Когато имаме правилно наследяване, позицията и ръста на бащата се издигат дори повече. В Псалм 127:3-5, ние виждаме, че синовете биват отгледани и наследството продължава да протича, набирайки инерция, и това дава на бащите силата и властта да преговарят с враговете си на портите на града. Бащите няма да бъдат засрамени, когато говорят срещу демоничните сили, но ще ги покоряват в регионите си. Но когато наследството пропадне, последствията са опустошителни. 1 Царе 7:13-14, ни разкрива управленческата власт в живота и служението на Самуил. Той беше установен като пророк (1 Царе 3:20) и свещеник (1 Царе 7:9-10). А също така беше управник и съдия на целия Израел (1 Царе 7:15-17). Това трикратно управленческо помазание даде на Самуил позиция в духа, за да влияе в градовете и нациите. Служението на Самуил постави началото на една нова ера на управление и корпоративно лидерство.

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид