Във всяко ново Божие движение, Бог ще даде ясни инструкции за това кой продължава напред и кой не. Ние не можем да допуснем, че всеки, който е бил на предните линии в старото движение, ще влезе и в новото! Тези, които не трябва да бъдат с нас в новото движение, ще предизвикат само борби в редиците ни (Битие 13:7-8)

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид