ОПАСНОСТТА ОТ НЕПРАВИЛНО НАСЛЕДЯВАНЕ e във времената на транзиция е наследството. Когато изберем правилния човек, който да поставим като наследник, тогава ние ще продължим да ходим в Божиите цели и намерения, тук на земята. Наследството ще осигури апостолско предаване, така че ние да бъдем способни да градим в настоящето и да се насочим към бъдещото наследство. Божиите цели ще продължат чрез живота на нашия наследник в следващото поколение. Божият завет ще бъде установен с него, както е бил с неговите бащи. Заветните обещания също ще бъдат изпълнени в неговия живот. Бог на бащите му сега е станал негов Бог. Заветът, който Бог е направил с баща му, сега включва и него, и неговото поколение от синове. Бог прави завет с бащите и го продължава със синовете, понеже Той е Бог на поколенията.

Елисей разбираше, че приемането на духа и мантията на Илия не беше достатъчно, за да функционира на мястото на Илия. Той също така трябваше да се свърже с Бога на Илия, така че Божията вечна цел, която Бог имаше намерение да установи чрез Илия, да продължи да се установява чрез Елисей.

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид