Във времена на транзиция, трябва да внимаваме и да се пазим от конфликти в лидерството. Всеки неразрешен лидерски конфликт може да направи така, че да пропуснем целта към нашата съдба. В това десетилетие ние трябва да получим мъдрост от Бог и да изградим умения и способност да разрешаваме човешките конфликти, особено сред лидерството.

“Кризата” на този милениум се вижда в кризите, възникващи сред лидерството. През 1970-те и 1980-те години нашите учители са ни поучавали как да управляваме времето и ресурсите си, но през 1990-те и този нов милениум те се фокусират върху по-деликатни теми, например как да ръководим хора.

Често слабото място на лидерството, когато трябва да се разреши даден конфликт, е липсата на Божествена мъдрост и стратегия. Те или се справят с конфликта твърде късно и вече всеки, който е въвлечен, е огорчен и наранен, или напълно отказват да се занимават със ситуацията, надявайки се тя да отшуми от само-себе си. Ние трябва да поемем отговорността да се справим с тези ситуации, така че врагът да няма място и възможност да унищожава Божието Царство (Битие 13:7).

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид