Белега на Звяра - YouTube
Yилиям Марион Бранхам

БЕЛЕГА НА ЗВЯРА
проповядвано на 13 май 1954 г. в Джеферсонвил, Индиана

Ние винаги предлагаме единственно Господ Исус Христос. Това е всичко и още това, което Неговата Божествена воля иска да правим. И ако е Неговата Божествена воля, утре вечер ще говорим за Божия печат. Ако даде Господ.
Голяма привилегия е днес за нас, да направим за Него това; по-точно да говорим за една от най- актуалните теми на днешното време: За Белега на звяра.
Снощи се намирахме в седемте периода на църквата. Започнахме в Ефеския период и завършихме в Лаодикия, последния век на църквата. И нека сега Бог да ни даде благословението Си, когато ще четем и говорим Неговото Слово.
Сега да наведем главите си в минутите на молитва, преди да отворим това Божествено Слово.
Мили небесни Отче, ние сме благодарни тази вечер за привилегията че сме живи днес на тази земя
и затова, че имаме сила и здраве да седим в тази сграда, в която се чете Божието Слово. И се молим, о, Благословении Изкупителю, Ти, Конто си нашия Сродник – Изкупител, Ти, Конто си ни измил с кръвта Си и си ни очистил от греховете ни и сега ще ни представиш пред Отца без недостатьк и без петно в Христа Исуса; ела тази вечер, вземи Словото и го отвори на нашите сърца. Нека Святия Дух да вземе това Слово, което ще се поучава днес и нека това Слово да стигне точно в целта, във всяко сърце. В моето сърце, и в сърцата на всички присъстващи. Давай ни това Слово, Отче, според това кой от какво се нуждае. И нека никой да не се обижда заради това Слово. И, Отче, ако бих искал да кажа нещо, което е против Твоето водителство, моля Те нека Святия Дух да ми затвори устата. Искам само да познавам истината и след като съм я познал, да ходя в нея.
Благослови ни сега тук и ни прости греховете, защото ние сме се събрали в това място на поклонение. И нека нашите грехове да са под кръвта и нашия дух в този момент да бъде смирен. Молим за това в името на Исус. Амин.
Тук на тази хартийка съм си записал няколко стихове от Писанието, за да ги прочета в началото. Обаче сега, като стоя тук, имам чуството, че не ми се иска да прочета нито един от тях. Обикновенно имам четири, или пет малки текста, с конто започвам.
Обаче преди това искам да кажа следното: когато говоря, никога не размишлявам. Така, не си планувам предварително какво ще говоря. Изобщо не мисля предварително. Просто очаквам от Него. И точно по начина, по който го виждам, просто протягам ръката си и го получавам. След това го предавам на нас. И понякога прозвучава доста остро, но е винаги точно това, което съм получил. Това е единствения начин, по който мога да го давам.
Така че в този смисъл….Това не е насочено нито срещу някоя религия, нито срещу някоя личност. Въобще не е. Ние не вярваме по този начин. Ние вярваме, че сме истински Американци, че всеки човек има право го да се покланя на Бога според това какво му говори съвеста. И искаме така да остане завинаги. Но във всяка църква съществува някакво учение.
Много често в организациите, в деноминациите имат някаква изповед на вяра. Те държат на тази изповед. Те казват: „Ние изповядваме това.“ Не е важно какво си мисли проповедник им, той просто трябва да проповядва тази изповед, защото принадлежи към дадената организация.
Но ние тук нямаме никаква изповед на вяра, освен Христа. Това е нашата изповед. И никакъв закон, освен любовта. И никаква друга книга, освен Библията. А Христос е Главата и Библията ни е учебника. И целия свят е моята аудитория. По-точно, обичам да проповядвам така, както съм воден.
И навлизаме във времето, когато е необходимо да проповядвам за тази особенно остра част от
евангелието. Знаете ли, тук това е дом на съда. „Съда започва – (къде?) – в Божия дом.“. Така е. Тук

започва съда. Ако отидете в съда и имате съдебен процес, те там имат книга на законите. И фябва да четат закона, за да знаят защо трябва да ви съдят. Същото е и в Божия дом. Ние трябва да изхождаме от Божието Слово.
Може нещо да бъркам, но винаги се старая просто да чета Словото и да се държа за него колкото се може по-точно. И да казвам само това, което говори Словото. Просто да оставам в Писанието и да говоря само това, което се казва там.
Може да не е волята на Господа, а може и да е, но седмица след седмица аз оставам тук, в тази Книга. И виждам как всичко отива към Даниил, а Даниил се свързва с Откровение, а всичко това е свързано с пророците.
А цялото Божие Слово, всеки негов детайл е свързан с останалите. Шестдесет книги, конто са написани от много мъже, отдалечени един от друг цели столетия, но нито едно нещо не противоречи на останалите. Нито едно. Всичко е съвършенно. В света никога не е било написано друго подобно литературно произведение.
Две хиляди години вече се опитват да променят Отче наш, за да прибавят, или отнемат една дума и така да го подобрят. Но просто не е възможно. Та то е съвьршено. То е Словото на Бога.
Аз вярвам, че Библията е инспирираното Божие Слово. Всяка дума в Библията е под инспирация. Не вярвам, че някоя определена част не е инспирирана, а друга е. Вярвам, че цялата е инспирирана. Или всичко е вярно, или нищо не вярно. А когато е смесено, тогава не знаем какво да правим. Обаче всеки детайл е истина. Аз съм готов всеки момент да дам живота си за това ТАКА КАЗВА ГОСПОД.
Така че остават още няколко вечери. Имаме събрание и в събота вечер…
Някои хора от църквата казват, че ако залата е мръсна, ще дойдат в неделя рано сутринта, а други
пък казват, че в събота вечер ще останат след събранието да помогнат с чистенето, за да не трябва хората в неделя сутрин да влизат тук на мръсно, а и да не чистят в неделя. Аз не съм адвентист, но много уважавам богослуженията.
И мисля, че утре вечер, ако иска Господ, ще съобща за какво ще говорим в събота вечер.
Така че днес е Белега на звяра. А утре вечер – Божия печат. Мисля, че това са две жизнено важни
теми, за конто трябва да се говори в днешно време, защото аз наистина вярвам, че живеем във времето на следствения съд на Бога.Вярвам, че сме точно в дните на този съд. Ние не не искаме да бъдем радикални. Не искаме да бъдем фанатици. Само искаме да се приближим по разумен начин, както прави и Библията, а това е съвършенното.
Днес много често можем да чуем, че хората говорят за белега на звяра. Чуваме въпросите: „Какво е това? Кой го слага? Къде? Кой ще го притежава? И ако някой го има какво ще стане с него? Може ли да навреди на някого? Вредно ли е? Какво? Какво?“
Добре, точно това искаме да научим днес от Писанието. Първия въпрос е: „В Библията говори ли се за белега на звяра?“ И второ: „За кое време се отнася? И какви ще бъдат хората, който ще го имат? И какво трябва да прави човек? Може ли някой да го има, без да знае?“ И така нататък.
Така че според мен това са двете жизнено важни теми в Библията, за конто знам. Белега на звяра и Божия печат.
Като начало да видим какво е белега на звяра. Да видим дали е опасно да го има човек. Дали наистина е опасно.
Аз виждам тук брат Стенли и няколко други проповедници. А снощи тук имаше няколко братя от баптистката семинария в Луисвил. Може да сатук и тази вечер. Вероятно тук присъстват методисти, католици, а може да има дори и оргодоксни Евреи. Не знам.
Не искам да раня никого. Не. Искам само да четете Библията така, както е написана. Ние ще се приближим по най-разумния възможен начин, със страх от Господа, като знаем, че Той ще ни съди според нашите думи. Нашите думи в деня на съда или ще ни благословят, или ще ни осъдят.
А когато нещо знам, но не го казвам, тогава Бог ще търси от мен отговорност. А душите ще говорят: „Брат Бранхам, ако само беше ни го казал, днес нямаше да бъдем в това състояние.“
Аз бих искал да стоя като Павел в онова старо време: „Затова свидетелствам ви в тоя ден, че аз съм чист от кръвта на всички; защото не се посвених да ви изявя цялата Божия воля.“ (Деян.20:26)
Това е така. Така го виждам и ако бъркам, нека Бог да ми прости. Никога не съм ходил в семинария, нито в някакво училище. Никога не съм се държал за думите на някой човек. Отивах с молитвата направо в Библията. И тези неща са изявени По Божествен начин от Святия Дух. Същия Ангел Господен, който ми дава виденията и т.н. и при изцелението на болните. И според това може да съдите дали това е истина, или не.

Веста на третия ангел. Знаете ли, че веста на третия ангел върви точно в тези дни. Ако сте читатели на Библията. Съпровождат го три горко. Първото горко беше първата световна война, а второто – втората световна война. Виждате ли къде сме сега. Ние сме на края.
Дано сега, когато ще четем Библията всичко да ви стане ясно. Със сигурност сме в края на времето. Кога? Не знам. Никой не знае. Нда говорим от историческа гледна точка. В първите две хиляди години световния ред е стигнал до кулминационната си точка и Бог е унищожил света с вода. Знаете ли го това? (Събранието казва: Амин) И след това възникнал нов свят. А през вторите две хиляди години отново е дошло до края и Бог изпратил Исус Христос. Така ли е? А сега сме в края на следващите две хиляди години. 1954. И Евангелието. Така че сме в края на времето. И после е седмото хилядолетие, милениума.
Във второ Петрово се казва, че у Бога един ден е хиляда години. Бог е създал света в шест хиляди години. А църквата е стояла срещу греха шест хиляди години.
В седмото хилядолетие Бог си е починал. Това е прототип на милениума.
От детинството си трябваше да излизам пролет и есен да събирам добитъка. Да излизам в
планината и да събирам добитька. И когато съберяхме всичкия добитьк, който успявяхме да намерим, отделяхме тези животни, който не бяха наши. Нашия добитьк имаше изгорен знак, беше означен. Виждали ли сте някога как се бележат животни? Това наистина е нещо, което си заслужва да се види. Най-напред ми беше мъчно за тези крави. Става страхотен хаос, когато започнат да ги бележат. Да нагрееш желязото и да го натиснеш върху онова животно, което лежи там с вързани крака. Да гледаш как му изгаря козината и месото. После се поръсва с малко пепел и се пуска. И да го видите как тича. Обаче е белязан.
И Бог така постъпва с нас. Понякога просто трябва да дойдете като животно при олтара и да се оставите да ви вържат като прасе. Брате, винаги, когато Святия Дух те бележи, можеш да крещиш и да викаш, обаче си белязан. И когато дойде началника, знае на кого принадлежит.
Сега е времето на слагане на белезите. И тук има само ездачи. А това са само Бог и сатана. Сатана ще си вземе своего и Бог ще си вземе Своего. Тази вечер ще видим кой носи белега на сатана, а утре вечер ще видим кой носи белега на Бога според Божието Слово.
Така че тук е посланието на ангела. 9ти стих на 14 глава на Откровение.
И друг, трети ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на
звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си, или на ръката си, гой ще и да пие от виното на Божия гняв, което е прготвено чисто в чашата на гнева My; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето.
Със сигурност не искам да имам нищо общо с това.
И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и ония, конто се покланят на
звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, ни нощем, нито кой да е, който приема белега на името му.
(И)
Сигурен съм, че не искам да имам нищо общо с това. Чуйте и следващия стих.
Тук е нужно търпението на светиите, на тия, конто пазят Божиите заповеди и вярата в
Исуса. (12)
Сега глава 16, втори стих.
И първия отиде, та изля чашата си на земята; и появи се лоша и люта рана на ония човеци, конто носеха белега на звяра и конто се покланяха на неговия образ.
А сега двадесета глава четвърти стих:
И видях престоли; и на тия, конто бяха насядали на тях, бе дадено да съдят; видях и душите
на ония, конто бяха обезглавени поради свидетелствуването си за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, конто не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не прняха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години.
Не е възможно да се приеме белега на звяра и същевременно да се покланяме на Христос, или да бъдем с Него. „Но ако някой се поклони на звяра и на неговия образ, ще бъде мъчен с огьн и жупел пред светите ангели и пред Агнето.“(14:9) Това казва Господ по този въпрос.
Сега ще започнем. Намерете в Библиите си глава 13 на книгата Откровение и след няколко минути ще започнем. Това е много необходимо. И слушайте много внимателно.
Най-напред искаме да направим връзка с темата от предишната вечер. Снощи се занимавахме с
църковните времена – периоди и видяхме Исус, Който стой веред Своята църква „Гласът Му като на

много води; а главата и косата Му бяха като бяла вълна, като сняг; и очите Му като огнен пламък.“ (1:14,15)
Запомнеге, че цялото Откровение е видение и е в символи. Всичко има своето значение, затова слушайте внимателно. Четете пророците, погледнете какво значат символите и всичко сравнявайте, за да разберете значението на тези символи.
„А очите Му като огнен пламък“, който обикалят света. И виждаме, че този огнен пламък е като…“остър меч и от двете страни“ и установихме, че това е Божието слово, което е излязло от църквата. „…и пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. -( Евреи 4:12)
Намираме църквата, която стой там в своята красота; Христос я е сформирал такава. И църквата има бяла дреха. Бялото говори за справедливоста на Христос. А златния пояс е символ на евангелието. Проповядването на евангелието довежда Святия Дух над църквата, справедливоста на Христос; и я държи там вързана със златния пояс.
И Той е стоял там на краката Си, приличащи на лъекава мед като в пещ пречистена. Медта говори за Божия съд. А зада изпълни обещанието Си, Бог е изпратил Христос, който е платил на Божия съд. А църквата е основана на Божия съд и Христос стой на нейното място. Колко прекрасен образ е това: „Стой веред седем златни светилника.“
А после научихме, че в първия период на църквата, в периода на Ефес, са имали кръщение със Святия Дух. Кръщавали са ги във водата и са ги съпровождали всички чудеса и знамения, който съпровождат вярващите. Колко от вас бяхте тук снощи? Mora ли да видя ръцете ви? Добре.
И после как във всеки период все повече се е смрачавало. Втори тур, трети тур и после е влезло в тъмното средновековие. И там са излезли с фалшивото име и с фалшивото кръщение и водното и със Святия Дух.
После са продължили напред и малко е просветляло. И след това е имало отворена врата между периода на Филаделфия и Лаодикия. После Лаодикия е станала хладка, от всичко е отстьпила и Бог ще я изплюе от устата Си. Това е истината. Това е Писанието.
А всеки истински вярващ и всеки историк знае, че тези „Седем периода на църквата“, или „Седемте златни светилника“, както казва Библията, са седемте века на църквата. Както Стария Завет е бил предобраз на Новия Завет, щом като е стигнал до края си.
Но ще има едно голямо разтърсване и съживление преди да се изпълнят времената на езичниците, преди отново всичко да се върне към Евреите.
Помнете, че езичниците имат ограничено време на милост. Исус е казал: „докато се изпълнят времената на езичниците.“ (Лук. 21:24) Това е вярно. Има едно определено време.
Ние можем да видим нещата, конто те са извършвали. Можем да видим чудесата и знаменията, който са ги следвали и какво е казал Исус и какви са били те. А след това светлината постепенно е започнала да слабее все повече и повече, докато съвсем се е изгубила. Но точно преди да изчезне окончателно, за църквата е била поставена отворена врата. Сега ще спрем, преди да влезем през тази врата. Чуйте сега едно друго пророчество, което сега ми идва на ум. Пророка е казал: „Ще бъде единствен ден, ни ден, ни нощ.“ С други думи, ще има светлина, но ще е мрачно. „А привечер ще има виделина.“ (Зах. 14:7) Каква чудесна картина.
В този мрачен ден ще има войни, проблеми, колебаене, разделение в църквата, „изми“ и всякакви такива неща. Няма да е нито светло, нито тъмно. Ще бъде време, в което се знае, че съществува Бог и че същесвува евангелие, но няма да е възможно да се проникне в него. Разбирате ли какво имам впредвид? Те ще казват: „Библията казва, че тогава са правили това и онова, правили са го на Петдесятница в първата църква, имали са чудеса и знамения, но нашата църква това не го поучава.“ Виждате ли го? Мрачно. Нито светло, нито тъмно. „Обаче ние вярваме в Исус Христос. Вярваме в Неговото завръщане. Ние знаем, че ще дойде.“
Библията казва: „Ни ден, ни нощ.“Не може да се нарече нито ден, нито нощ. Но забележете: „А привечер ще има виделина.“ Забележете: Привечер.
Тази книга е източна книга. Библията. Когато първата светлина е засветила там в Ефеската църква в ранния период, Божията светлина е довела Исус Христос и е бил излят Святия Дух. Дал е светлина на целия свят и е написал Библията. Така ли е?
Сега е обещал на западните хора..,. Слънцето е изгряло на изток в началото на периода на милоста
и залязва на запад, при западните хора. Ние сме западни хора. И Той е обещал, че привечер ще има

съжъвление, че ще има светлина. И тя вече свети, „а тъмнината не я схвана“. Така е. Хората обичат злото повече от доброто.
Но вече се подготвя да залезе зад онзи хоризонт. Затова да държим здраво тази светлина, която имаме. Вижте го, това е същото слънце, което тогава е изгряло на Евреите и сега ще залезе над езичниците. През цялото време, през всичките тези две хиляди години са имали това и онова, организации, наредби и т.н. И хората не знаят къде да стоят.
Обаче Библията обещава, Бог чрез пророка Си е обещал, че привечер ще има виделина.
Аз мисля, че вече сме тук. Слънцето вече залязва. Цялата природа стене и очаква оня ден.
Сега да погледнем онова странно учение в онези дни на първата църква. Най.напред са се появили
някакви дела. Той е казал: „Мразиш делата на николаитите.“
Питам се, кои всъщност са били тези николаити? Търсих отново и отново в историята, иследвах
най-добрите коментари, конто можах да намеря, но никой нищо не знае. Накрая разбрах, че това е било учение, което е било основано от някакъв мъж на име Ник, Николас, който е бил един от апостолите, но после се отклонил във вярата. Основал нещо като учение и от там възникнали николаитите. Най-напред се е проявявало чрез дела. А това, което в периода на Ефес е било „дела“, в следващите периоди е станало „учение“. И след това е влезло в тъмния период на преследване.
Същото това учение, което е започнало в първата църква, след три, четири генерации апостоли се е превърнало в учение, като си мислели: „Ето, сега това е вече правилното.“
Всички, който четете Библията знаете какво е станало.
Започнало е някъде около 306 години след Христос. Наричат го обръщането на Константин. Само
че той никога не се е обърнал. Един мъж, който е правил такива отвратителни работи, каквито е правил той, не може да бъде новороден. Така е. Единственното нещо, което е направил и което има нещо общо с религията е това, че заповядал да сложат един кръст на църквата света София. Казал на християните, че ако победи във войната, ще стане християнин. И те се молили. Той победил и им казал: „Добре, ще се присъединя към църквата.“ Много хубав пример за днешния хладък член на църквата.
И сложил кръст на сградата.
След неговата смърт….Той имал трима сина: Константин, Константиниус и Константинопол. И
когато станало разделението, те се разделили на източна и западна част. По това време е възникнала отоманската империя.
Тогава е била третата, или четвърта генерация апостоли и те са започнали изведнъж да се карат помежду си. И се разделили. Това е бил един малък „изъм“.
Можем да вземем която и да е църква. И тогава, докато е бил жив Уесли, църквата е била пълна със сила. Също и лутеранската по времето на Лутер. Всяка е била така. Но щом като умирал създателя, те са се отклонявали.
Когато Господ се яви тогава първия път; те искаха да основем организация. Дойдох тук и видях къде е бил Дуайт Мууди, основателя на библейски я институт. И си помислих: Само ако можеше този човек да види какво са направили днес от този институт. Какво е защитавал той тогава и какво защитават те днес.
И им казах: Ако можеха онези мъже – Уесли, Калвин, Фини и всички останали да станат и да видят къде стой днес църквата. Олеле!
Виждате ли? В първата генерация, когато стой първия мъж, той държи здраво истината.
Библията казва: Давид служеше на Господа добре в своето време.
Тогава казах: „Господи, аз не искам никаква организация. Искам да ти служа с цялото си сърце,
докато съм жив. В бъдеще, когато няма да съм тук, Ти ще имаш друг човек. Ще ме заместиш с някого.“ Това е всичко.
Не се мъчете да строите там, където вече някой е строил. Не можете да запалите огьн на същото място. Израел е трябвало непрекъснато да пътува. Когато са се спирали, идеал е упадък. Те са се местели всяка нощ; и е трябвало отново да палят огьн. Просто са вървяли напред. И същото трябва да го правим и ние.
Това, което е имал Лутер е било превъзходно. Но то е било в дните на Лутер. В дните на Уесли също е било чудесно. Това е било тяхното време. Ние живеем в друго време и трябва да продължаваме напред. Но и след нас ще бъде същото. Затова да вървим в светлината, докато е тук.
Ясно ми е, че това учение е възникнало изведнъж и после се е трансформирало в разни „изми“. А след това са се обърнали и римляните. Римската империя е съществувала от времето, когато са превзели Гърция след Александър Македонски и от тогава тя е владеела над езическия свят.

Римляните – века на езичниците. Даниил го е видял във видение. След няколко минути ще стигнем до там. И Римската империя винаги е имала власт над света.
След това научаваме, че там са си организирали църква. Около 606г. Събрали се много хора и си организирали църква. Нарекли се „ранни отци“, т.е. църковни отци. Събирали са се групи мъже и са разисквали какво трябва да се направи. И основали организация.
Мили мои християнски приятели, протестанти и католици, позволете ми сега да кажа нещо. Чуствам, че тук има католически приятели. Това, което ще кажа, не е за да раня вашите чуства. Защото след няколко минути ще бъде включено и това място. Ние трябва само да проповядваме евангелието както е дадено тук. Иоан е казал: „Брадвата е вече при корена на дървото“. Нека треските да хвърчат на където си искат. Човек трябва и дървета да сече.
Но да се върнем назад и да видим как те са си основали организация. Събрали се и организирали първата църква, която нарекли универсална, което значи католическа църква в Рим. И католиците твърдяг, че тя е „майка“ на църквите. Това е точно така. Тя е майка на организираната църква. Тогава църквата е била организирана за пръв път в света. Преди това не е имало такава от началото на времето.
По времето на Израел не е имало никаква организация. Те са били народ, а не организация. И Исус никога не е основал някаква църква. И никой от апостолите не е основал църква. И три, четири поколения след тях не е била организирана никаква църква. Донесете ми някой учебник по история и ми покажете с пръст къде е писано за някаква организирана църква. Прочел съм всичките историци, конто можем да намерим днес.
Когато твърдя нещо, трябва да бъда сигурен, че е така, както казвам. Гокато говорите пред многохиляден народ, трябва да сте сигурен в твърденията си. Никога преди не е имало никаква организация.
И свети Петър никога не е основал католическата църква. Дайте ми за това поне един пример от историята, или поне едно доказателство в Писанието. Свети Петър е бил женен мъж. Вие твърдите, че бил папа. Той е бил женен. Библията ни казва, че свекърва му имала треска и че Исус я е изцелил. И до колкото ми е известно свети Петър никога не е бил в Рим. Няма нито едно историческо доказателство за това. Така че това е правилно.
Но те си организирали универсална църква и си съчинили универсална молитва. Били са напълно едно. Трябвало е всички да бъдат заедно и всички са говорели едно и също. Всички са се молили една и съща молитва.
И си измислили много места от Писанието. Някой са ги взели от Библията, други си ги измислили сами. На нито едно место в Библията не е споменато нищо за чистилище, нито пък за „здравас Мария“. Там се пише против тези неща. Никога не е имало такива неща. И ако намерите някъде да е писано по този въпрос, може да дойдете утре вечер и да ми го покажете. Но няма да намерите. Доведете вашия свещенник, или пастор. Няма нито едно место в Писанието, в което да се споменава нещо такова.
Те са прибавили малката книга на Макабейците, но тя не е била инспирирана. Само Библията е истината. Само тя е била призната от основателите и от всички църковни историци и от времето на юдаизма. Само тази Библия, която имаме днес. Нищо друго.
Сега слушайте внимателно. Може би си миелите, че католиците ще бъдат бити. Почакайте малко.
Те организирали католическата църква и е започнало преследването. Трябвало да се обедини
всичко. Държавата да се обедини с църквата и това е започнало от езическия Рим и е стигнало до Рим на папата. С други думи, изхождайки от езическите поверия, те са приели християнството в някакъв свой собствен вид. Виждате ли? Не са могли да разберат защо този човек стой там и се моли към нищото. Те са били езичници. И тог ава свалили Венера и издигнали Мария. Смъкнали Юпитер и сложили Петьр, за да имат някаква статуя, на която да се кланят. И се покланяли. И си съчинили молитва, която казвали на латински. Те говорят винаги едно и също.
С католически свещенник вие не можете да водите дискусия на основата на Библията.
Един млад католически свещенник преди време ми каза: „Вие протестантите четете Библията и си
стоите у дома. Ние католиците ходим на църква да се покланяме.“
Аз го попитах: „Но на какво? Отговорете ми.“
Той каза: „Бог е в Своята църква.“
Аз му отговорих: „това не се казва на нито едно место в Библията. Бог е в Своето Слово.“ Той
каза: „Думата на човек е лъжа, само Моето Слово е истина.“ И още каза: „Не смятате ли, че една цяла група от хора, който се съветват, няма по-голям авторитет от един човек?“

Аз му отговорих: „Не. Ако този човек е във волята на Бога, тогава той има истината.“ Това винаги е било доказано.
Както с Иосафат и Михей. Наскоро го четохме. Четиристотин проповедници са стояли там и са казвали: „Иди да се биеш. Господ е с теб. Върви. Господ е с теб.“
А Иосафат попитал: „Няма ли тук още някой?“
Ахав казал: „Има тук още един, ама аз не го обичам.“
Иосафат казал: „Дайте да го чуем.“
Михей казал: „Иди. Обаче видях Израел разпръснати като овце.“
Ахав казал: „Видяхте ли? Нали ви казах.“
Е, кой е бил правия тогава? Когато там е имало четиристотин обучени пророци и въпреки всичко
един малък опърпан човек е казал истината. Това е. Имал е истината. Ударили са му шамар, но той е казал истината.
Така че е все едно колко хора казват това и колко говорят онова. Важното е КАКВО КАЗВА ГОСПОД. Това е истината. Много често ще се наложи да стоите сам с Божието Слово, но трябва да сте сигурни, че стоите зад това, коего е казал Господ.
Така че те организирали католическата църква, това могъщо тяло, което преобладава над всички останали религии. Днес в религиозния свят преобладава католическата църква.
Аз го попитах: „Откъде сте го измислили да не ядете месо? От къде сте взели да не се женят свещенниците? От къде сте го взели?“
Той отговори: „Ние не поучаваме по Библията. Църквата е глас. Не е важното какво казва Библията. Важното е какво казва църквата.“
„Обаче Бог е казал: „Бог нека бъде признат за верен, а всеки човек лъжлив.“ (Рим.3:4) така че ще трябва да си изберете.
Така че николаитството станало учение и след това е започнало да преследва. И в тези последни дни то отново ще излезе наяве. По времето на тъмното средновековие е имало оазис. След това, по времето на Мартин Лутер малко е поспряло. Мартин Лутер е протестирал против католическата църква. Той казал за светото причастие: Това не е тялото на Христос. Това е просто една вафла и нищо повече.“
Те вярват, че това е свята еухаристия, която е Святия Дух. И когато го глътват, приемат в тялото си и Святия Дух. Но това е заблуда.
Святия Дух е кръщението с Духа.
Не е написано така: И когато настъпи деня на Петдесятница, пристъпи свещенника и им даде
еухаристия, една вафла на езика им.“ Не е написано и така: „Дойде свещенника, напръска ги с вода и им подаде ръка.“
Не, господине. Там е написано: „И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха.“
Това е станало в първата църква. Това е истинското. И както светлината е проникнала тогава, по същия начин прониква и днес в църквата.
Ако имате някакви съмнения, попитайте ме. Ще ви посочатези места в Библията. Ние иследваме всяка част на Библията. Ако имате съмнения, попитайте ме. Добре.
После дошъл Мартин Лутер, а след него Джон Уесли.
Мартин Лутер е останал при катехизма и при кръщението в триединството. Нещо, което Библията
не ни учи. Никой никога в Библията не е бил покръстен в триединството, а ако знаете за такова място, елате и ми го покажете. Там просто го няма.
Единственият начин, за който знаем, че е било поръчано, е било: „Идете и учете всичките народи“, както тогава е казал Господ, „и кръщавайте ги в името“, не „от името“, а „във името“; „на Отца и Сина и Святия Дух“. И апостолите започнали да кръщават на името на Исус Христос. А ако някой бил покръстен по друг начин, трябвало да се покръсти още един път, преди да получи Святия Дух.
И след това е дошла католическата църква….
Покажете ми поне идно място в Библията, което да казва, че някой, някъде е бил покръстен в
името на Отца и Сина и Святия Дух. Ако ми го покажете, ще сляза от подиума и ще заявя, че съм лицемер. А когато някой е бил покръстен по друг начин, трябвало отново да се покръсти в името на Исус Христос, за да получи Святия Дух. Било е тачно така. Така казва Библията.
Виждате ли, освоили сме теорията, вместо истината. Та погледнете в писанието. Недейте да казвате: „Брат Бранхам казва така“. А веднага погледнете в Библията. Вземете си конкорданцията и си го намерете.

Забележете, че всички тези църкви, преди да настьпи тьмния период, са носили Неговото име. И вижте какъв предобраз има на това.
По времето на най-тьмния период у Евреите, когато е царувал Ахав, след разцвета по времето на великия цар, който довел Израел до превъзходно състояние, Ахав отишъл и си взел за жена онази малка принцеса Езавел, която е била идолопоклонничка. Така той е довел идолопоклоничеството в Израел. Помните ли го това? Това е много хубав предобраз.
Когато протестантсвото се омъжи за Рим, това е донесло идолопоклонничеството обратно в християнството в тьмния период. Това съвпада и географски.
И вижте какво се е получило на тази страна; вместо Святия Дух- вафла. На всичко имат заместител. Mora да го докажа с Писанието. Заместител след заместител.
И Мартин Лутер е бил съгласен с това. И Джон Уесли е бил съгласен. В Библията никой, никога не е бил поръсен с вода, когато са го кръщавали. Никога не е станало такова нещо. В Библията няма дадено нареждане, или заповед за тези неща. Но въпреки всичко те се практикуват. Излизат с онази малка солница и ви поръсват с водата. Защо? Католическата църква е сложила началото на това и вие също се покланяте на тези неща. Така е.
Наскоро един мъж ми каза: „Вие сте просто един антикатолик.“
Аз му отговорих: „Не брате. Аз съм протестант. Аз протестирам срещу тези неща.“ Това е
истината. Аз съм проповедник на евангелието, а това са Божии деца, който са кандидати за небето и аз трябва да им проповядвам и да стоя пред тях като учител със знамения и чудеса. Така че ако не им кажа истината, ще бъда лицемер. Казах му: „Да, господине, аз ще стоя зад това, дори ако ме убият. Да, ще стоя. Ще поучавам това, което е в Библията.“
И във всеки един момент съм готов да водя разговори относно това. Независимо дали ще е с папата, или с арциепископи, или който и да е. Така е. Ако греша, елате да ми го докажете. Но аз цитирам Писанието. Аз няма да приема вашите учебници. Това е единственният учебник.
А сега внимавайте, за да видите как са започнали с този формализъм.
В последните дни ще има преследване.
Сега ще започнем с тринадесета глава на Откровение.
И видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му
десет корони, и на главите му богохулни имена.
Какво е това „богохулни“? Това значи, да се присмивам, да обиждам, да хуля. Вижте, че той е
имал седем глави и десет рога. И е излизал от морето. За тези, който си записват, отбележете си Откровение 17 глава стих 15. Там се казва, че водите са хора и множества. Така че този звяр представлява власт.
И звярът, който видях приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв; и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт.
„Змей“! Сегаще обърнем внимание на две неща. Наблюдавайте звяра. Той има четири характерни особенности.
Отворете на Даниил 7. Даниил 800 години преди това е видял във видение същото. Видял е тези четири различии звяра в началото на езическите царства.
И те се пак тук. Иоан го е видял това и в края на езическата власт тези четири звяра са се обединили в едно. Същите онези стари демони, който са обсебвали всяко царство, на Римляните, на Гърците и т.н. През цялата ера на езичниците те са се сплотили и са се обединили в един общ звяр. Веднага ще го открием и ще разберете кой е той. Всички те, леопарда, мечката, лъва, са в този звяр. Колко от вас знаете кой е този звяр? Това е Рим. Да.
Ще го прочетем. Възможно е сега да имате някакви съмнения. Да отворим на глава 12.
И голямо знамение се яви на небето – жена,
какво представлява жената? Църквата. Това е невястата. Тя е истинската църква.
облечена със слънцето, с луната под нозете и…
вижте, луната е под краката и. Слънцето на главата и, а луната под краката и. Слънцето е
пълнотата на времето на милоста. А луната е пълнотата на времето на закона. Тази жена е правоверната църква и стой над закона. Закона е умирал, защото закона е само сянка, той е само отражение на слънцето, което е луната. И закона е под нейните крака. Тя вече е излязла от този период. И забележете как е облечена тук. и на главата и корона от дванадесет звезди.
Църквата е коронована с учението на дванадесетте апостоли.
Тя бе непраздна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди.
Това е правоверната църква.

И яви се друго знамение на небето, и ето голям, червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главите му седем корони.
Запомнете ги тези 7ци. Седем глави, седем корони.
И опашката му като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята; и змеят
застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чедото и щом се роди. И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна гояга; и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол.
Там е стояла правоверната църква; слънцето е светило върху нея; учението на дванадесетте апостоли. Добре. Луната е била под краката и, закона, който е сянка на бъдещите неща. Светлината на евангелието сега свети. Закона е избледнял и изчезнал, когато слънцето е изгряло.
„И роди мъжко дете“, което е бил Исус Христос, “ и нейното дете е било грабнато и занесено при Бога….“ Тук е това. „И щом змеят разбрал, че тя ще ражда, застанал до нея, за да изяде детето.“ Змеят е дявола.
Когато Исус Христос се е родил, Ирод е издал заповед да се убият всички деца до две години, защото е искал Исус да бъде убит. Обаче Бог не го е допуснал и ги завел в Египет и там е скрил Исус. Така е скрил и Мойсей.
Това е този червен змей. Трона му не е в Русия, а в Рим. Било е казано, че дявола му е дал своя трон и власт – на червения змей. Не на Русия.
Чувал съм проповедници да казват: „Руснаците са антихриста.“
Руснаците нямат нищо общо с антихриста. Те са комунисти. Лицемерието на протестантсвото и
католицизма са сътворили комунизма.
Но ако ми позволите тази вечер, по-точно ако Бог позволи, ще ви докажа, че комунизма служи на
Бога, за да бъде унищожен римския… Запомнете го това. Сега ви говоря като пророк на Бога. Руската империя ще хвърли атомна бомба върху Ватикана и в един час ще го унищожи. ТАКА КАЗВА ГОСПОД. И Библията казва, че Бог е взел в ръката си тези свирепи мъже и те ще са инструмент в Неговата ръка, за да изпълнят Неговата воля, за да им бъде дадена отплатата, която заслужават. Това е то. Това е словото.
Братя, вие не виждате колко хитри са тези неща. Помнете, че Исус Христос е казал, че антихриста ще стой толкова близко, че ако е възможно и избраните ще бъдат заблудени. Той е казал: „Внимавайте да не ви заблуди някой.“ Той е казал: „Не бъдете като езичниците да се молите отново и отново „Здравас Мария, благословенна си и пълна с милост….“ Той е казал: „Не бъдете като езичниците да приказвате много думи и само да повтаряте едно и също.“ Той е казал: „Никого не наричайте отец на тази земя, защото имате един Отец, Който е на небето.“
Обаче вие сте се присъединили към всичко това, защото е популярно. Дявола винаги е имал нещо, което е било популярно. Винаги, от самото начало е имало „вид на благочестие“. И у Каин е било същото. Неговия дух се движи тук чрез антихриста. Но и Авел, който е бил убит, се приближава. Така
е.
Всички тези зверове от миналото сега са се сместили в един единствен звяр, който е „червения змей“, дявола.
Да се върнем към стих 15 на тринадесета глава.
Сега може да видите, че Рим е бил престола на сатана. Седмоглавия звяр, с десетте рога е стоял, за
да изяде детето. Детето Христос. Кой го е направил? Ирод. Рим. Винаги е било така. Веднага ще отидем в Даниил, ако даде Господ и ни помогне и тогава ще го видите. От самото начало на ерата на езичниците, още от Битие според Писанието мога да ви докажа, че Вавилон е започнал в Битие и свършва в Откровение. Започнал е с Нимрод, сина на Хам. Било е идолопоклоничество. Донесли са си идоли и са им се кланяли. И това продължава до днешни дни и е станало толкова хитро, че дори е приело името „християнство“, но си остава идолопоклонство.
Не го ли е казал големия свети Павел във втора Солунци? Ще го прочетем преди да минем нататьк. Втора Солунци, втора глава и ще видим какво казва Павел за това. Той го е видял в Духа, преди още да е станало във времето, в което живеем ние.
Ох, в какъв ден живеем. Каква тьмнина. Жени и мъже се групират наоколо в езическа тъмнина, без да го подозират. Колко жалко!
Павел е казал: „защото това няма да бъде, докато първо не дойде
отстъплението и не се яви човекьт на греха …. “ Виждате ли, той казва,

че ще бъде човек. Така ли е? Павел е казал: „синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи в Божия храм и представя себе си за Бог.“ Човек, на когото се покланят като на Бог. Човек, който е бил поставен да приема поклонение. Павел е казал: защото това няма да стане, преди да дойде отстъплението. Какво е отстъплението? Хладкото състояние на църквата. Е, добре.
Оставете ме да го прочета това. Второ Солунци 2:3: „Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението, (това е периода на Лаодикия), и не се яви човекьт.човекът, единственно число) на греха, синът на погибелта, (на мястото, вместо Божия Сии) който така се противи и се превъзнася над всеки, който се наричя Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи в Божия храм и представя себе си за Бог. “ (Изповядва хората)
Не ми казвай нищо, мой католически приятелю! Как може да казваш, че вярваш само в един брак.; католическата църква говори само за един брак. Но оставете ме да ви разкажа някой неща. Ако нямате пари, добре. Но аз тук съм веред своите си хора.
Там седи една млада жена с малко момченце. Тя се беше омъжила за един младеж, протестант. После се разделиха. А по-късно същата тази млада жена решила да се омъжи за един католически младеж. Трябвало да плати маса пари и като се върнала, разбрало се, „че тя никога не била се омъжвала за този протестант“.
А там, горе, няма да споменавам името му, той има дъщеря на около двадесет години. Избягала от мъжа си там долу в Милтаун и се омъжила за един католик. И на този мъж му казали, че трябва да напусне католическата църква. И платили толкова много пари, че нея я „променили отново на девица“, за да може да се омъжи за този мъж. Щуротии! Да я променят на девствена? В Божиите очи тя е омъжена и живее в прелюбодейство. Това е истината. ТАКА КАЗВА ГОСПОД.
Такъв срам! Да им плащат толкова пари. Затова те строят всичките тези болници и училища. По този начин. Тук в Америка това не ви е познато. Но ако някога дойдете с мен в чужбина, ще го разберете.
Mora да ви покажа една снимка, изпрати ми я брат Копф. На един мъртьв мъж и неговата жена и дъщеря. Той е бил протестантски проповедник, който проповядвал Исус Христос и силата на въскресението. И че хората могат да бъдат спасени и да приемат Святия Дух. Убили ги на улицата и не позволили да ги погребат. А хората минавали от там всеки ден и плюеали върху телата им. Това е истина. Наложило се да пазят брат Осборн с пушки, за да може да отнесе телата им. Няколко свещенници се наговорили да го убият. А жена му точно родила.
И когато вървяли надолу по улицата, хората гледали от прозорците. Добри хора. Но казвали: „Ако католическата църква го иска, ние няма да свидетелстваме.“
А хиляди ги съпровождали. Брат Осборн имал там точно тогава голямо съживление, така че не можели да го изгонят от страната. Имал е там много привърженици. Това наистина се е случило.
Такова лицемерие. Знам, че това е неприятно. Но стойте тихо, католически приятели. След няколко минути ще го разгледаме и от другата страна.
Сега ще минем малко напред. Най-напред искам да ви обясня нещо. Имам още половин час. Много внимавайте.
Всеки правоверен вярващ знае, че езическата власт е взела началото си от цар Новуходоносор. Така ли е? Това го знае всеки. И цар Новуходоносор имал едно видение, което Даниил му обяснил. Така ли е? Амин. И в това видение той видял една статуя, със златна глава, която представлявала Вавилон. Второто царство е било Медо Персийското; третото – Гърция и накрая Римската империя. И в края на Римската империя е бил откъснат Исус Христос, тази Скала без помоща на ръка, който се търколил и разбил статуята, а после изпълнил цялата земя. Всеки вярващ това го знае.
И така, в последните дни се е разклонило на много царства, пръстите, който са от глина и от желязо. И пророка казал, че желязото и калта не могат да се смесят. Но тези семена ще се смесят. С други думи ще се женят с тях и така ще ги възпитават, че да ги привличат към тях. Вие знаете, че това е така. Вие казвате: „О, колко е тайнственно.“
Тези Американски щати са напълно пропаднали. До мозъка на
костите ….. Онази жена в Откровение 12 , нейното дете е било взето горе
при престола на Бога. И по времето, когато е седял там, жената е избягала в пустинята, където ще я хранят хиляда двеста и шестдесет дни.
Сега ще четем по-нататьк глава 13 и стих 15. Но преди това искам да се спрем на стих 11, там където е стоял при морето.

И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога, приличии на агнешки; а говореше като змей.
Два рога, конто приличат на агнешки. Но не са агнешки. Какво е това? Това е нашия американски бизон. Виждате ли го? С двата рога като агнешки.
„От земята“. Тогава водата е била гьста, с много хора. Но той тогава е излязъл там, където не е имало хора.
И какво е правил? Най-напред е имал свобода на религията. Той се е държал като агне, но никога не е станал стар овен. Тази земя е само на сто и петдесет години.
А говореше като змей. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещетите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. И вършеше големи знамения, дотам, щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците (Атомната и водородна бомба; учен и интелигентен народ и т.н., неща, с конто подвежда другите народи.
САЩ ще стигне до там, че държавата и църквата ще се обединят. А протестантите и католиците заедно ще воюват срещу комунизма. И точно това подава топката на Бога.
Вие, протестанта, който се излежавате и си четете списания с любовни истории, вместо да четете Библията. Хайманосвате, ходите по забави вместо на молитвени събрания; карате се за глупости. Ако знаехте какво значи вечност, трябваше да сте на колене.
Вижте цар Новуходоносор там в началото на века на езичниците. Вижте го как е дошъл. И както е дошъл, така си е отипгьл, по същия начин. Ние знаем, че има начало на времето. Така ли е?
Но вижте Даниил. Когато всички са се покланяли на Римляните….или на Вавилон, той и останалите трима – Седрах, Месах и Авденаго решили в сърцата си, че ще служат на Бога. И ги хвърлили в онази пещ. А на Даниил била дадена голяма власт, но цар Новуходоносор направил статуя от злато и заповядал всички да и се покланят.
Замисляли ли сте се някога на кого е приличала тази статуя.? На Даниил, на човек. Та нали той казал (Новуходоносор), „духовете на боговете живеят в него.“ И му направил статуя. И казал: „Всеки, който не се поклони на тази статуя ще бъде хвърлен в пеща.“ Забележете, че в този момент Даниил не е на сцената.
Така е започнала ерата на езичниците с езическата форма на поклонение и с преселедването на тези, който отказват да се поклонят. И Библията предсказва, че по същия начин ще бъде и със „Святия Мъж“, с Исус Христос; и с Неговата статуя, на която се покланят.
Спомняте ли си какво пише в учебника на Фокс за мъчениците? Как са държали пред тях разпятието и всяка ръка вързвали за един вол и им казвали: ако не целунеш разпятието и ако не се откажеш от протестантсвото и ако не станеш католик….И после подгонвали единия вол на едната страна, а другия на другата и ги разкъсвали. Горили са ги на клади. Правили са всевъзможни неща. Бил съм в старите катакомби, така че знам за какво говоря. Там са лежали. Така е било по времето на мъченичеството пред Мартин Лутер. Точно според Библията.
И отново искам да обърна вниманието ви към нещо. Как се е разпаднало това Вавилонско царство? Една нощ те взели светите съдове от Божия храм и започнали да пият от тях вино. Чудесно се забавлявали, довели си много жени, наложници, танцували и се веселяли. Така ли е било? И в този момент на стената се появил надпис. „Мене, мене, текел..“ Тогава извикали всички мъдри халдейски мъже, онези хладки членове на църквата, но нито един от тях не могьл да го разчете. Било е така.
Обаче там е имало един мъж, който можел да чете чужди езици, алилуя, и той могьл да го разтълкува. Разбирате ли ме? Той е могьл да тълкува чужди езици. И така е станало.
И сега е така с народа, който е изпълнен със силата на Святия Дух, който е покръстен със Святия Дух и когото съпровождат знамения и чудеса. Там марширува църквата от езичниците. Това е остатька.
Така е започнал този период и по същия начин ще свърши. Ще свърши с поклонение на полуезическата религия и с принуждение за присъединяване към нея. А Бог идва в решаващия момент и пише на непознат език, а онзи мъж го тълкува. Той е умеел да тълкува. Той не е знаел този език. И никой друг не го е знаел. Обаче е имал същия Свят Дух, който му е помогнал да го изтьлкува и който и днес пребивава в църквата.
Вие го наричате фанатизъм. Признавам, че има много направления, но само едно е истинското.
Така е, има едно истинско. Дявола ви подхвърля всякакви имитации, за да ви заблуди. И ако не

миелите достатьчно за Бога, това показва, че не се грижите много за душите си и би било по-добре да започнете да четете Библията и да се покорите на Бог и да се молите.
Просто станете и кажете: „Боже, все ми е едно колко препятствия има. Аз виждам Твоята Библия и обещанията в нея и съм решен. Ти си ми го обещал като Авраамово семе.“
Ако Бог ви повика, ще стегнете до там. Но ако не сте повикани, все едно е колко сте религиозни. Вие сте изгубени. Просто е така. Няма да може да дойдете. Никой не може да стигне, ако не е повикан от Него. А волята Му не е някой да загине, само че много от вас ще загинат, защото оставате равнодушии към това.
И се въртите наоколо, виждате нещо, което изглежда фантастично и много тайнственно и казвате: “ Ама нали доктор Едикойси каза това и това…“ И после богохулствате срещу Святия Дух. Вие знаете, че това е истина, а това е грях, който няма да бъде простен. Нито в този свят, нито в бъдещия.
След няколко минути ще разберете какво е белега на дявола, печата на дявола, белега на звяра. Който говори нещо срещу Святия Дух, няма да му бъде простено. Погледнете първата църква и какво са правили. И обърнете внимание на тази втората. Много лесно бихте могли да се затворите за Божието царство и да се присъедините към дявола. И ще останете там навън, където няма прощение нито в този свят, нито в бъдещия. Наистина. Така че бъдете внимателни и имайте уважение. Много внимавайте какво правите, защото не знаете какво може да се случи.
Имам още 17 минути. Сега искам да отворим 17 глава на Откровение. И след няколко минути ще свършим. Сега искаме да намерим пътя за дома. Четете заедно с мен. Отворете си Библиите и четете с мен.
Сега виждате как постепенно всичко се насъбира. Запомнете, че има два белега. Едното е отстъплението, другото е Святия Дух. Едното е белега на дявола. Спомнете си, че казах, че ранната католическа църква…. Е, католици, имайте малко уважение. Ранната католическа църква е имала свое мнение по този въпрос. Имала е фалшиво учение за олтарната святост – приемането на вафла, вместо кръщение със Святия Дух.
Протестантите пък са приели рькостискането, или полагане на клетва. И двете неща не са правилни според Божието Слово. Започнали са да кръщават „В името на Отца и Сина и Святия Дух.“ Според Библията никой, никога не е бил покръстен на тази формула. Това е абсолютно езическо католическо кръщение. И те си го признават, защото казват: „Вие протестантите се покланяте на нашето кръщение.“
Аз ги попитах: „Защо го правите?“
А те ми отговориха: „Католическата църква има власта да променя Писанието както тя иска.“
Аз казах: „Това е лъжа.“
А те: „тогава защо се покланяте на това?“
Ах, а тогава мълчите. Но аз не мълча. Аз не вярвам на това. Това е Божието Слово. Който иска да
го следва, трябва да ходи сам. Трябва да говори истината. Така е.
И после са излезли със всичките останали неща. С катехизма и всички останали безмислици. И
това са се излюпили милиарди отстъпници и хладки формалиста.
От самото начало то е било дяволско. И мога да го допълня с това, което казва Библията. „И
земните жители ще се зачудят, когато видят, че звярът беше и го няма, но пак ще дойде.“ (17:8) Как е възможно това „беше и го няма?“ Целия свят се е чудил.
Езическия Рим е преминал в Рим на папата. Така че никога не е изчезнал. Системата на романизма никога не е престанала да съществува. Когато е идвал нов цар, просто е установявал нов ред. Обаче когато всичко е преминало в католическата църква чрез учреждението на папата в езическия Рим, никога повече не се е променило. Когато умирал единия папа, избирали са друг. Един папа умре, идва следващ. „Звяра, който е бил, а го няма, но все пак е, който го няма, но го има и който отива към погибел.“
ТАКА КАЗВА СВЯТИЯ ДУХ чрез Писанието.
Сега слушайте. Глава 17:
И дойде един от седемте ангела, конто държаха седемте чаши
(това са последните чаши, който ще бъдат изляти) та поговори с мен, казвайки: Дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води;
Сравнете го с дванадесета глава. Там е била девствена жена. Истинска дама. Колко красиво е стояла там.

Обаче на тази и казват блудница, проститутка. Какво е то? Можем да го анализираме.
Извинете ме, бързо говоря, защото имаме само 15 минути. Бъдете спокойни, ще остана още един
Вижте. Това е развратена жена. Какво е блудница? Срамувам се да изкажа тази дума, но тя е използвана в Библията. Това е жена, която се прави на благоприлична, но прелюбодейства с чужди мъже. Така че когато се отнася до църквата, това е църква, която си казва, че е християнска, но прелюбодейства с други неща. Така ли е?
Която седи на много води; с която блудствуваха земните царе и земните жители се опиха от виното на нейното блудствуване.
Многото води са много хора. Ще го намерите в стих 15. Ще стигнем след малко до гам. Жената, която седи на много води, тази блудница. Такова нещо! Ако имах една седмица време, щях да разгледам нейното началото от Каин, до идването на Господ Исус Христос и да ви докажа, че тя е първата организирана църква. Тя е майката на организациите. Вижте: „Седи на много води.“
Сега втория стих:
С която блудсвуваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното
блудствуване.
С други думи, тя твърди, че е християнска църква; висока, красива. Да видим как е облечена. С
бисери, скъпоценни камъни и злато. Те казват: „кой може да се сравни с нея?“ И в ръката си е държала чаша, пълна с мърсотиите от нейното блудсвуване.
Мърсотиите на нейното учение, с което е влияла на царете, за да се молят и „да се измолят от чистилището.“ И всички тези неща. Ето ви го. Чета Божието Слово.
Трети стих:
И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях жена, седеща на червен звяр (червена,
богата, най-богатата на света)
Казва се: „Кой може да воюва с него?“ Има само един човек на цялата земя, един единствен човек,
който има такава власт, каквато е била в онова видение, което е имал Новуходоносор. Тези десет пръста на краката ….Това римско желязо влиза във всеки народ на света. Няма друг човек на света, с такава власт както римския папа. Президента Айзенхаур може да говори в Америка и неговите думи важат за Америка. Но ако говори към другите народи, няма да има никакво значение за тях. Обаче когато говори католическата иерархия в Рим, всеки народ започва да слуша. Това е истината. Ето ви го. Сега ще го видим къде стой и ще видим кой е той според това описание. Добре.
…… Видях жена, седеща на червен звяр (богат), пълен с богохулни
имена.
Фалшиво кръщение, фалшива економика; Водят слепите и им казват, че е достатъчно да ходят на църква, да се изповядват, да рецитират някаква си „здравас Мария“, да се покайвят. Простотия! Безмислици! Не мога да разбера как може един разумен човек да повярва на такива неща.
Който имаше седем глави…
Ето го отново. Същия демон, който е навсякъде около нас, този червен змей, този звяр, който има
седем глави и десет рога.
И тази „жена“, тази жена, църквата. Е, звяра е нейната власт. Власта на католическата църква. Но
сега той говори за църквата.
А жената бе облечена в багреница и червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни и
с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мърсотии от нечистотиите на нейното блудстване.
Там е тя. Една църква, която познавате. Те е ли съвсем точно? Толкова точно е описана. Сега просто ще четем нататък и ще ни стане ясно за кого става въпрос.
И на челото и имаше написано това име: ТАЙНА; ВЕЛИКИЙ ВАВИЛОН, МАЙКА НА БЛУДНИЦИТЕ И НА ГНУСОТИИТЕ НА ЗЕМЯТА.
Сега, протестанте, на това място ще се попритесниш. Вие приемате, че еблудница, обаче тя е и „майка“. На кого? На блудниците. Така ли е? А това означава – на църкви. Така ли е? Така че това е майка-църква. От къде е излязъл Мартин Лутер? От католицизма. От къде са се излюпили всички тези църкви? От католицизма. И носят със себе си всичкото това учение, а вие му се кланяте.
Вярно е, че и най-пропадналата жена в Джеферсонвил може да роди момиченце, което да бъде искренно и да се държи прилично. По същия начин и лутеранската баптистката и презвитерианската църква отначало са били много чисти. Но само докато са били живи техните основатели, който са им проповядвали евангелието. Обаче сега ходят на забави, на кино, гледат телевизия, пушат, в неделя си

