Всички светии и избраници Божии се събират преди скръбта, която идва, и се взимат при Господа, за да не видят смутните времена, които ще покрият света заради греховете ни …”

Така пише Ефрем от Сирия (или Сирин) през 373 г. сл. Хр. Петнадесет века по-късно преподобният Джон Брей в „Произхода на Грабването преди Голямата скръб” декларира:
„Хората, които поучават грабване преди голямата скръб днес, поучават нещо, което не е било поучавано преди 1812 г… Нито един от отците на ранната църква не е поучавал грабване преди Голямата скръб … Предлагам $500 на човека, който намери проповед, статия в коментар или каквото и да друго доказателство от преди тази дата за съществуването на учение, че идването на Христос е в две фази, разделени от даден период от време, както учението за грабване преди Голямата скръб твърди.

Настоящият текст цели не само да събере предложената сума, но и да покаже, че ранната църква вярва, проповядва и очаква грабване преди голямата скръб. Приложеният превод е проповедта За Последните Времена, Антихриста и Краят на Света проповядвана от Ефрем Сирин през 374 г. сл. Хр.

Той показва няколко важни факта: (1) буквално тълкуване на Библията, (2) премилениално завръщане на Христос (3) грабване преди Голямата Скръб, (4) убеждение, че Антихрист ще бъде реална личност от Еврейско потекло, който ще управлява възстановената Римска империя, (5) учение за двамата свидетели от Откровение, (6) буквална Голяма Скръб, която ще продължи точно 1260 дни, доказвайки, че изброените елеметни са част от последното време, а не от ранно-църковната реалност през 1-2 век.

Тези учения са в синхрон с друг текст от Ефрем, наречен Книгата на Пещерните Съкровища (370 г. сл. Хр.), която потвърждава неговото учение, че Данаиловата седемдесета седмица ще бъде изпълнена в последните седем години преди свършека на света и ще включва Христовото завръщане в битката при Армагедон за установяване на Царството.

През 627 г. проповедта е каталогизиранa в църковните сборници под автор с името псевдо-Ефрем, за да потвърди приликите със стила на Ефрем и неговото авторство. Тя може да бъде намерена в Briefe, Abhandlungen und Predigten aus den zwei letzten Jahrhunderten des kirchlichen Altertums und dem Anfang des Mittelaters (Christiania, 1890). Библиотеката на Catholic Univeristy във Вашингтон съдържа и други издания, които включват настоящия документ.

Текстът дава много по-точно разбиране на цялостната есхатология на Ефрем и добре обяснява една скорошна публикация на неговото Слово за Пришествието Господне, за свършека на света и за пришествието на Антихриста от Сборник на светоотечески слова. Антихристът: Човекът на греха от Последните времена който бе погрешно използван да докаже, че Ефрем (а така и цялата Ранна Църква) има постмилениална есхатология – факт, който настоящият превод определено не поддържа.

Ако пък от друга страна се спори, че псевдо Ефрем не е Ефрем Сирин, това би потвърдило че през 627 г., когато текстът е каталогизиран, църквата продължава да подържа идеите на Ефрем за грабване преди Голямата Скръб, премилениално завръщане на Христос, личността на Антихрист, възстановяванто на Римска империя и т.н. Това е първата публикация на този текст на Български език.

За Последните времена, aнтихриста и края на света
Проповед на Ефрем Сирин (373 г. сл. Хр.)

Част I
Възлюбени братя, вярвайте в Святия дух, Който ни говори. Вече ви казахме че краят на света е близо и свършекът е скоро. Не е ли намаляла вярата между човеците? Колко глупави неща се виждат между младежите, между владиките престъпления, между свещениците лъжи, между дяконите лъжесвидетелстване, между служителите наранявания, прелюбодейства между старците, нечистота между младите, лицемерие между стариците и прелюбодейни следи у девиците. Между това са и войните с Персите и битките с различни народи, които заплашват, и царство се вдига против царство. Когато Римската империя започне да бъде поглъщана от меч, идването на нечестивия е скоро. Нужно е светът да свърши, при изпълнението на Римската империя. В тези дни двама братя ще дойдат в Римската империя и ще управляват с един ум, но защото единият ще подтиска другия, между тях ще има разделение. Така противникът ще бъде развързан и ще създаде омраза между Персите и Римската империя. В тези дни много ще въстанат срещу Римската империя, а еврейският народ ще бъде неин противник. Ще има вълнения на народите и зли слухове, епидемии, глад и земетресения на разни места. Всички народи ще имат военнопленници, ще има войни и слухове за войни. От изгрева до залеза на слънцето мечът ще погълне мнозина. Времената ще са толкова опасни, че страх и трепет няма да позволят и мисъл за по-добро, защото доста ще са гнетът и опустошението, които има да дойдат.

Част II
Нужно е напълно да разберем, братя мои, онова, което неочаквано идва. Вече има глад и язви, насилия сред народите и знаци, които Бог е предрекъл, вече са изпълнени и няма други останали, освен идването на лукавия при завършека на Римската империя. Защо тогава не отхвърлим всички земни работи и защо умът ни е зает с желанията на света и тревогите на времето? Защо тогава не отхвърлим всяка грижа за земното и се приготвим да срещнем Господ Христос Който ще ни изтръгне от заблудите, които покриват целия свят? Вярвайте ми скъпи братя, защото идването на Господа е близо; вярвайте ми, защото краят на света идва; вярвайте ми, защото е Последно време. Не вярвате ли, освен ако не видите с очите си? Гледайте да не би се изпълни между вас казаното от пророка: „Горко на онези, които желаят да видят Господния ден”. Защото всички светии и избраници Божии се събират преди Скръбта, която идва, и се взимат при Господа, за да не видят смутните времена, които ще покрият света заради греховете ни. Така, скъпи мои братя, настанал е единадесетият час и краят на света идва до жетва, и ангелите, въоръжени и готови, държат сърповете в ръце, чакайки Божията заповед. Ние вярваме, че светът съществува в сляпо безверие, скоро идващо до своя край. Идват вълнения, войни от различни народи и битки и заплахи от варварски нападения и нашите области ще запустеят. Да не се страхуваме от слуховете, нито от появата, а въпреки всичко да се покаем. Защото те хвърлят върху ни страх, а и ние не искаме да се променим, въпреки че се нуждаем от покаяние за делата си.

Част III
Когато краят на света дойде, ще се повдигнат разни войни, смутове от всички страни, ужасни земетресения, смутове сред народите, изкусители в земята, язви, глад, суша по пътищата, големи опасности по море и суша, постоянни преследвания, кланета и убийства навсякъде, страх в домовете, паника в градовете, трепет по пътищата, съмнение в мъжете, тревога по улиците. В пустинята хората ще са изумени и духовете ще се топят в градовете. Приятел няма да скърби за приятел, нито брат за брата, нито родители за децата си, нито верният слуга за господаря си, но един непременно ще ги съкруши всички. Нито може някой да се възстанови през това време, който не е бил предупреден за идващия гняв, но всички сковани от страх се пояждат поради идващите злини.

Част IV
Когато земята е разлюляна от народите, людете ще се крият от войни в планините и скалите, в пещерите и земните процепи, в гробовете и паметниците на мъртвите – и там, като бавно се изнуряват от страх, ще въздишат, защото няма място за бягане, а отстъпление и нетърпим натиск. И тези, които са на изток, ще бягат към запада, и още онези, които са на запад, ще бягат към изток – и няма да има безопасно място, защото светът ще бъде залят от зли народи, чийто изглед е по-скоро като на диви зверове от колкото на хора. Защото тези ужасяващи народи, скверни и нечисти, които не пощадяват живи и унищожават живите от мъртвите, поглъщат мъртвите, ядат плът, пият кръв от зверове, омърсявайки света, осквернявайки всичко, а който може да им устои, не ще бъде тук. В тези дни хората няма да бъдат погребвани – нито християни, нито еретици, нито евреи, нито езичници – защото поради страха и ужаса няма кой да ги погребе и всички които бягат, ще ги изоставят.

Част V
Когато дните на времената на тези народи се изпълнят и след като са унищожили земята,[тогава] тя ще почива. И тогава Римското царство ще се отмахне от ежедневния живот и Християнската империя ще слезе от Бога и Петър, и тогава, когато изпълнението дойде, когато царството на Римляните започне да се окончава, тогава всяка власт и сила ще се изпълни. Тогава ще се яви този презрян змей (draco), оня, когото Мойсей наименува във Второзаконие, казвайки „Дан е млад лъв, който [се обляга] и скача от Васан. (б.пр. Второзаконие 33:22). Той се обляга, за да може да сграбчи, унищожи и убие. Наистина младо лъвче, не като лъва от Юда, но реве поради гнева си, за да погуби. И скача от Васан, което се превежда объркване. Той ще се издигне от объркването на собствената си неправда. Оня, който събира при себе си като пъдпъдъци рожбите на хаоса. Ще повика ония, които не е довел, както пророк Еремия казва. Така в последния ден ще го напуснат, също толкова объркани.

Част VI
Когато краят на света дойде, този омразният, лъжещият и убиващият ще се роди в племето на Дан. Той е заченат от човешко семе и нечиста и гнусна девица с нечестив и зъл дух. Този ненавистен съблазнител, повече на духовете, отколкото на телата, като младеж лукавият змей се появява под изгледа на праведност преди да вземе царството.

Защото той ще бъде лукав и учтив към всички, не приемайки подаръци, без да е поставен пред други, с обич към всички, тих, без желание за дарове, настроен приятелски между близки приятели, за да го благославят, казвайки „Справедлив е!” – без да знаят, че е вълк, скрит под вида на агне и алчен човек в овча кожа.

Част VII
А когато времето на запустението от неговата мерзост започне да идва, като е вече признат, той ще превземе империята и точно както казват Псалмите „още и Асирия се съедини с тях, станаха помощници на Лотовите потомци”. Моавците и Амонците ще го посрещнат като свой цар. Така, след като приеме царството, той ще нареди за него да се построи отново Божият храм който е в Ерусалим; и след като дойде в него, ще седне като Бог и ще нареди да му се покланят всички народи, защото е плътски, нечист и премесен с всеки нечист духове и плът. Тогава словото на Данаил ще се изпълни. Няма да познава Бога на бащите им, нито желанието не жените. Защото тази зла змия ще насочи всяко поклонение към себе си. Защото той ще издаде декрет за обрязване на людете според Стария закон. Тогава евреите ще го прославят, защото ще им даде отново да практикуват Първия завет. Тогава народите от всички краища ще се съберат при него в града Ерусалим и светият град ще бъде тъпкан от народите 42 месеца, както святият апостол казва в Апокалипсиса, което е три и половина години или 1260 дни.

Част VIII
В тези три и половина години небето ще спре росата, защото няма да има дъжд по земята; и няма да има облаци във въздуха, и звездите ще се виждат трудно в небето заради голямата суша, която е по времето на страшния змей. Защото всички големи реки и всички извори, които преливат, ще изсъхнат. Пороите ще изсушат водите си поради нетърпимото време и ще има голяма скръб, както никога не е имало, откакто има хора по земята – глад и неутолима жажда. И децата ще умират на гръдта на майка си, и съпруги на коленете на мъжете си, поради липса на храна. Защото в онези дни ще има оскъдност на хляб и никой няма да може да купува и продава от зърното на есенната жетва, освен оня, който има змеевият белег на челото или ръката си. Златото и среброто, и скъпоценните дрехи ще лежат [захвърлени] по улиците и даже всяка перла по пътеките и улиците на градовете.

Ни един не ще протегне ръка да ги вземе или пожелае. Ще ги считат безполезни, поради крайната нужда и глад за хляб, защото земята не е пазена от небесните дъждове – и няма роса, нито влага от въздуха. А онези, които се лутат по пустинята, бягащи от лицето на змея, а прекланящи коляно пред Бога като агне пред майка си, постоянстващи в спасението Господне, ще се лутат като дезертьори и ще се хранят с треви.

Част IX
И когато тази неизбежност е покрила всички праведни и неправедни, праведните, за да се намерят добре пред Бога и неправедните, за да бъдат осъдени завинаги с първоучителя си – дявола. И като държи Бог човешката раса в опасност, мятана от дъха на страшния змей, ще Той прати утешително Слово чрез своите служители пророците Енох и Илия, които преди да вкусят смърт ще са служители за известяването на Второто идване на Христос, за да обвини враговете си. И когато тези праведници се появят, ще смутят дори противната змия с мъдростта си – и ще повикат верните свидетели на Бога, за да ги освободят от съблазънта.

Част X
И когато трите и половина години свършат, времето на Антихриста, през което ще съблазни света след възкресението на двамата пророци, в час, в който светът не знае и в ден, в който сина на погибел не знае, ще дойде белегът на Човешкия Син и Господното пришествие ще се яви с голяма сила и величие, с белега на дървото на спасение пред Него – с всички небесни сили и множеството на светиите с тях, и с тези, които носят знака на светия кръст на раменете си. И ангелските тръби ще ги предхождат, тръбящи и възгласяващи: „Станете, о спящи, срещнете Христа, защото часът за Съд дойде”. И врагът ще се смути, и Господ ще го унищожи с Дъха на устата Си. И ще бъде вързан и хвърлен в ада на вечния огън, още докато е жив заедно с баща си сатана. И всички народи, които следват желанията му, ще погинат с него завинаги. А праведните ще наследят вечен живот с Господа за вечни векове.

Comments

 1. Zhoro Binev

  Eфрем Сирин сякаш си противоречи прочитайки текстове от

  Част ІІ „Защото всички светии и избраници Божии се събират преди Скръбта, която идва, и се взимат при Господа, за да не видят смутните времена, които ще покрият света заради греховете ни“ и

  Част VІІІ „И децата ще умират на гръдта на майка си, и съпруги на коленете на мъжете си, поради липса на храна. Защото в онези дни ще има оскъдност на хляб и никой няма да може да купува и продава от зърното на есенната жетва, освен оня, който има змеевият белег на челото или ръката си“.
  и
  „А онези, които се лутат по пустинята, бягащи от лицето на змея, а прекланящи коляно пред Бога като агне пред майка си, постоянстващи в спасението Господне, ще се лутат като дезертьори и ще се хранят с треви.“

  СЛЕДВА въпроса кои са тези, които не приемат белега на звяра? Ефрем не дава отговор /дали според него това са неграбнатите християни или израилтяни, както някои днес твърдят/.
  Четейки Откровение на Йоан 13гл. за Антихрист /звяра/ „И позволи му се да воюва против СВЕТИИТЕ и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ.“
  „Тука е нужно търпението и вярата на светиите.“
  За лъжепророка в Откровение 13гл. „също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ.“
  Ето още едно потвърждение, че тези светии са Христови в следващата глава 14 Откровението веднага след предупреждението за неприемане на белега:
  „Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса.“
  Исус говори за преминаване през скръб в Евангелието, дори препраща към пророк Данаил, но взимайки за отправна точка поставянето на мерзостта, следват 1290дни и блаженство до 1335дни според Данаиловото пророчество. Исус говори за съкращаване на дните заради избраните. Така никой не знае деня и часа на Господното пришествие. Ап.Павел казва ние които останем живи до Господното пришествие ще бъдем грабнати т.е. да дочакаме живи Пришествието и бъдем грабнати, както го описва и Исус в Евангелието на Матей 24гл.

  (Не знам дали превода е точен в статията, но Откровението на Йоан прави разлика между змей и звяр и говори за белег на звяра. Друга неточност в статията е,че антихрист/звяра/ и сатана/змея/ са хвърлени живи в ада – Откровение на Йоан говори, че антихрист/звяра/ и лъжепророка, а не сатана ще бъдат хвърлени, НО в огненото езеро).

 2. Иван Георгиев Article Author

  Единствените хора на които Исус говори в Матей 24 глава са евреи за които се отнася пророчеството за маслината -преобраза на Израйл. Мисля че д-р Пеев беше обяснил точно това в по-предната дискусия. Има грешка в това което псевдонимът Жоро е написал защото е богословски неточно. Към новозаветните църкви солуняни, филаделфийци, ефесяни,колосяни и др. Библията казва „да избегнете скръбта която идва върху целия свят”

 3. bobi

  sled kato nqma da vidqt golqmata skr1b bojiite izbranici i b1dadat grabnati Anti hrista s kogo shte vodi voina ?