здраве.

  за довиждане – една църква, която не е дълбоко пронизана и изтъкана от разбирането и теологията на скръбта и страданието, които предшестват всяка слава, е църква, която познава Господ само на хартия – тя е подписала, надянала е халката, казала е високо „Да!“ на своя жених, но е отказала да ЖИВЕЕ С НЕГО.

 46. п-р Янко Добрев-Силистра

  Ето един интересен стих в посланието на Юда1:14 За тях пророкува и Енох, седмият от Адама, като рече: Ето Господ иде с десетки хиляди Свои светии,
  1:15 да извърши съд над всички, и да обяви за виновни всичките нечестивци за всичките нечестиви дела, които в нечестие са сторили, и за всичките жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против Него.“…Ето Господ иде с десетки хиляди Свои светии,да извърши съд над всички…“ Кои са тези десетки хиляди светии,с които Исус идва при пришествието си да съди света ???Не са ли те светиите,грабнати преди Голямата скръб???
  По времето на комунизма ми беше попаднала „Книгата на Енох“.Комунистическият автор цитираше извадки ит тази книга и ги опровергаваше и доказваше,че няма Бог и всичко е лъжа.Но след неговите многословни коментари пишеше: А сега прочетете оригинала на книгата на Енох,и следваше книгата от 10-15 страници.Там открих и този стих,който Юда цитира.За мен това означаваше,че е имало тогава такава книга,и Юда цитира част от нея.

 47. Veniamin Peev

  Нека изясним първо термините. Петдесятното учение не говори за „две пришествия“, а за две ИЗЯВИ на възкръсналия Христос. Първата изява е свързана с „грабването“, а втората е „явното идване“, което обикновено се нарича „пришествие“.

  За „грабване“ (от глаг. „харпадзо“) говори предимно текстът на I Сол. 4:16-17, който повечето коментатори тук с претенции за разбиране на темата подминават. И ми е много странно – защо? То е „в облаците“, „във въздуха“, където ще посрещнем Господа в духовни тела, т.е. няма да бъде видимо за земните жители. „Грабването“ ще има две функции: 1) да свърже верните с Христа; 2)да ги преобрази за вечния живот. Втората функция е много по-подробно развита от ап. Павел, вероятно защото самото свързване с Христа е било достъпно за умовете на вярващите и е възниквал въпросът „как ще стане това“. Затова апостолът говори така подробно не КОГА ще стане „грабването“, а КАК ще стане преобразяването, тъй като сам е преживял това (II Кор. 12:2, 3; вж.Римл. 8:23; I Кор. 15:22-3, 51-2; Фил. 3:20-21 и др.). Тук важна е „тайната“, а не дали тръбата е „последна“. Класическата петдесятна доктрина приема „грабването“ като случващо се ПРЕДИ „Голямата скръб“.

  Вторият термин е „парусиа“, който обикновено се възприема като „пришествие“, но той е синонимен и с „апокалюпсис“, т.е. „откриването“ на Христос пред човечеството. Тъй че, докато „грабването“ е тайно, „парусиа“ ще бъде явна. Целта не е някаква демонстрация, а съд над човечеството. За откритото пришествие служат стихове като: Римл. 8:17-19; II Сол. 1:6-10; Евр. 9:28 и др. В ст. 8 на II Сол. ясно е казано, че възкръсналият Христос ще даде възмездие на „ония, които не познават Бога и на ония, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус Христос“. Тук по принцип бих се съгласил със „Зоро“, че ще бъдат наказани не само атеисти и нехристияни, но и „плътски“, т.е. „номинални“ християни. „Явното пришествие“ е логично да се случи СЛЕД „Голямата скръб“, когато ще започне съд. А що се отнася до по-късния пасаж II Сол. 2:1-10, то е очевидно, че той разкрива аспекти, свързани както с периода на „Голямата скръб“, когато ще управлява „синът на погибелта“ (Антихрист), така и с Христовия съд. Следователно не може да бъде „ситуиран“ в точно определен промеждутък спрямо „Голямата скръб“.

  Тъй че не става въобще дума за „две явни пришествия“, а за две различни „изяви“ на възкръсналия Христос – едната ТАЙНА и преди „Голямата скръб“, а другата – ЯВНА и след „Голямата скръб“. „Грабването“ е ЗА светиите, а „парусиата“ ЗАЕДНО СЪС светиите за съд.

  Или както правилно се изрази Страхил Иванов, това е ПАРАДИГМАТА на класическата петдесятна доктрина. Не знам дали досега са се включили петдесятни пастори и вярващи, но би ми било интересно да разбера доколко познават тази ПАРАДИГМА. (Както посочих по-горе, има поне още две ДРУГИ ПАРАДИГМИ).

 48. Veniamin Peev

  П-р Янко Добрев цитира много удачно от апокалиптичното послание на Юда ст. 14-15, което пък отразява апокалиптичната картина в апокрифната книга на Енох (IV-III в. пр. Хр.), известна на просветените юдеи от 1-ви век сл. Хр. Този пасаж е един от аргументите за „съд на светиите“ ЗАЕДНО С Христос, който се използва от предтрибулационистите. А що се отнася до онези, които ще бъдат съдени, ап. Юда ги определя: „Тия са роптатели, оплаквачи, които ходят по страстите си (и устата им говорят надуто) и заради печалба ласкаят човеците“ (ст. 16). Май някои, които нахлуха в дискусията и започнаха да сипят лични обиди ВМЕСТО БИБЛЕЙСКИ АРГУМЕНТИ, попадат точно в тази група на осъдените…

  Като става дума за извънновозаветни апокалиптични препратки, предлагам три стиха и от апокрифната III Ездра 13:26, 29-30, 37, 39: „Това е Оня, Когото Всевишният пази дълго време, Който чрез Самия Себе Си ще избави Своето творение и ще ръководи ония, които са оставени… Ето, настъпват дни, когато Всевишният ще начене да избавя ония, които са на земята и ще направи да се слисат живеещите на земята… А Моят Син ще изобличи нечестията, измислени от тия народи, които чрез злите си помисли приближиха бурята и мъките, с които ще почнат да се мъчат… А дето видя, че Той събира при Себе Си другото, мирното множество, това са десетте колена“. Тук са предусетени някои от главните аспекти на концепцията за „грабване“, „съд“, „събиране“ на Израил (Църквата?), „вечни мъки“ за нечестивите и пр. Този апокалиптичен пасаж до известна степен напомня, например, на Римл. 8:18-9: „Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към нас. Защото създанието с усърдно очакване ожида откриването (гр. апокалюпсис) ни като Божии синове“. Ап. Павел явно предсказва прославянето на верните, което ще бъде видимо пред човечеството в един есхатологичен момент, който във всеки случай е предмилениален.

 49. Petio Nikolov

  Има 3 различни едно от друго събития. 1. Гневът на Агнето 2. Голямата скръб 3.Божият гняв. Гневът на Агнето е при 6-тият печат . Идването от голямата скръб е при краят на 6-тият печат. При 7-мият печат се раздават 7-те тръби. А при ПОСЛЕДНАТА ТРЪБА няма нужда да ви казвам какво ще се случи. Божият гняв се излива след скриването на божиите люде. Те ще бъдат скрити след като земята предаде мъртвите .

 50. Zhoro Binev

  Здравейте на всички. Да се включа и аз по темата за Грабването. Както бе подчертано грабването е момента на събирането на светиите при Христос при Неговото Пришествие. В 1-во Солунци 4:15-17 ап.Павел пише „Защото това ви казваме чрез Господното слово, че НИЕ (включва и себе си) които останем живи до Господното Пришествие, няма да предварим починалите Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;
  после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.“ От текста е видно,че грабването е при Пришествието. Колко са Пришествията Господни? Според ап.Павел е едно справка Първо и Второ Солунци.
  До тук никой не споменава 24гл. на Матея, а там Господ Исус Христос първо говори за начало на страданията като описва белезите на идващите времена(войни,глад,трусове), после говори за намразване на християните от всички народи и предаването им на смърт, също казва,че ще се съблазнят някои и едни други ще се предадат (В Марка се казва брат брата ще предаде, баща чадо и чада ще се повдигнат против родителите и ще ги умъртвят). Следва умножаване на беззаконието и охладняване любовта на мнозинството. Тук Исус казва, който устои до край ще бъде спасен. Това вече изглежда сякаш е настъпила скръбта. В следващия момент Исус препраща към пророчеството на Даниил за мерзостта която докарва запустение. В 11 и 12 глави на Даниил се разкрива битката на антихрист с светиите и как светиите обръщат мнозина в правда и вършат подвизи. Картината е завладяваща. Веднага в 1-ви стих на 12глава се казав,че „ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време“. В Матея 24гл. Исус продължава сякаш думите на Данииловото пророчество „Защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света до сега, и каквато не ще има.
  И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят.“ До тук Исус отговаря на учениците си за белезите преди Пришествието си от 4до26стихове. Следва обяснение за начина по който ще стане пришествието като светкавица на небето от изток до запад, заридаването на народите и виждането на Христос. Исус казва, че когато видим това (т.е.белезите преди Пришествието) да знаем,че е близо при вратата, едновременно с това в следващ стих казва,че никой не знае точния ден и час, още повече,че по-горе говори и за съкращаване на дните заради избраните. Забележете в стихове 39-41 на 24глава на Матея Исус казва,че при пришествието, което е видимо както видяхме по горе – единият се взима, а другият се оставя, което е самия факт на грабването при самото пришествие. Посланието на Исус винаги е било ясно: Бдете духовно. Това „Бдете“ се отнася за всички християни през всички епохи.

 51. Petio Nikolov

  Става дума за Божиите умрели , които ще предаде земята.
  Зоро , ти не правиш разделяне на тези събития и за това коментарът ти е неточен.

 52. Veniamin Peev

  Включването на Жоро (Zhoro) е полезно с напомнянето на Мат. 24 гл. В тоя текст обаче виждам два много важни проблема, а има и други. Първо, как да разбираме знака на „мерзостта, която докарва запустение“ (РИ) или „мерзостта на запустението“ (СИ) в ст. 15, която някои тълкуват като случило се събитие при падането на Йерусалим и след това в Юдейската война? Второ, в ст. 16 ясно е посочена като сцена Юдея, а не цялата земя, следователно „голямата скръб, небивала от началото на света до сега и каквато не ще има“ (ст. 21) не е ли свързана с вече минало събитие – Юдейската война (66-70 г.)?

 53. Petio Nikolov

  Да , така е. Особено в Лука 21 е показано съвсем ясно , че събитията описващи голямата скръб са минали! Те са в 6-тияг печат и са предизвикани от гневът на Агнето. Но гневът на Агнето и Божият гняв са различни събития. Допълнително ще напиша.

 54. Страхил Иванов

  В Матей 24глава, Исус ясно казва, че става дума за пророчеството на Данаил за“мерзостта която докарва запустение“!
  Пророкът ясно говори за ЛИЧНОСТ и събития, коиито НЕ са се случили при унищожаването на Ерусалим!
  Постмилениалистите наивно(дали?)смятат, че това е Антиох Епифан и че това пророчество вече се е сбъднало, но пропускат че АЕ е живял 200г ПРЕДИ Христос! А Христос говори за бъдещи събития!
  Може би е интересно самото прозвище „Епифан“-Антиох IV сам се е нарекъл ΘΕΟΣ ΕΠΙΦΑΝΗΣ, (Theos Epiphanes – „Божествено Въплъщение“).
  Да,в последното време със сигурност ще има и друга личност с такива претенции!Поне така пише в Откровение 13 !

 55. Veniamin Peev

  Да, Страхил Иванов е прав, че пророчеството на прор. Даниил в 9:27 може да се свърже с Антиох Епифан. Но предсказанието на Христос в Мат. 24:15 може да се свърже и с омерзяването на Йерусалимския храм по време на Юдейската война (70 г. сл. Хр.), когато войниците на Тит нахлуват и оскверняват Св. светих, като подпалват и унищожават храма. Освен това, след поражението на въстанието на юдейския вожд Бар Кохба, обявил се за пореден Месия, в 30-те години на 2-ри век, на мястото на храма бива издигнато капище, посветено на Юпитер (Зевс). Не е ли това „мерзост на запустението“? Не само постмилениалистите, но и историцистите използват тези безспорни факти като аргументи за „сбъдване“ Христовото пророчество в Мат. 24 гл.

  Ами какво да кажем за арабската джамия Ал-Акса, която все още стои на „храмовото място“? Днешните евреи нямат достъп до светия хълм, на който са се издигали някога храмовете, строени и благоустроявани от Соломон, Зоровавел, Ирод. Не е ли това многовековно свидетелство за „мерзостта на запустението“, свързано изключително с Палестина (Юдея)? Според мен Мат. 24 гл. е много проблематичен текст, ако искаме да го отнесем към есхатологичното „грабване“ и „пришествие“ (парусиа) на Христос. Лично аз предпочитам да се фокусирам върху Павловите текстове във връзка с богословското представяне на есхатологията.

 56. VictorSt. Article Author

  Като почнем така да разсъждаваме и пророчеството за девица да зачене от Исая 7 може да се свърже с раждането от Исая 8 глава, но Матей го свързва с въплъщаването на Иисуса Христа. Така че такава логика не важи в библейските пророчества. Това е като пишман пророците които като не им се изпълни пророчеството почват да се извъртат че новозаветното пророчество не предсказвало бъдещето. Като че ли Йоан в откровенията предсказва миналото.

 57. Veniamin Peev

  Разбира се, че ние няма да подкрепяме аргументите на историцистите, защото сме вярващи хора. Но една „чисто“ БОГОСЛОВСКА ПОЗИЦИЯ за пророчествата, включително и за „грабването“ и „пришествието“, не показва ли, че не трябва да се мъчим да нагаждаме отделните аспекти на есхатологията по „хронологични таблици“, да подреждаме стихове и части от стихове като парченцата на пъзела, а трябва да видим глобалната верига от есхатологични аспекти? Съжалявам, че въпросителното ми изречение стана дълго, но мисля, че в него има важна дилема: ИСТОРИЧЕСКО ОБЯСНЕНИЕ или БОГОСЛОВСКО ОБЯСНЕНИЕ на християнската есхатология.

 58. Zhoro Binev

  Не бих се съгласил с това, че думите на Исус за скръбта в Матея 24гл. и Лука 21гл. са се изпълнили. Исус казва че след скръбта на онези дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят“. Все катаклизми които не са се случили-нито слънцето е спряло да свети, нито звездите са паднали, още по малко да са се разклатили небесните сили. Откровението 6-тия печат е още по силно небето се свива /премества/ като свитък, планини и острови се вдигат от местата си. Това все още не се е случило и Исус казва, че ще се случи след скръбта на онези дни и веднага в следващия стих казва, че настава видимото пришествие /знамение/ идването на облаците на Човешкия син с голяма сила и слава. А как да тълкуваме думите „Не би се избавила ни една твар.“ Не е ли това с скръба по лицето на цялата земя, сравнявайки Пришествието си с всемирния потоп от дните на Ной. Лука 21гл. говори за същото.
  Аз се вълнувам да чета Даниил 12гл. и Откровение 22гл. и да видя тайната на очистването на душите пророкувана от различна дистанция на времето. Едно обаче е ясно в 12глава на Даниил „мерзостта, която докарва запустение“ за която говори Исус е поставена да се изяви в средата на седемгодишен период или това е последната Даниилова седмица и твърдението на Ангела,че се отнася за края на времето. За същия се казва,че ще потвърди завет с мнозина и ще направи да престане жертвата за три години и половина. Дали това вече е станало след думите на Исус или би било бъдеще събитие при бъдещ трети храм в Израел.

 59. Petio Nikolov

  Жоро , точно така. Идването от голямата скръб е при 6-тият печат. Но защо не си прочел и предишните коментари ? А именно : голямата скръб е предизвикана от гневът на Агнето ! Обаче в следващият 7-ми печат се раздават 7 тръби. При последната тръба се изпълнява възкръсването на мъртвите и изменението на живите достойни християни. (1 Кор. 15/51…) Божият гняв се излива след това – Откр.14/14-19 и Исая 26 /19…. Тоест масово хората объркват Божият гняв с гневът на Агнето и с голямата скръб. И като се объркат тези събития почва едно нагаждане и винаги нещо не пасва. Това което ви написах е истината на тълкуване на тези събития. Изследвайте и ще се убедите.

 60. Иван Георгиев Article Author

  Г-н Костов простете ми за закъснението към вашия коментар защото явно бях блокиран от форума за седмица. Затова пък забелязвам че хора които трябва да са блокирани като Петър Николов спокойно си пишат глупости без никой да ги притеснява. Ще се радвам да отговоря на вашите въпроси за грабването но предварително бих помолил и вас и г-н Пеев да не отклонявате темата към постмилениалната ерес. Доколкото разбирам от няколкото стиха по-горе дискусията е за премилениално грабване, а от там и кога точно ще бъде то. Освен ако разбира се не вярвате че грабването ще е след Милениума, защото ако това е твърдението ви аз просто нямам какво да прибавя към него.

 61. Petio Nikolov

  Ами правилно сте бил блокиран Иван Георгиев . Вие нищо конкретно не пишете като ме нападате. Ако нещо бъркам – покажете в какво и защо. Ако можете естествено …

 62. Veniamin Peev

  Г-н Иван Георгиев, надявам се да не сте останал с впечатлението, че с адв. д-р В. Костов … подкрепяме „постмилениалната ерес“! Боже, пази!…

  С адв. Костов се различаваме по отношение на проблема за събитията около „Голямата скръб“, защото за „грабването“ аз съм „предтрибулационист“, а той – „посттрибулационист“, но В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ не се отъждествяваме с „постмилениализма“! Лично аз признавам, че нито моята, нито неговата теза могат да се докажат ПРЕДИ есхатологичните събития да станат факт…

  А що се отнася до цитираните тук места и символи от Йоановото Откровение, бих препоръчал да бъдем по-внимателни, защото включването им във веригата на есхатологията не подсказва за прецизна екзегетика (меко казано!). В апокалиптичните книги като Езекиил, Захария, Мат. 24 гл. и особено Откровението – хронология не може да се установи. Символите и алегориите не се подчиняват на календарни изчисления. Напомням това добронамерено.

 63. Страхил Иванов

  Доста странно и неприятно е ако Иван Георгиев е бил с ограничен достъп до форума!
  Въпреки,че не всички негови коментари са ми харесвали, той е доста коректен и балансиран участник!
  Да се върна на темата…
  Самата есхатология (поне според мен) е в много по-голяма степен тълувания на Писанията съобразни с някаква парадигма на тълкувателя, отколкото действително дадена ни от Бога хронологично поставена поредица от пророчества!
  Какво имам предвид?
  Виждаме че пророк Даниил разбира от книгата на пророк Еремия времето на Израилевия плен във Вавилон!/ Дан 9:2 ; Еремия 25:11-12/
  Виждаме от книгата на пророк Даниил глава 9 потресаващата точност на пророчеството за идването на Месия!
  Виждаме всичките пророчества за Исус, как се сбъдват изцяло и абсолютно точно!
  Но не виждаме такава яснота в есхатологията и стиховете и пасажите, които четем за последното време!
  Повече от ясно е,че Бог няма за цел да ни даде точна и ясна картина, а само отделни „кадри от филма”.
  И това, което Той ни казва е „ Бъдете трезвени и будни, бдете и молете се, защото не знаете онзи ден и час!”. Виждаме знаци, сигнали, откъслечни събития, но Той знае цялата картина!
  Що се отнася до грабването преди Голямата скръб, има достатъчно основания да смятаме, че е така, което не означава,че непременно ще е така!

 64. Енчо Тодоров

  ЦИТАТ: Църквата не е част от събитията, описани след Откровение 1:1-3:20. Тя е включена отново едва във видението за Небесния град. Думите църква и църкви са споменати 19 пъти в Откр. 1:1-3:20 и нито веднъж след това. Старците, седящи на престоли, са винаги видяни в небето след Откр. 4:1.

  ОТГОВОР: Липсата на думата “църква” в Откровение на Йоана от 4:1 до 22:16 означава ли, че Църквата ще бъде грабната преди Голямата скръб?
  Само затова, че думата църква липсва в част от Откровението на Йоан, не означава, че църквата ще бъде грабната в небесата при събитията в 4 глава на Откровението и ще отсъства от земята, далеч от всякакви вълнения, гонения и скърби.
  В книгата Естир Божието име не е споменато, но това не означава, че Бог не съществува. Няма да намерите думата църква в първите 15 глави на посланието към Римляните, но това не означава, че тези глави не се отнасят за църквата. Също така, в книгата Рут липсва думата любов, но това не пречи тя да бъде една от най-възвисените любовни истории описани в Библията.
  В Новия завет има над 90 различни имена за църква. Ако Божието общество, в книгата Откровение, не е споменато с думата църква, това не означава, че то не съществува. Има много изрази в Откровение 4-та до 22-ра глава, които говорят за истинската Църква, и Божието слово ги споменава с думи като светиите; избраните; слугите на Бога; тези, които пазят заповедите Му; тези, които пазят вярата в Исуса; облечени в бели дрехи; закланите за Божието Слово; служителите; голямо множество; пророците; поклонниците; свидетелите; нашите братя; нейното потомство; изкупени; тези, които бяха победили звяра; народе мой; призвани; верни и т.н.
  В Откровение 1-3 глави е употребена думата църква (общество или събрание), поради това, че посланието е отправено към определена местна група в Ефес, Сардис и други конкретни места. Докато в останалата част на Откровението, както и в целия Нов Завет, откриваме по-често общите изрази за църква, като светиите, избраните и т.н.
  ЦИТАТ: Църквата не е част от събитията, описани след Откровение 1:1-3:20. Тя е включена отново едва във видението за Небесния град. Думите църква и църкви са споменати 19 пъти в Откр. 1:1-3:20 и нито веднъж след това. Старците, седящи на престоли, са винаги видяни в небето след Откр. 4:1.

  Означават ли изразите в Откровение 4:1 Врата – отворена на небето и Изкачи се тук грабването на Църквата?
  В Откровение 4:2 Писанията ни казват, че Йоан е бил обзет от Духа. Също така в Откровение 1:10; 17:3; 21:10 той също е бил обзет от Духа. В такъв случай би трябвало да има четири грабвания.
  Също така ще бъде неправилно да тълкуваме, че Отворената врата на небето означава грабването на църквата, защото това е доктрина, при която Христос ще дойде в облаците, заедно с душите на всички починали светии, чийто тела ще бъдат възкресени по-напред, а след това телата на останалите живи светии ще бъдат също изменени в нетленни, за да бъдат винаги с Господа.
  Думите Изкачи се тук не са отправени към светиите на земята, а само към Йоан. Няма никакви основания да смятаме, че Йоан се отъждествява с църквата и е равнозначен на нея. Този стих няма никаква връзка с всемирното грабване.

 65. Иван Георгиев Article Author

  Аргументът на Енчо Тодоров сравнява ябълки с портокали. И двете са кръгли но не са еднакви. Това че Бог не се споменава в цялата книга Естир, би било същото ако „църквата” не се споменава в цялата книга Откровение. Обаче църквата се споменава и в началото и края на Откровение. Единственото място където не се споменава е в период на Голямата скръб. Логичният човек би попитал защо не се споменава. И логичният отговор е защото не е там и е вече грабната.
  Енчо Тодоров пише също че „Ако Божието общество, в книгата Откровение, не е споменато с думата църква, това не означава, че то не съществува.”
  Според Библията обаче божието общество е споменато в книгата Откровение и то имено с църква. Йоан избира имено думата църква (не друга дума) да обозначи Божието общество. Йоан използва тази дума в началото и края на книгата Откровение но не и по времето на Голямата скръб. Логичният човек би попитал защо не се споменава. И логичният отговор църквата е вече грабната и в небето преди да започне Голямата скръб.
  Енчо Тодоров изисква задължително преминаване на църквата през голямата скръб с цел пречистване. Това е католическото пречистване чрез лични дела, неприемане белега на антихриста или дори смърт по време на Голямата скръб. Такова богословие е легалистично защото е основано на нашите лични дела и отрича спасителната жертва на Христос на кръста и благодатта която е дадена от Бога за спасение.
  Ако приемем че църквата трябва да премине през скръбта това означава да приемем че ще се спаси чрез собствените си дела. Спасението чрез дела отличава протестантските църкви от католическите и православните. Евангелското богословие отрича спасение чрез лични дела и индулгенции и приема че спасението от греха и смъртта е по благодат. Това включва спасение и от голямата скръб също по благодат а не чрез лични дела и преминаване през скръбта. Това което Енчо Тодоров че църквата се спасява само чрез преминаване през скръбта не е евангелско богословие.

 66. Енчо Тодоров

  ЦИТАТ:
  Откровение 3:10 Понеже си упазил Моята заповед да търпиш, то Аз ще упазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят по земята.
  ОТГОВОР:
  Какво означава изразът: Аз ще опазя теб от времето на изпитанието в Откр.3:10?
  Библията не ни обещава спасяване от трудностите, но сила да ги търпим и преодоляваме. Църквата е минавала през изпитания в историята, така че няма да бъде изненада, ако премине и през Голямата скръб. Вярващите ще бъдат запазени от надвисналото зло.
  “Не се моля да ги вземеш от света, а да ги пазиш (терео -”пазя”, “предпазвам”) от лукавия” (Йоан 17:15).
  Същата дума терео е употребена и в Откр.3:10:
  “Понеже си опазил Моята заповед да търпиш, и Аз ще опазя (терео) теб от (в оригинала, предлогът, преведен “от”, означава всъщност “отсред”) времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита онези, които живеят по земята” (Откр.3:10).

  Има ли разлика в изразите Времето на изпитанието и Голямата скръб (Великото изпитание)?
  Изразът Времето на изпитанието е различен от израза Голямата скръб или Великото изпитание. Самото Велико изпитание започва в средата на седмицата (последните седем години; виж Даниил 9:27 и 11:31). Антихристът ще е управлявал 3,5 години, докато навлезем във Великото изпитание. Ако беше вярно, че Времето на изпитанието означава, че няма да преминем през Голямата скръб, то тогава би трябвало грабването на Църквата да стане по средата на последната Даниилова седмица.

 67. Иван Георгиев Article Author

  Г-н Тодоров ще ви отговоря малко по-късно тъй като вашите писания са странно манипулативни и заслужават особено внимание. Предварително обаче искам да изясня няколко неща с постмилениалистите които се опитват да ни вкарат своята ерес.
  Г-н Костов въпреки че не ме познавате не може да ме обвините в анонимност защото винаги съм си писал името под коментарите и съм посочил и други участници във форума които ме познават. Вие явно застъпихте грабването с пришествието претендирайки че ако сме приемели че има грабване и пришествие все едно имало две пришествия. Готов съм да ви обясня разликата веднага щом обясните как твърдението което представяте не е постмилениално, след като единствено сме го чували от постмилениални до момента.
  Г-н Николов Петъо Петър или Петков много ви станаха вече псевдонимите върнете се малко назад и прочетете колко и какво съм написал по темата. Спряха ме защото изобличих лъжата че Страхил и аз сме били блокирани в друг форуми без дори да сме участвали там! Съжалявам че освен постмилениални еретици в дискусията се намесиха и манипулативни лъжци. А до колкото си спомням и вие бяхте блокирани от този форум по молба на мнозина участници по една от тези причини. На въпроса който сте поставили искам да ви задам контра въпрос, ако е възможно да ми отговорите час по-скоро:
  вие наистина ли вярвате че Голямата скръб е започнала и събитията от Мт. 28 и Лк. 21 вече са преминали.
  А с това дали определяте себе си като претерик или все пак очаквате да участвате в Грабването на църквата?

 68. Petio Nikolov

  Иван Георгиев , не разбирам как ги пишете тези неща , без дори да сте се опитали да помислите върху това което пишат и останалите участницци ? Отгоре на всичко обвинявате „някои“ , че са били манипулативни лъжци !? И как решихте , че аз пиша с още няколко псевдонима ? Явно приемате за реалност вашите собствени мисли , а не истинската реалност ! Но такова паведение въобще не е по примерът на Христос.

 69. Иван Георгиев Article Author

  Г-н Николов моля ви не се впускайте в емоционалните си отклонения вместо да се придържате към темата за Грабването ако имате нещо да кажете. В противен случай се осъждате със собствената си мярка а ако ми позволите да ви цитирам тя беше: „Ами правилно сте бил блокиран *** . Вие нищо конкретно не пишете като ме нападате.”
  Та за да не ви блокират правилно и вместо да се самообвинявате кажете нещо по темата за Грабването да чуем и вашите разсъждения.

 70. Иван Георгиев Article Author

  ЦИТАТ: Откровение 3:10 Понеже си упазил Моята заповед да търпиш, то Аз ще упазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят по земята.
  ОТГОВОР: Какво означава изразът: Аз ще опазя теб от времето на изпитанието в Откр.3:10?

  Неясно защо Енчо Тодоров продължава да чете Евангелието като дявола – частично и извън контекста. Цялото обещание не е за упазване на църквата от изпитания, а от изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят по земята.

  Логичният човек си задава въпроса кое е това изпитание което идва не само върху част от земята а върху цялата вселена. Библията описва само две такива изпитания които да засяга жителите на цялата земя. Първото е потопа на Ной и второто е Голямата скрб. След като потопа на Ной е вече преминал, единствения логичен отговор кое е това изпитание остава да е Голямата скръб. И понеже Бог не очаква да се спасим чрез нашите дела по време на скръбта Той обещава: Аз ще упазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят по земята. Това е едно истинско обещание за едно истинско опазване и предпазване от гибел, а не това което Енчо Тодоров иска да приемем, че Бог ще ни хвърли в скръбта но после ще ни опази от нея. Не е ли по-логично да ни опази като въобще не ни хвърля в скръбта? Затова и Той обещава на църквата – понеже си опазил моята заповед аз ще те опазя от времето на Голямата скръб. Това логично и за Бог и за църквата. Не е логично само за Енчо Тодоров който продължава да твърди че църквата ще се спаси чрез делата си по времето на Голямата скръб. Този нелогичен аргумент е и не евангелски защото ние вярваме че се спасяваме чрез по благодат и чрез вяра а не чрез нашите си дела.

 71. Иван Георгиев Article Author

  Г-н Николов моля ви не се впускайте в неопределено фамилиарничене тъй като не се познаваме. Все пак придържайте се към определения тон за да не ви отлъчат oт паството. Нямам за цел в живота да чета вашите писания които се изобилствате в интернета. Ако продължавате все така може даже да надминете и блажения Августин. Въпреки това прочетох това което сте написали и понеже логиката на доста места ви куца предпочетох да не ви коментирам. Явно знаете неща за Откровението което никой друг не ги знае. С две думи не сте далеч от Божието царство. Но дали сте в него, това вече е друг въпрос който ще си отговорим като ви видим или не ви видим в грабването на Христовата църква преди Голямата скръб!

 72. Енчо Тодоров

  ЦИТАТ:
  Римляни 5:9 Много повече, прочее, сега като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него.
  1 Солунци 1:10 и да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, Коготo възкреси от мъртвите, който ни избавя от идещия гняв.
  1 Солунци 5:9-11 Защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос, 10. Който умря за нас, тъй щото, било че сме живи, или че сме починали, да живеем заедно с Него.
  ОТГОВОР:
  Има ли разлика между Голямата скръб и Божият гняв?
  В Божието слово ще намерим ясно разграничаване на Голямата скръб и Божият гняв (Деян.14:22; Зах.13:9; Марк 13:13; Откр.12:12; Откр.13:7).
  “Езичниците се разгневиха; но дойде Твоят гняв” (Откр.11:18).
  “Един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите; и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време” (Дан.9:27).
  Изразът “един, който запустява” е Сатанинският гняв, и тогава идва Божият гняв, който “ще се излее върху запустителя”.

  Наистина ли църквата ще бъде грабната в края на Голямата скръб?
  Евангелист Матей пише в 24:29,31:
  “А веднага след скръбта …те ще съберат избраните Му.”
  Виж също Марк 13:24-27; Откр.7:14; 2 Солунци 2:1-3.

  Кога завършват печатите, тръбите и чашите?
  Печатите, тръбите и чашите завършват с едно и също събитие – Армагедон. Това показва, че събитията, описани в Откровение 4-16 глави, не са последователни, а паралелни. Също така при седмия печат, седмата тръба и седмата чаша имаме едни и същи фрази: “гръмове и гласове, светкавици и земетръс” (Откр.8:5; 11:19; 16:18). Не е ли това ключ, че тези три съдилища съвпадат и че те не се случват последователно, а паралелно?
  Ако те са паралелни, тогава би трябвало и в трите картини на печатите, тръбите и чашите да открием едно и също събитие – грабването на църквата.
  При печатите е събитието с неизброимото множество. Те са, които идат от голямата скръб (Откр.7:9-17). Неизброимото множество идва от Голямата скръб (Откр.6:12-17).
  При последната тръба Световното царство стана царство на нашия Господ (Откр.11:15). При последната, седма тръба, става грабването и събирането ни с главата Христос (1 Кор.15:52; 1 Сол. 4:16; 2 Сол.2:1-3; Мат.24:29-31; Откр.10:7; 11:12,13,15,18; 20:4,5; Кол.2:2; Еф.1:9-11).
  В Откровение 14 глава се говори за две жътви. Първата жътва е преди изливането на чашите.
  И Онзи, Който седеше на облака, хвърли сърпа Си на земята; и земята беше пожъната (Откр.14:14,16,17-20).
  Земната жътва беше пожъната, това е грабването на светиите. Христос е на облаците, за да посрещне избраните Си, Неговата църква.
  Следва Божият гняв.

 73. Вяра Article Author

  Въпросите на благоверният Енчо Тодоров май съвсем смълчаха богословското съсловие на ВЕБИ в тази дискусия. Дори изявените богослови на науките дума не обелват срещу аргументите му, а ето че от вчера и баш-богослова на всичките дискусии Георгиев не се обажда вече. Остана да бърбори само барабар Петко с мъжете!!!

 74. Petio Nikolov

  Точно за това ви говорих Иван Георгиев ! А именно , че Божият гняв и голямата скръб са различни по същество и във времето събития. Обектът на Божият гняв са непокорните на Словото. А през голямата скръб преминават неизброимо множество вярващи , които са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнето. По време на Божият гняв , божиите хора ги няма вече на земята.

 75. Victor Starev Article Author

  Др Пеев и аз мисля че е прав Иван че от аргументите на адвоката Костов си личи че е постмилениален. Аргументът че грабването не било поучавано от ранните отци на църквата търпи пълно поражение когато се четат ранните отци. Другият му аргумент че имало две пришествия също не важи. Всеки ученик на библията е наясно че има идване на Христос в облаците за светиите заради падналите в поднебесната ангели а след това пришествие със светиите за да установи царството и над царете и жителите на земята. Това го казват дори богослови от светата ни православна църква. Аргументите на адвоката Костов са частични подобно на аргументите на Петьо Николов и не може да се разбере целия апокалиптичен план който следват. Така че след като и двамата представят постмилениални аргументи следва да се заключи че са постмилениални по убеждение.

 76. Иван Георгиев Article Author

  Г-н Енчо Тодоров пишете без да сте прочели и дума от това което се дискутира. Не знам защо е нужно толкова да обърквате нещата като ги пишете. В Мт. 24 и съответно Лука, Христос говори на събралите се евреи. Имайте в предвид това когато разсъждавате към кого говори там и за кои събития. Затова и в Солунците Павел ясно обяснява на църквата да не се заблуждават а да знаят че има грабване на църквата преди голямата скръб.

  Ако предполагате че има специален станински гняв за църквата тогава отричате Божия суверинитет и църквата изградена на канара за която се казва че портите на ада няма да й надделеят. Как сатана ще упражнява гнева си над църквата ако сам Христос казва че портите на ада нямат власт на нея?

  Другото ви твърдение също няма логика. Тръбите, чашите са часът от Голямата скръб. А Армагедон следва след нея. Не всички картини в откровение са паралелно защото Йоан ясно казва „след това” и то многократно. Теорията ви за паралелни последователности не е библейска и има произхода си от гръцката философия за паралелни светове наречени антиподи. Тя е чисто езическо учение.

  А най-неудачно е твърдението че църквата минава през скръбта но не цялата. Какъв е смисъла от това не е ясно. Ако Бог иска да я очисти да я прекара през цялата скръб иначе е само наполовина очистена. А ако е чиста по благодат и приготвена нека си я грабне преди скръбта. Хайде систематизирайте си малко твърденията че сте допуснали доста обърквания.

  Г-н Николов казвате няколко откъслечни неща които си противоречат помежду си. Писал съм по-долу за това как вашето тълкуване заедно с това на Енчо Тодоров не е евангелско защото включва спасение на група от хора не по благодат а чрез техните дела и смърт по време на скръбта. Оставам с впечатление че не сте много наясно с материята. Ако бяхте наясно съвсем лесно бихте могли да кажете кое след кое следва както и аз мога да кажа:

  Благодат > грабване > скръб > антихрист > пришествие > милениум>край

 77. Petio Nikolov

  Г-н Иван Георгиев, моето тълкувание не включва спасение на хора чрез дела и смърт по време на скръбта. Спасение на хора е възможно само по благодат. Защо не ме разбирате ? Писах, че голямата скръб , гневът на Агнето и Божият гняв са различни събития. Върху това трябва да се разсъждава.

 78. Hari Chapkanov

  Четох почти всички публикаций в сайта останах озадачен от коментарите на братят Енчо Тодоров водещ грамотен есхатолог в евангелските църкви.За Г-Иван Георгиев е много далеч от дарбата за разбиране на божийте тайни пророчества за последните гневни времена.И пророк данийл не разбирал какво пророкувал„И АЗ ЧУХ НО НЕ РАЗБРАХ„.А ТИ ДАНИЙЛЕ затвори словата и запечатай книгата до последното време когато мнозина ще я изледват и знанието за нея ще се умножава.

  Братя в христа грабването велико събитие в библията ще има грабнати и ще има и оставени две групи агнета-козли и трета група човеци с печати микрочип в ръката или на челото.Кога ще се случи това е в божия план оставил е знаци белези в времето „НО РАЗУМНИТЕ ЩЕ РАЗБЕРАТ.Не сме в тъмнина да останем в невидение а сме в светлина подбудени от Св.дух призвани верни избрани ще участват в грабването.В откр 3.10 господа говори на апостол йоан да влези през отворената врата на небесата не се отнася за църквата.

  ГНЕВА НА АГНЕТО6-16 ТРАЕ 3.5Г А БОЖИЯ ГНЯВ Е 3.5 ВТОРАТА ПОЛОВИНА общо 7г Данийлова седмица.Божието пророческо слово се отнася за целия свят не само за израел и църквата.Тълкуванието божието слово става с божие слово всяко човешко тълкувание е 22гл на откр знаете какво гласи.

 79. Mariq Article Author

  Какво казва Библията за грабването: Деяния 1:11 които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето.

 80. Господин Влаев

  След като се включиха в дебата Иван Георгиев и Енчо Тодоров ще стане много интересно!

 81. п-р Янко Добрев-Силистра

  За да стане още по-интересен дебата,искам да вмъкна два фрапиращи факта.
  1.Римл.11:25 Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тая тайна, че частично закоравяване сполетя Израиля, само докато влезе пълното число на езичниците.“ Има определено число на спасени езичници,преди Бог да премахне закоравяването на Израел.
  2.Лука21:24 Те ще паднат под острието на ножа, и ще бъдат откарани в плен по всичките народи; и Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докато се изпълнят времената на езичниците.“Освен че има определено число на спасени езичници, има и определен отрязък от време за езичниците.Според моята мислителна способност това означава,че когато се изпълни числото и времето на езичниците,следва грабването и започва времето,в което Бог започва да работи специално с Израел.Те ще преминат през Голямата скръб.Когато се говори,че след това(скръбта) Бог ще събере ИЗБРАНИТЕ,те са от Израел,които са на земята.А ние през това време сме грабнати на небето.

 82. Георги Грозев Article Author

  Г-н Влаев дебата за който пишете е от миналата година и вие явно сте позакъснял за него. Но след като така и така се включвате неадекватно защо поне не дадете мнение по въпроса, ами се държите като селски сеирджия който кладе раздори между братята? Това библейско поведение ли е според вас?

 83. stanimir radev

  1 Голямата скръб, язвите, гневът, е работа лично на Бог, за твърдоглавите и непокорнитe на благовестието. Не усложнявайте нещата, за да се избeгне осъждението, както казва Словото.
  2 Няма логика Бог да остави своята невяста, праведните да страдат с непокорните.
  3 Бог винаги е избавял своя народ като цяло. Изследвайте Словото по този въпрос в цялата Библия. В Египет Божиите хора участваха ли в язвите? Ами при Червеното море? Вижте, това е един принцип – Бог избавя своите си.
  4 някои казват: нали пише, че праведния чрез страдания ще се усъвършенства и за това ще премине през голямата скръб. Да, в живота на всеки вярващ има такива моменти, но тук става въпрос за Божия народ като цяло, а не за отделните трудности на вярващия чрез които Бог го усъвършенства. Енчо това не може да разбере. Енчо е признал пред Младен, че нещата за голямата скръб ги е взел от интернет. От изстъпленията на някои, които са били на небето се потвърждава това което пиша
  5 В голямата скръб /Откр 7/ чисти дрехи не се перат, а само мръсните. Значи тези с чистите би трябвало да ги няма – грабнати са. Добре е да се прочете тълкуванието на Откровението на Йоан от Ларкин, просто от любопитство. Нали пише че трябва всичко да изпитваме?

  И още нещо – ако църквата участва в голямата скръб, чрез интернет вярващите ще се съюзят, ще постят ще се молят и би трябвало то
  ва да съсипе антихриста, а това няма да стане защото ще се наруши Божия план. антихриста няма сметка, църквата от живи християни да му пречи. той ще се развихри, когато църквата я няма. Иначе църквата може да го смачка с молитва затова би следвало църквата да я няма. 1 Сол.5:4 1Сол 4:17,18 Рим 5:9,10 Гал 1:4 2 Петр 3:20 2 Кор 1:10 2Тим 4:18 Откр 18:4 Пр 28:18,26 Пр 11:6 Пс 7:10 18:48 34:7 41:1 37:40 103:13
  Коя църква ще остане на грабването? Църквата на неразумните християни, които не са били готови

 84. Petio Nikolov

  Ето какво пише : Откр. 7:9 След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ, и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си,
  7:10 и викаха с висок глас, казвайки: Спасение на нашия Бог, Който седи на престола и на Агнето!
  7:11 И всичките ангели стояха около престола и около старците и четирите живи същества; и паднаха на лицето си пред престола, та се поклониха Богу, казвайки:
  7:12 Амин! благословение, слава и премъдрост, благодарение и почит, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин.
  7:13 Тогава един от старците проговори, като ми каза: Тия облечени в бели дрехи, кои са? и откъде са дошли?
  7:14 И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето.
  Не пише преди или след , А ОТ ГОЛЯМАТА СКРЪБ. Всякакви тълкувания тук са излишни.
  Обаче писано е, че божиите хора ще бъдат скрити по времето на Божият гняв (Ис.26/19-21).
  За това вече няколко пъти пиша, че Божият гняв и голямата скръб са различни събития във времето.
  Също така Божият гняв и Гневът на Агнето също са различни събития във времето.
  Гневът на Агнето е преди голямата скръб – Откр. 6:16 и казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето;
  6:17 Защото е дошъл великият ден на Неговия гняв; и кой може да устои? (Този който седи на престола е Агнето – пише го в Откр. 21/5,6,7 и Откр.22/12-16.) Също така гневът на Агнето и идването от голямата скръб са сабития в 6-тият печат. Божият гняв е съвсем по друго време. Той е след възкресението според Исая 26/19-21. А възкресението е при последната тръба. 1Кор.15/51,52. Тръбите се раздават при 7-мият печат – Откр.8/1,2. Проверете това което съм написал. Ако бъркам някъде, покажете ми къде. С аргументи.

 85. Георги Грозев Article Author

  Петьо като заговори за агентите беше се изказал за грешките в преводите на Библията. Би ли погледнал в другата дискусия на коментара ми по темата където ще ми е интересно да чуем и твоето мнение?

 86. stanimir radev

  кои тълкувания са излишни? тези тълкувания за този и онзи гняв, може да ти изиграят лоша шега. кой знае от къде си ги прочел. а не забравяй че Исус каза: Аз и Отец едно сме. нямам време да споря и да обяснявам. много трябва да се пише. а за Исая 26 тълкувателите сочат, че е за голямата скръб, а ти пишеш че е след възкресението….въобще какво да ти кажа….

 87. Petio Nikolov

  До „stanimir radev“ . Това което пиша са лични изследвания. А за тълкувателите за които говориш , не мога нищо да кажа. Но щом говорят, че Исая 26 се отнася за голямата скръб , нека видим какво пише : Исая 26:19 Твоите умрели ще оживеят; Моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се и запейте радостно вие, които обитавате в пръстта, Защото росата Ти е като росата по тревите, И земята ще предаде мъртвите.
  26:20 Дойдете, люде Мои, влезте в скришните си стаи, И затворете вратите след себе си; Скрийте се за един малък миг, Догдето премине гневът.
  26:21 Защото, ето, Господ излиза от мястото Си, За да накаже жителите на земята за беззаконието им; И земята ще открие кървите си, И не ще покрие вече убитите си.
  Тук явно е написано , че първо е възкресението и после , когато божиите люде са скрити , се излива гневът. Но никъде не пише и думичка за голямата скръб. Докато от голямата скръб идват неизброимо множесво , които са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето (Откр.7/14). Но никъде не пише , че божиите люде ще са скрити по времето на голямата скръб.
  Аргументите ти Станимир Радев не са убедителни.

 88. Иван Георгиев Article Author

  „Петьо Николов” доста са нещата които не разбираш за Откровението. Главното объркване при теб, г-н Костов, г-н Маринов, г-н Енчо Тодоров, г-н Господин Влаев и др. постмилениални е че не правите разлика между седмата ангелска тръба и Божията (последна) тръба. От там идва цялото ви объркване. В единия случай става въпрос за ангелска тръба, а в другия за Божията. Възкресението и Божия съд са две различни неща.
  Брат Станимир зададе няколко въпроса които няма как да обясните с вашето гибелно мислене. Единствената църква която минава през скръбта се нарича Лаодикия – ни топла ни студена а хладка и блудкава и Господ я избълва от устата си. Вярващите които минават през скръбта са от нея църква. Правете си сметката!
  А коментара на този „Хари Чапкънов” дето уж пишел от Ямбол е коментар без библейско разбиране и мъдрост. Аз съм служил много в тракийския регион и никога не съм чувал за този библейски специалист „Хари Чапкънов”. Може с г-н Влаев да се познават, а може и да са едно и също лице понеже познанията им по библията са горе долу на същото либерално ниво.

 89. Petio Nikolov

  Покажи цитати където се прави разлика между седмата ангелска тръба и Божията (последна) тръба. Защото при 7-мата тръба пише :
  Откр.11:14 Второто горко премина; ето, иде скоро третото горко.
  11:15 И като затръби седмият ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос; и Той ще царува до вечни векове.
  Къде пише, че има по-последна от тази тръба? Без цитати не става. Както виждаш аз показвам цитатите.

 90. Hari Chapkanov

  Г-н Иван Георгиев ще ви отговоря подобаващо на тези неоснователни обвинения към мен и др братя.Казвам се хари чапкънов и съм от ЕПЦ-ВЕТИЛ град-ЯМБОЛ.От 25г изледвам пророчествата за последните времена.Не познавам Г-н Влаев не сме едно също лице моя ком. не е либерално пясъчно ниво както твърдите а на библейска твърда основа.Слаб 2 по география град ЯМБОЛ се намира в сакарско странджанския регион а не в тракия.Г-н иван Георгиев много си далеч от божиета мъдрост и знание и тълкувание на пророческите слова.Опреличаван те на фарисейна Никодим които не разбираше господното слово относно новорождението и ти Г-н иван Георгиев не искаш и като валаамовото инато магаре се протевиш упорито на братята в сайта.

 91. Petio Nikolov

  След заглавието на темата, най-отдолу пише „Църквата не е част от събитията, описани след Откровение 1:1-3:20. Тя е включена отново едва във видението за Небесния град.“
  Не съм съгласен с това твърдение защото божиите люде са тези с бели дрехи – Откр.3:4 Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с Мене в бели дрехи защото са достойни.
  Обаче с бели дрехи са и тези които идват от голямата скръб ( Откр.7:14 И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето.)
  Те не са ли от църквата ?
  После пише в Откр.9:4 Но им се заръча да не повредят тревата по земята, нито някое зеленище, нито някое дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си.
  Тези с Божия печат на челата си не са ли от църквата ?
  После пише в Оккр.12:10 И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.
  12:11 А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване;
  Тези които побеждават , не са ли църквата ? Има и още ….
  Така, че твърдението излязло от http://vitezda.com/?p=2549 , не е вярно.

 92. Иван Георгиев Article Author

  Петьо бъркаш новозаветната църква с Израел през скръбта и от там идва прекомерното ти объркване.
  „Влаев-Чапкънов“ говорете по темата или потърсете друго място да си чешете езиците защото с празното си говорене докарвате Божи гняв върху си

 93. Илия Илиев

  Църквата трябва да орегулира отношеният в българската медицина,целият този шум около трансплантациите плаши децата и възрастните.
  Църквата трябва да дава адекватни отговори за това до какава степен лекарите могат да се намесват в „божийте дела“.До колко е правилно да се афишира прозиведението на Мери Шели „Франкещайн“ в българската медицина.
  Защо след като Българияне е индустриална държава,трябва да членува в „Евро-трансплант“ и самолети да излитат извън страната с помощ,която би трябвало да е единствено за български пациенти.

 94. Petio Nikolov

  До Иван Георгиев : Предлагам да подкрепяме твърденията си с цитати от Библията.
  Ако твърдението ви , че цитатите които съм поставил се отнасят за Израел а не за новозаветната църква, то моля дайте цитати които доказват това ваше твърдение.

 95. Hari Chapkanov

  г-н иван Георгиев много слаб характер имаш кои си ти да си съдия над братята.Искараи си гредата от окото то ти при брата да искара съчицата си.Един е съдията като небесата само престол а земята подножие.Братя в Исуса Христа гледам и чета слаби познания имате в пророчески слова за последните гневни времена.Молете се за дарба знание ум Христов и мъдрост божия за да бъдете;РАЗУМНИ на едни не е дадено да тълкуват и разбират Божийте тайни за да не увликат млади и не утвърдени души подир погивашти ереси.А на братята Христови им дадено за назидание и поука и благодатно спасение. АМИН

 96. Георги Грозев Article Author

  „Г-н Влаев/Хари Чапкънов” това вие ли сте на снимката в профила ви на фесбук усмихнат пред витрина с маркови часовници, уискита и пури на софра? С какво право ни учите морал? https://www.facebook.com/hari.chapkanov/photos
  Това e братски форум за теми по Библията, а не място забруждени от подпиване да мятат кал и да поплюват.
  Моля модераторите да се заемат с проблема защото така се отблъскват сериозните хора от темата!

 97. Petio Nikolov

  До Иван Георгиев – Понеже не отговаряте, ще ви попитам : Вие казвате : „Петьо бъркаш новозаветната църква с Израел през скръбта и от там идва прекомерното ти объркване.“
  Тогава отговорете ми ако можете. (Откр.14/7) Тези които идат от голямата скръб и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето , те според вас от Израел през скръбта ли са?
  Това ваше твърдение според мен не е вярно.
  Също така вие твърдите , че тези които побеждават старовременната змия чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване , са Израел през скръбта (Откр.12/11).
  Това също не е вярно.
  Отново ви призовавам като пишете някакво твърдение да го аргументирате с Библията.

 98. Petio Nikolov

  Показвам още един аргумент, който доказва грешка в твърдението: „Църквата не е част от събитията, описани след Откровение 1:1-3:20. Тя е включена отново едва във видението за Небесния град“.
  Писано е :
  Откр.20:4 И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването си за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години.
  20:5 Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.
  Щом при първото възкресение оживяват тези които не са се поклонили на звяра , това означава , че църквата е тук по време на действието на звяра. Тоест в Откр.13 църквата е на земята, защото първото възкресение е след акта на поклонение на звяра и на неговият образ.

 99. Георги Грозев Article Author

  Бр. Иван помага на наводнените със сънаборниците си. Служил е там няколко години от които половин в строг карцер за вярата. Сигурно ще ви отговори веднага като има интернет.
  Г-н Петьо Влаев и др. спрете да се държите като уличен маризчия и проявете малко по-християнски характер!

 100. Иван Георгиев Article Author

  Г-н Николов надявам се по-нататъшните ви разсъждения да ви разграничат от постмилениалните вярвания на лицето „Влаев-Чапкънов”. Засега обаче за мен сте просто още един „забравлив слушател” които вече станаха мнозина. Затова, преди да се впуснем в откъслечни тълкувания на Словото ще изчакам да представите своя пълна есхатологична схема на книгата Откровение т.е. кое след какво следва. Чак когато контекста е ясен можем да се задълбаваме в единични стихове и препратки. Бях ви помолил за това още миналата година но до момента тогава очакваме вашия отговор. Припомням ви го ако сте го забравили:
  „06.12.2013 Г-н Николов казвате няколко откъслечни неща които си противоречат помежду си. Писал съм по-долу за това как вашето тълкуване заедно с това на Енчо Тодоров не е евангелско защото включва спасение на група от хора не по благодат а чрез техните дела и смърт по време на скръбта. Оставам с впечатление че не сте много наясно с материята. Ако бяхте наясно съвсем лесно бихте могли да кажете кое след кое следва както и аз мога да кажа:
  Благодат > грабване > скръб > антихрист > пришествие > милениум>край”

 101. Мариян Войводов Article Author

  Това е най-чистото и библейско учение на ранната църква
  Грабването идва – църкво приготвисе за него !

 102. Максим Максимов

  „Today’s church wants to be raptured from responsibility.“ (Leonard Ravenhill)
  Вярвам в грабване на църквата преди голямата скръб, но смятам също, че Леонард Равенхил (1907–1994) е прав!

 103. Миглена Петрова

  Ако това са стиховете, които трябва да ни убедят, че грабването ще стане преди голямата скръб – определено не ме убеждават.
  1. В Лука 21, както и в Матей 24, Исус говори освен за белезите на пришествието Му и за запустението, което щеше да дойде над Ерусалим, докато учениците са още живи и там.
  И те действително избягват това, което се е случило в 70-та година. Но не избягват това, за което Исус ги предупреждава в Лука 21:16 и 17 и Матей 24:8-10.

  2. В Откровение 3:10 става въпрос за вярващите от само една (от 7) църква (един тип църква) – Филаделфийската. Откъде сте сигурен, че сте част от нея? Изпитанието е за всички, които не са доказали с постоянство, любов и устояване верността си. Яков и Петър ни съветват не само да не се боим, но и да се радваме на изпитанията. Исус, в притчата за сеяча говорѝ за семето, което пада на канара – като дойде изпитание – отстъпват.

  3. Римляни 5:9;1 Солунци 1:10 и 1 Солунци 5:9-11 – Скръб и Божи гняв са две различни неща. По време на печатите, това, което се случва на земните жители е резултат преди всичко от човешки действия, поради отдръпването на възпиращата сила на Бог над силите на сатана – това още не е Божият гняв, а предупреждение. (Тръбите винаги предупреждават.) По време на тръбите, вече има изливане на осъждение, но се излива само частично – върху една трета от земята, дърветата, тревата, солените, сладките води, слънцето, луната и звездите. При петата тръба са измъчвани 5 месеца САМО тези, които НЯМАТ Божия печат. Йоан ЧУВА само числото на подпечатаните от 12-те Израилеви племена. Но никъде не се казва, че останалите подпечатани с Божия Дух няма да са на земята.

  4. Откровение 4:1 не казва НИЩО за грабването преди скръбта. А разсъждението накрая е твърде повърхностно. Има достатъчно текстове в Откровение, които ни казват точно обратното – че живи вярващи ще има по време на скръбта – 3,5 години преди и 3,5 години по времето на господството на Антихрист:
  Откровение 6:9-11; 7:9:17; 9:4; 10:5-7; 12:11; 14:13-20; 15; 20:4.

  Грабването на Църквата ще стане приз вука на последната, седма тръба – последното предупреждение, преди изливането на Божия гняв от чашите.

  1 Коринтяни 15:51,52
  Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим,в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.
  1 Солунци 4:
  15 Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите.
  16 Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;
  17 после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.

  И Откровение потвърждава това. Какво става след шестата тръба:
  Откровение 10:
  5 А ангелът, когото видях да стои на морето и на земята, издигна десницата си към небето,
  6 и се закле в живеещия до вечни векове, Който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея, и морето и каквото има в него, че не щеше да има вече бавене,
  7 но че в дните на гласа на СЕДМИЯ ангел, когато се ПРИГОТВИ да ЗАТРЪБИ, тогава щеше да се изпълни ТАЙНАТА на Бога, както Той е БЛАГОВЕСТИЛ на Своите слуги, ПРОРОЦИТЕ.

  Непосредствено, преди седмата тръба, двамата свидетели са грабнати на Небето (Откровение 11:12)

  В Откровение 14 се изпълнява притчата за пожънването на плевелите и житото.

  В Откровение 15, непосредствено преди изливането на 7-те чаши с Божия гняв, Йоан вижда пред престола множество, което е победило звяра, образа му и числото на името му:

  1 И видях на небето друго знамение голямо и чудно: седем ангела, които държаха седем язви, които са последните, защото с тях се изчерпва Божият гняв.
  2 И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тия, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи.

  Няма как да победят звяра, образа му и числото на името му, ако не са били на земята по това време!

 104. Явор Костов

  Темата за момента на грабването е от изключително значение за църквата и погрешното схващане за времето на това събитие води до грешна интерпретация на случващото се в света около нас. Църква, която вярва в грабването преди скръбта е църква, която няма правилно отношение към поучението за страданието, през което трябва да преминем. Интерпретацията на стиховете, които авторът на този постинг предлага, е извън близкия и далечен контекст на целите библейски пасажи.Освен това, е грешна концепция да се вярва, че Грабването преди Голямата скръб е старо учение. Ранните извори на християнската литература, говорят точно обратното. Вижте „Дидхе“, едно от най старите християнски съчинения, „Пастир“ книгата на Ерм, учението на Ириней, ученик на Поликарп, който е ученик на апостол Йоан.
  Нека обаче надникнем в по-ново време и чуем какво казва Кори Тен Бум, която е преживяла ужасните зверства на германските концентрационни лагери през Втората световна война. Кори споделя следните отрезвяващи думи, свързани със скръбта:
  Аз съм била в страни, в които светиите вече страдат в ужасно гонение. В Китай на християните им е било проповядвано: „Не се притеснявайте, преди скръбта да дойде, ще бъдете прибрани, грабнати.“ След това последвало страшно гонение. Милиони християни били измъчвани до смърт. По-късно чух един епископ от Китай да споделя с тъга: „Ние се провалихме. Трябваше да мотивираме хората да са по-силни във време на преследване, а не да им казваме, че Исус ще дойде преди скръбта.“ Обръщайки се към мен, той продължи: „Кажи на хората как да бъдат силни по време на преследване, как да устояват, когато скръбта идва – да стоят твърдо, а не да отслабнат.“ Чувствам, че съм получила божествен мандат да отида и да кажа на хората от този свят, че е възможно да бъдат силни в Господ Исус Христос. Намираме се във време на подготовка за скръбта. Понеже вече съм минала през затвора заради вярата си в Исус, и понеже се срещнах с този епископ от Китай, сега, всеки път, когато чета относим към темата библейски текст, си мисля: „Хей, мога да го използвам по време на скръбта.“ След това си го записвам и го научавам наизуст.

 105. Kiril Petkov Article Author

  Г-н Явор КОстов вие всъщност чели ли сте писаниято които така разгорещено цитирате? В оригинал ли сте ги чели или в нечия чужда интерпретация? И ако е така бихте ли поне посочили източника от който сте чели за да прочетем и ние а не да се надеяме на вашата лична и може би пристрастна интерпретация?
  За разлика от вашата историческа давност, пишман историчката Миглена Петрова която преди време ни беше обогатила с участията си по непознаване на католицизма и мюсюлманската история придобити по времето и във ВЕБИ, днес е решила да се прероди в пишман богословка по темата грабване. Ми разбира се бе драго госпожо ще има хора на земята след грабването. Нали затова се говори за израелевите племена, за оставените след грабването на църквата и за такива като вас пиш ман голослови които понеже заблуждават хората ще се оставят за да бъде изпитани според вярата им

 106. Явор Костов

  Г-н Петков, вече цитирах съчинения на църковните отци от около 150 г-н сл. Хр. Това са хората, които са преки наследници на апостолското учение. Лъжа е, че Грабването преди Голяма скръб е учение с подобна на цитираната давност. Разгорещено защитавам тезата за Грабването след голямата скръб, първо защото тя е основана на учението на Библията и второ, защото виждам пораженията върху църквата, която очаква да ѝ бъдат спестени мъките просто, защото няма категория (с малки изключения, разбира се) за страдание в Христовото име.
  Ето ви един пасаж от съчиненията „Дидахе“, ако искате да проверете дали е автентичен, аз нямам нищо против. Дидахе – е едно от най-ранните съчинения на християнска литература след Новия завет, датиращо от първата четвърт на втори век. Авторът предупреждава църквата срещу опасностите на Антихриста и за времето на скръбта. Чрез този призив авторът на Дидахе цели да подготви Църквата за Голямата скръб и да я насърчи да устоява в тези времена:
  „Ще се яви в света измамник, който ще е като Син на Бога, и ще направи чудеса и знамения, и земята ще бъде предадена в ръцете му и той ще извърши беззакония, които никога не са били вършени от началото на света. Тогава върху човечеството ще дойде огнено изпитание, и мнозина ще се съблазнят и ще погинат, но тези, които устоят във вярата си … И тогава ще се яви знамението на истината. Първо, знамението ще премине през цялото небе, после ще дойде знамението на тръбата, и на трето място, ще се случи възкресението на мъртвите; не обаче всички от мъртвите, но както е казано: Господ ще дойде и всички Негови светии с Него. Тогава светът ще види Господа, идващ на небесните облаци.“

 107. Veniamin Peev

  Съжалявам, че Явор Костов се намесва в този диспут така разгорещено, но продължавайки да използва общи фрази от рода на „старо учение“, „Църквата е в лъжа“ и тям подобни, не може да убеди сериозните хора по темата. Църквата никога не е имала „старо“ и „ново“ учение за „грабването“. Имала е по-ограничено или по-задълбочено разбиране по темата. Ап. Павел не е „стар“ учител и ако Явор Костов се смята за „нов“ учител, това е най-малкото твърде претенциозно, да не казвам – еретично. „Новите учения“ днес трябва да се проверяват внимателно, особено ако струят към нас с търговската марка „made in USA“.

  Отдавна в този форум сме посочвали, че твърдението за „грабването“ като есхатологично събитие СЛЕД „ГОЛЯМАТА СКРЪБ“ се подкрепя от малцинствено подразделение на харизматиците и не заслужава такъв апломб. Затова нека малцинствени представители си „вярват“ подобни нещица, но да не се опитват да ги натрапват на останалите като „ЕДИНСТВЕНА ИСТИНА“. Най-малкото това не е колегиално спрямо останалите харизматици по света и у нас.

 108. Инги Article Author

  брат Яворчо явно не е прочел писаните по –горе от Кирил ерусалимски и св. Ефраим сирийн които свидетлстват още втори и трети век че църквата се грабнува преди голямата Скръб. От коя църква ни е брата че там така вярват да се остават след скръбта на земята?

 109. Явор Костов

  Уважаеми господа, снизходителното отношение, тенденциозното интерпретиране на думите ми и обвиненията в еретичен подход от моя страна към думите на ап. Павел не помагат за задълбочения поглед върху темата, а само задават нездравословен и заядлив тон. Изненадан и разочарован съм от липсата на въздържаност от коментиращите.
  С уважение,
  Явор Костов

 110. Мария Гергова Article Author

  Има и такова либерално богословие г-н Костов което е песимистично защото отнема благословената надежда на Църквата а залага на политически проекти с които да доведе Царството на земята. За съжаление то не се получи при Константин и при никой от следващите държавни опити за овластявание на църквата. Не знам защо някои хора се полъгват по него днес когато песимизма е толкова голям. Абсолютно нормално е в една държава в която цари безнадеждие да се ширят религиозни проекти за превземане на държавата от църковната власт, които според конституцията ни са законово разделени една от друга.

 111. Явор Костов

  Г-жо Гергова, това, което наричате либерално и песимистично богословие нито е либерално, нито е песимистично богословие. В него се съдържа прекрасната надежда, че „който устои докрай, той ще бъде спасен“. От друга страна, „оптимизмът“ на тезата за Грабване преди Голямата скръб, предразполага към църковна позиция, която е политически и обществено неадекватна. Една от причините, църквата днес да е безгласна и объркана по почти всички обществено-политически въпроси е следната: Неправилно интерпретиране на своята историческа роля. Всъщност подобно поведение е разбираемо, понеже църквата очаква да я няма тогава, когато се случват най-драматичните събития в човешката история.
  С уважение,

 112. Миглена Петрова

  Освен това, в Откровение 7 се говори ясно за вярващите по време на голямата скръб и че те са от всеки народ, всички племена, люде и езици:

  9 След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ, и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си,

  13 Тогава един от старците проговори, като ми каза: Тия облечени в бели дрехи, кои са? и откъде са дошли?
  14 И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, КОИТО ИДАТ ОТ ГОЛЯМАТА СКРЪБ; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето.
  15 Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях.
  16 Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек;
  17 защото Агнето, Което е пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с текущи води; и Бог ще обърше всяка сълза от очите им.

  Това са хора, преживели глад, жажда, суша и трудни изпитания, които са предизвикали страданието и сълзите им, но въпреки това, с поведението си, с устояването си, с верността си са избелили дрехите си в кръвта на Агнето:
  „А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.“ (Откровение 12:11)
  Това са тези, които ще загубят живота си по време на голямата скръб, но ще спечелят позицията си пред Божия престол.

  По време на печатите само от войните, глада, мизерията и епидемиите ще умре една четвърт от населението на земята. По време на тръбите, от войната при шестата тръба ще умре една трета от останалите три четвърти – това означава, че само в следствие на войните ще умре половината човечество. Точно във време на война се открива истинската същност на хората.
  Осен това, преди и по времето на господството на Антихрист, ще пострадат много последователи на Христос:
  Откровение 6:
  9 И когато отвори петия печат, видях под олтара душите на ония, които са били заклани за Божието слово и за свидетелството, което опазиха.
  10 И те викаха с висок глас, казвайки: До кога, Господарю свети и истинни, не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв?
  11 И на всеки от тях се даде по една бяла дреха; и рече им се да си почиват още малко време, докле се допълни числото и на съслужителите им и братята им, които щяха да бъдат убити като тях.

  В Откровение 7:14 думата ἐρχόμενοι, преведена с „идат“ е сегашно деятелно причастие и заедно със спомагателния глагол „са“ обозначава действие, което се извършва в момента на говоренето.
  Тоест това е група от хора, които ще идват на небето през времето на голямата скръб, която предстои да бъде изявена на Йоан. Точно защото това очевидно не са всички, вярващи, които ще умрат, или преминат през голямата скръб, ангелът говори за това, което Бог ще направи за тях, в бъдеще време:
  „ще им бъде Пастир“, „ще ги заведе“, „ще обърше всяка сълза“
  Обещания, които се изпълняват в Откровение 21 и 22.

 113. М. Лазарова Article Author

  Г-н Кoстов явно е в църквата от скоро щом му се налага да цитира Китай, Зимбабве и други страни където има гонения на нашите братя и сестри. За разлика от г-н Костов онези които са минали през скръбта на комунистическия режим могат с увереност и потвърдена вяра да изповядват грабването на църквата преди скръбта. Примерите които г-н Костов е привела са логични за едно прост тоталитарен богослов но нямат нищо общо с изконната вяра на българската църква. Дори и преди промените ние вярвахме в грабване преди скръбта въпреки че бяхме гонени и така продължаваме да вярваме и до днес. Моят съвет към по-младичките във вярата като Костов, Миглена Петрова и плеяда други е вместо да четат в интернет работи които не са за техната вера, да се вгледат в историческото минало на евангелската църква която посещават за д а с е осъзнаят от какво са част и каква е вярата им, ане да се впримчват а и да оплитат други във бездуховни учения и интриги които не са присъщи на нашите църкви

 114. М. Лазарова Article Author

  Извинете пост тоталитарен богослов а не прост тоталитарен богослов.
  Моля да ме извините за грешката

 115. Инги Article Author

  На църквата също се каза да дойде тук в Откровението 4 глава
  И по-точно дойди Кои са тези които идват в небето в този момент?

 116. Явор Костов

  Г-жо Лазарова, историческото минало на евангелската църква в България е изпълнено както с героизма на предани на Бога хора, така и с множество предателства, идолопоклонническо отношение към държавата и фалшиво религиозни практики. Библейската истина не принадлежи на българската църква. Истината произлиза единствено и само от Истинския Бог. Г-жо Лазарова, преди да защитавате тезата за Грабването преди голямата скръб, е редно да се постараете да дисциплинирате изказа си. Благородството е присъщо за християните. В този смисъл, моля ви да се ограничавате от обидни квалификации и отношение. Визирам съвети ви към „младичките във вярата“. Освен това, не сте разбрали правилно – не цитирам Китай, а позицията на Кори Тен Бум.
  С уважение,

 117. М. Лазарова Article Author

  Кори Тенбум я четехме едно време от една малка книжка която печатахме на циклостил но вие много се отклонявате в разсъжденията си Г-н Кoстов. Лично не виждам някаква предвидена или додоводна декларация в статията както вие го представяте. Имаме група от библейски пасажи за свободна интерпретация. Не е посочено конкретно тълкувание а това че вие изказвате мнение че имало такова съвсем не прави твърдението ви истинно.
  Дори напротив показва че идвате с преднамерено богословие което нe се вмести в посочените стихове от Словото. В противен случай щяхте да разисквате самите стихове, а не древни църковни писания, които дори не сте чели или пък преднамерени богословия които търсят да демаркират разделението между църква и държава в полза на политически проекти за църковен доминаж

 118. Явор Костов

  Г-жо Лазарова, в този коментар ще цитирам съвсем малка част от стиховете (има още много, много пасажи, в подкрепа на друга позиция), които разкриват картина, различна от тази, която подхранва убеждението ви за Голямата скръб. Обърнете внимание на думите на Господ Исус: „А веднага след скръбта на ония дни…“

  „А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син, идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат (episynagō) избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.“
  (Матей 24:29-31)

  Обърнете внимание на:“… последната тръба“

  „Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим, в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.“
  (1 Коринтяни 15:51-52)

  В този пасаж се говори за идването на Господа. Според вас, колко пъти ще дойде Той? Второто пришествие на Господа и събитието, което се нарича Грабване съвпадат, г-жо Лазарова.

  „Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем (paraleipomena) живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи (paraleipomena), ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа. И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.“
  (1 Солунци 4:15-18)

  С уважение,

 119. Тony Stone

  В Дела20:29 се казва:“Аз зная че подир моето заминаване, ще навлезат между вас свирепи вълци, които няма да жалеят стадото и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат ученици след себе си…“ 2Сол.2:3-10 „Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да стане, докато първом не дойде ОТСТЪПЛЕНИЕТО И НЕ СЕ ЯВИ ЧОВЕКЪТ НА ГРЕХА, осъденият на погибел…“ Не ви ли навежда на мисълта, че Голямата скръб е времето на папското владичество в църквата, инквизицията и папите… Те са антихриста. Те ще оглавят падналата църква – Вавилонската блудница…
  Астрономите очакват най-голямото звездопадане да се случи през 2020година. Нека изследваме какво знамение е то…

 120. Явор Костов

  Не е нужно да имаме кой знае каква прозорливост, за да видим белезите за настъпването на нов вид тоталитаризъм. За разлика от предишните исторически примери, този нов тоталитаризъм не се изразява в следването на безумните идеи на една единствена личност. Той се характеризира в довеждане на хората до състояние на поклонение на Звяра. Звярът е тоталитарна глобална, държавна система, която цели установяването на Нов световен ред, в който антихрист да установи своето богохулно царство.
  Днес политици, социолози, журналисти и всякакъв вид анализатори се опитват да разсъждават върху нуждата от преподреждане на политическите сили и системи в света. Те наричат това Нов световен ред. Съвременните анализатори обаче не осъзнават, че Новият световен ред е човешка, бесовска, антихристка посока на развитие на човечеството, на която се противопоставя Новия небесен ред, който ние, християните наричаме Небесното царство. Когато се молим с Господната молитва, ние всъщност искаме Божието управление тук, на земята. Нищо не може да се сравни с управлението, в което е установена справедливостта на Царя на царете Исус Христос. За съжаление, сега царете (управниците на този свят) се бунтуват. Има шанс само за тези, които пред Новия световен ред избират Новия небесен ред.

 121. Инги Article Author

  какво сте ни написали пак братко открихтел и изгубените си коментарии или сам оскачате от една теми на другите?

 122. Таквор Ховсепян

  Скъпи братя и сестри.Както се вижда от стиховете в началото на темата Бог ще избави Църквата от Божият гняв.Същевременно не трябва да се бъркат понятията „Божият гняв“ и Голяма скръб“. В Откр.7 е написано:Стих 9:“ След това видях, и ето голямо множество,което никой не можеше да изброи,от всеки народ и от всичките племена,люде и езици,стоящи пред престола и пред Агнето,облечени в бели дрехи,с палмови клони в ръцете“; стихове 13-14:“И тогава един от старците проговори,като ми каза:Тия,облечените в бели дрехи кои са? и откъде са дошли?И рекох му: Господине мой,ти знаеш.А той ми каза: Това са ония,които идват от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили с кръвта на агнето“.
  Не искам да се впускам в теологически спорове,дали голямата скръб е само за юдеите-имаме си Библия, над която Бог ни учи да разсъждаваме денем и нощем.Искам да ви насърча да се подготвите за идващите изпитания,да не би да се окажете задрямалии без масло в светилниците. Врагът на нашите души гони Христос и апостолите,ще гони и нас. Но който устои до край ще бъде спасен:“ Бъди верен до смърт и Аз ще ти дам венеца на живота.Бог да ви благослови.

 123. Господин Влаев

  Ще спреш ли най-сетне да дъвчеш името ми?
  Прекалено много неща зная за теб низко човече!!!
  Ако ги публикувам тук никой и за нищо не би ти казал тук дори и здравей!
  И запомни-със самолет да ме гониш не би могъл да ме стигнеш във всички свери на живота!
  И ми е много чудно как един почти неграмотен циганин(е може би трябваше да пиша ром,но много хора не правят разлика между ром и коняк) се старае да се покаже като велик мъдрец и философ!?!
  Явно много си чел трудовете на своя любим“учител“!А и няма да сея учудя ако ползваш негови цитати.