ЩЕ ИМА УНИКАЛНА АПОСТОЛСКА БЛАГОДАТ ЗА ДОСТИГАНЕ НА СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ ОТ МЛАДИ ХОРА И ТИНЕЙДЖЪРИ, така че те да бъдат обучени за лидерство и ефективно служение към тяхното собствено поколение.

Желанието на Исус да нахрани множествата стана реалност, понеже апостол Андрей намери едно момче с пет хляба и две риби. В нашето поколение има много млади мъже и жени, които стоят в тълпата с нещо, което могат да предложат за посрещане на нуждите на множеството, но първо те трябва да бъдат открити от апостолската благодат, която се освобождава върху лидерите в тези години.

Много хора, като Филип, могат единствено да видят и работят с естествени методи и според плътта. Но Андрей потърси момчето, което беше готово да работи с Апостолското и да даде за Христос всичко, което имаше. Ние трябва да открием това ново поколение и да го отделим от тълпата. Трябва да изкараме такива хора от тълпата, така че да могат да се включат в настоящото апостолско движение. Това поколение има какво да предложи, за да достигне ефективно множествата.

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид