/Урок
по Божи суверинитет/

Чухте ли? Бойко Борисов се
покаял и станал християнин. В едно интервю казва: „Неотдавна си дадох сметка,
че последните 7 години се държах много арогантно. Не бях на себе си. Мислех си,
че съм най-великият лидер. Но през последните няколко дни Бог ми отвори очите и
отхвърлих моята гордост и се доверих на Исус. Искам през остатъка от живота си
да му служа.“

Каква