Пробивните вярващи ще имат способността ДА СЕ ДВИЖАТ ПОД ИНТЕНЗИВЕН НАТИСК, позволявайки на Бог да оформи техния характер и да издигне стандарт за следващото поколение от последователи. Вярващите от ранната църква не се страхуваха от интензивния натиск на гонението, който беше върху църквата по това време (Деяния 11:19). Те не бяха шоколадови войници, които да се разтопят под топлината на слънцето, но притежаваха манталитет, който заради разширяването на Царството можеше да издържа на страданията. Те не бяха от тези, които се отдръпват назад поради страх за живота си.

Евреи 10:39: “Ние, обаче, не сме от ония, които се дърпат назад, та се погубват, а от тия, които вярват, та се спасява душата им.”

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид