Служителите трябва да разкриват своята зависимост от Святия Дух и Божието слово. Нашите служители са твърде уверени поради многото минали успехи и ето защо толкова малко от тях са хора на молитва. Те са толкова зависими от хора и техните човешки контакти, и поради това толкова малко са водени от Святия Дух!

Толкова много проповедници са красноречиви и определено притежават способността да боравят с думи, но не са свързани с измеренията на Святия Дух. Има огромна нужда да се развие способността ни да се движим в Духа, в поклонение, в дарбите на Святия Дух или в откровението на изговореното Божие слово. Днес в служенията изключително много липсва духовния елемент.

Повечето растящи църкви са ограничили практикуването на дарбите на Святия Дух, общото поклонение на езици, служението в помазанието и откровението, и поради това са започнали да се задоволяват с кратки и по човешки организирани служби. Помнете, че дори приготвянето на една торта отнема около час – така че как можем ние да очакваме да изградим живота на хора и семейства като отделяме толкова малко време и усилия за това!

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид