ДА СЕ ДЕКЛАРИРА БОЖИЯТА ВЕЧНА ЦЕЛ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАШАТА СЪДБА И ПРИЗИВ ЧРЕЗ ЗРЕЛИ ПРОРОЧЕСКИ СЛУЖИТЕЛИ ТУК НА ЗЕМЯТА. Църквата се е отдалечила толкова много от мисията си, поради която е тук на земята. Исус гради Църква, която ще роди Неговото царствено управление и ще го установи тук на земята. Много църкви и служители са бегли сенки на горепосоченото твърдение.

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид