Cъживяващото помазание ни ИЗДИГА В ПОЗИЦИЯ НА РЪСТ И ЗРЯЛОСТ, ЗА ДА ПРИДОБИЕМ ДОСТЪП ДО ТОВА, КОЕТО БОГ Е ПЛАНИРАЛ ЗА ЖИВОТА НИ. Дарбите и призивите в нас покълват в сърцата ни, както семето покълва при допира с водата. Ние ще открием всички семена, които Бог е поставил в сърцата ни. Ще започнем да преоткриваме кои сме наистина в Христос. Ще открием свежи призиви, нови инструкции от Святия Дух и нови дарби в живота си. Ще живеем изобилен живот, за който никога преди не сме си мислели, че съществува. Ще копнеем за повече от Бог в живота си, отколкото сме имали някога. Ще сме способни да видим, че Бог е поставил чудесни дарби в нас, за да ни екипира за ефективно служение. Когато видим, че Бог се издига в Своя храм, вътре в нас ще се надигне едно по-голямо чувство на увереност в нас самите. Сега ние ще знаем, че можем да се справим по-добре, понеже Бог ни прави много по-способни за работата, която Той има за нас.

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид