БОГАТСТВАТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ЗА ПРИДВИЖВАНЕТО НА ЦАРСТВОТО Бог ще потвърди завета Си със Своята Църква, като освободи сила за намиране, събиране, умножаване и преразпределяне на богатство. Този процес ще се ускори от апостолските хора, които Бог издига да разпределят ресурсите на праведните, които те са вложили в Царството. Разпределянето на ресурси и споделянето на всички блага сред апостолските хора, ще позиционира Църквата да бъде готова да управлява земните ресурси. Във всяко движение на възстановяване на Израел, Бог освобождаваше и богатство към Своите хора!

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид