Пробивните вярващи ще имат способността ДА СЕ ДВИЖАТ В ПРОГРЕСИВНИ ОТКРОВЕНИЯ, за да могат да донасят нови откровения върху настоящата истина и така Църквата да бъде адекватна в настоящето. Tази способност да бъдем в движението на Святия Дух и в откровението на това, което Бог говори днес, ще накара Църквата да порастне в зрялост. Църквата на бъдещето, в това десетилетие на съдба, няма да бъде основана на традиции, ритуали или определени човешки модели, но на Бог, както Той я води чрез Духа Си. Там където водата е в постоянно движение, дори и блатистите места ще бъдат изцерени.

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид