Ново небе и нова земя
Хората имат много неправилни схващания за живота поради погрешна информация. Ето няколко „общоприети“ преди истини, които са били развенчани. Например, че когато пуснеш водата в тоалетната в южното полукълбо водата се върти в обратна посока. Не е вярно.

 

Забраненият плод, от който са яли Адам и Ева, е ябълка. Великата китайска стена е видима от космоса. И ето още едно: че Наполеон е бил нисък. Toй е бил 1.73 м, докато средната височина за мъже по негово време е била 1.67 м. Всъщност, бил е по-висок от повечето мъже.

 

Прилепите не са слепи. Макар и да имат специална система за навигация, те имат очи и могат да виждат. Щраусите не зариват глава в пясъка, за да се крият от враговете си.

 

Жабите не се сваряват в постепенно затопляна до кипване вода, но ще се опитат да скочат навън след като тя премине критичната максимална температура, която те могат да понасят.

 

Мишките нямат специален апетит към сиренето и го ядат само ако нямат други опции. Те предпочитат сладки храни. Без пчелите човечеството няма да измре от гладна смърт и растенията няма да спрат да се опрашават и размножават.

 

Пиенето на 2-3 литра вода на ден не е нужно за поддържане на здравето. Количеството вода което е нужно зависи от човека. В Бермудския триъгълник не са потънали или изчезнали безследно повече кораби, отколкото в други места на океана.

 

Според вас какви са погрешните схващания на хората за следващия свят? Много са!

 

Само 36% от бългаpите вяpват в cъщеcтвyването на рая и ада, цели 42%, не вяpват, а останалите не знаят дали има рай и ад. Сред младите (18-29 годишни) процентът на вярващите в ада и рая е 31. Повечето от тези, които вярват в рая смятат, че трябва да си добър, за да отидеш там.

 

Друга популярна заблуда е, че като умреш, се превръщаш в ангел или че близък, който умре става твой ангел хранител. Също, според хората раят е скучен, защото лежиш на облак цял ден и свириш на арфа. Смятат, че небето е като една дълга скучна църковна служба.

 

Някои пък мислят, че първо трябва да отидеш в чистилището, за да платиш за греховете си, преди да те пуснат в рая.

 

Но единственият авторитетен източник, който имаме по въпросите на живота и смъртта, е Библията. Библията говори за небето около 500 пъти.

 

В Откровение 21 вече ние виждаме последната фаза на вечността – това, което теолозите наричат вечно състояние за вярващите. Нека прочетем първите 8 стиха.

 

В Откровение 21:1-8 четем: „И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя бяха преминали; и море нямаше вече. Видях и святия град, новия Йерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негов народ; и сам Бог ще бъде с тях – техен Бог.Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече; нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка; защото предишното премина. И Седящият на престола каза: Ето, подновявам всичко. Каза: Напиши, защото тези думи са верни и истинни. И ми каза: Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, Началото и Краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследи тези неща; Аз ще му бъда Бог и той ще Ми бъде син. А колкото за страхливците, невярващите, мерзавците, убийците, блудниците, магьосниците, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.“

 

Какво научаваме от този пасаж за нашия вечен дом. Първо, той ще се предхожда от унищожение. Повечето хора не биха се сетили за това, когато мислят за небето. Вижте ст. 1 – „първото небе и първата земя бяха преминали“. Това видяхме в предходната глава.

 

“Небето и земята побягнаха от лицето на Бога” (Откровение 20:11). И до началото на 21 гл. вече са се случили много неща. Животът – такъв, какъвто го познаваме на земята, го няма. Голямата скръб е свършила. Исус се е върнал в слава за Църквата Си. Слязал е на Елеонския хълм и е установил хилядагодишното царство на земята.

 

Страшният съд също е свършил. Сатана, Антихрист и лъжепророкът, както и всички невярващи, са хвърлени в огненото езеро. Тук вече се описва различна фаза. „Първото небе и първата земя преминаха“.

 

Исус каза: „Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.“ (Марк 13:31).

 

Исус също предсказа, че светът ще премине. И как ще стане това? Петър хвърля още светлина.

 

2 Петър 3:10 казва: „А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите нажежени ще се разпаднат и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.“

 

Знаете ли, че до миналия век, преобладаващата космология (или науката за произхода и развитието на вселената) е била теорията за статичната и безкрайна вселена. Според тази теория всичко продължава така, както някога е било – без начало и без край. Тази теория е заменена от теорията за големия взрив. Една от причините да не вярваме вече в теорията за статичната вселена е слънцето. Радиацията на слънцето е съпроводена със загуба на маса. Всяка секунда слънцето губи 4200000 тона от масата си и произвежда слънчева светлина и топлина. С други думи, слънцето се смалява. Ако се смалява, то ще изчезне. Ако изчезне, значи е имало начало. От това следва, че вселената също е имала начало и ще има край. Бог е направил вселената временна, не вечна.

 

Библията ни казва, че Той сътвори света. Словото Исус сътвори света. А в Колосяните Павел ни казва, че Исус е преди всяко нещо и чрез него всичко съществува или буквално, всичко чрез Него се сплотява (Колосяни 1:17). Исус взе хаоса, безформената маса и от тях създаде космоса – внесе порядък в системата. Но, както казва 2 Петър 3:10 ще дойде момент, когато небето и земята ще се стопят. А в следващия стих се казва: „И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в свят живот и в благочестие…“

 

С други думи, въпросът е как трябва да живеем тук, ако всичко тук ще изгори? Очевидно ние не трябва да съсредоточаваме нашето внимание на този свят. Павел каза, „Мислете за горното, а не за земното“ (Колосяни 3:2).

 

Първо, тук научаваме, че вечният ни дом предполага разрушение на стария свят. Второ, идният свят ще има едно съвършено ново устройство.

 

Откровение 21:1,2 казва: „И видях ново небе и нова земя… Видях и святия град, новия Ерусалим.“

 

Имаме ново небе, нова земя, нов Ерусалим. И в ст. 5 се казва, „И Седящият на престола каза: Ето, подновявам всичко.“ Думата „подновявам“ е гръцката дума kainos. Това ни говори, че новият Ерусалим ще има качествено различен дизайн.

 

Ние не говорим просто за подобрение на стария свят. Тогава небето и земята ще са вече разрушени. В новото небе и земя ще има различни материали, различна атмосфера…

 

Бог свърши прекрасна работа за 6 дни при сътворението. Той каза „Нека бъде светлина“ и тя стана“. Сътвори всичко със Слово, извика го в съществувание. Библията говори за 6 дни, които се състоят от 24 часа. Ако Бог направи това за 6 дни, можете ли да си представите какво ще сътвори, ако Той упражнява своя творчески гений хиляди години?

 

Исус каза: „Отивам да ви приготвя място“.

 

Един християнин станал столетник. Напредналата му възраст вероятно се дължала на радостта, която била постоянен спътник в живота му. Един ден, докато работел в градината си пеейки хваление на Бога, край него минал пастора му и му казал, „Днес изглеждаш много радостен“. Старецът отговорил, ами мислех си, ако трохите на радост, които падат от масата на Господаря в този свят са толкова добри, как ще изглежда великия хляб във слава!“

 

Това ще бъде един качествено нов свят.

 

Следва продължение…