остават в къщи и правят всичко като света. Защо е така? Защото дъщерята е заприличала на майка си. Точно така е.
Но да погледнем в какво се състои това. Библията казва, че е била „Майка на блудниците“. Всеки знае, че това е езическия Рим, или поточно госпожа Римска папежова, католическата църква. След минутка ще ви покажа къде е седалището и и къде ще стой. Кой е и къде е, това ни го казва Библията. Това не го казвам аз, казва го Библията. И казва, че тя е родила дъщери. Ето ги: лутеранската църква, църквата на методистите, на баптистите и т.н. Ето как стигаме до „майката на блудниците“. До един момент те са живели прилично, но когато е засветила светлината …….
То е като хлебарките в мазето. Светнете лампата и гледайте как светкавично се изпокриват.
Отидете ли да проповядвате евангелието с кръщение в Святия Дух в тези стари, формални,
безбожни църкви, тогава ги наблюдавайте. „Ние не вярваме на такива неща. Не вярвам на нищо такова…“ Защо? Веднага в началото става ясно кои сте. Точно така. Аз не казвам нищо против вашата църква. Братя, вие там имате някой хора който са скьпоценни. Не казвам нищо срещу католиците. Обичам католиците точно както обичам хората на това място. Приятели, това смъмряне не е за вас. Вие всички католици, методисти и който и да сте. Аз смъмрям този грях, който оставяте дявола да влага във вас.
Той е държал седем звезди в Своята ръка. И във всеки период на църквата е била дарявана една звезда, като светлина. Така ли е? Точно както апостолите са били и там и там и там. „Седемте Божии Духове“. За това говорихме в началото на нашата лекция, „който стоят пред Бога“ за да бъдат изпратени в седемте периода на църквата.
О, брате, ти может да се въртиш около някакво дребно учение на методиста, или на баптиста,
но вземи и го сравни един ден с Библията. Амин. Погледнете го. Наистина, иска много работа, но никакво самобичуване няма да ви помогне.
Майка ми, която е седнала там отзад, ме караше да взимам рициново масло. Бяхме малки деца.
Всеки ден, и в неделя, ядяхме царевичен хляб и фасул. Във всеки случай, трябваше да гълтам много лекарства. А в събота ме караше да пия рициново масло. И аз се хващах за носа и казвах: „Мамо, аз това просто не мога да го преглътна. Става ми много лошо.“
А тя ми казваше: „Ако не ти стане лошо, няма да ти подейства.“
Същото е и с това. Ако ви докосне, ще ви освежи и ще подкрепи храносмилането ви. Тогава ще
можете да „смелите“ цялото евангелие.
Лутераните са излезли с прощението на греховете. И после се организирали и казали: „Да, и
ние сме вече църква“.
Джон Уесли е видял освещението. Той е казал: “ Да, Мартин Лутер, всичко е добре, обаче аз го
виждам по друг начин.“ Лутер е бил звездата на своя период, а след това е дошъл Уесли. Добре.
И след това лутераните ги сложили настрана. Но в лутеранската църква все още има добри
мъже, който са пълни със Святия Дух. Това е истина. Но по онова време те отново заложили на
църквата. Добре.
Дошъл Уесли и ги е превел през следващия период.
И след са тях дошли петдесятните. Те приели Святия Дух и са говорили на езици.
Обаче назареите и методистите казват: „О, това е дявола.“ Виждате ли ги какво са направили?
Говорили са против Святия Дух. И виждате ли къде сте се отзовали днес? Точно това сте правили.
И сте престанали да ходите в светлината.
А пък вие, петдесятни, сте станали толкова хладки в този Лаодикийски период, че Бог ви е
изплюл от устата Си. Така е.
Вие питате: „Вярвате ли в говорене на езици?“ „Да“. „Говорил ли си някога на езици?“ „Да, и
хваля Бога за това.“ Да, няколко пъти съм говорил на езици. И вярвам, че това е Божията сила. Да. Обаче не вярвам, че говоренето на езици е доазателството за това. Но вярвам, че това е Божията сила, която ни дава да говорим на езици и слид това следват чудеса и знамения. Да.
И след това дявола е поставил там едно старо плашило, което се е правило, че има Святия Дух,
което се е присмивало. И вие всички назареи и свети пътници сте казали: „Не искам да имам нищо общо с това.“
О, милост! Ако бяхте пуснали Бога дълбоко в сърцата си, щяхте да разпознаете, че това е Божията сила. Исус не е ли казал: „Ако вярвахте на Мойсей, щяхте да вярвате и на мен.“ Със сигурност. Ако освещението е тази част от Святия Дух, която ви е очистила и осветила, ако това го имахте, тогава бихте познали и останалото, когато то дойде. Тази ръка познава другата ръка. Тази глава познава този

крак. Те са части от едно и също тяло. А Библията казва, че има девет духовни дара. Говорене на езици, тълкуване на езици, пророкуване, изцеление и т.н.
О, вие просто замръзнахте. „Не искам да имам нищо общо с това.“ Ох. Започва да става много топло, нали? Защо? Защо? Защото сте организирани. Вашата църква ви е дала такова нареждане и затова не може да правите нищо друго.
Но много от вас, методистите получихте Святия Дух. И много от баптистите получиха Святия Дух. Защо? Защото не обръщахте внимание на това, което казва вашата църква. Ходехте в светлината. Амин. Беше ви все едно какво ще стане. Знаехте, че това е от Господа и просто ходехте в това.
Нека онази бабичка да си остане там, където е. Онази стара блудница – майка им. Тя се е организирала първа. Всъщност това е началото на проблема, че в началото католическата църква се е организирала. След нея се е организирала лутеранската църква. И след нея, матодистите. След това църквата на баптистите. А днес има шестотин щестдесет и девет различии организации. И петдесятните направиха същото.
Слава! Какво става? Бог доказва, че Той не е в никаква организация. Той е в Духа. В Святия Дух. Алилуя! Алилуя! Да.
На Него My е все едно каква ви е организацията. Всичко това е безмислица. Произлязло е от католицизма и се е върнало в него. И остава там. Затова вие получавате същия белег като тях. Не е ли казано: „Излезте от него, люде Мои, за да не участвате в греховете и. И Аз ще ви приема.“ Не се докосвайте до нейните нечистотии и Аз ще ви приема, казва Святия Дух.
И който приеме белега на звяра, или буква на неговото име. Коя е буквата на името му? Протестанта. Да си направим образ. Да си направим и ние организация. Нашата църква е точно толкова голяма, колкото и католическата. Те са взели всички тези неща. И ние имаме такива големи сгради като католиците И имаме точно толкова членове от по.висшите кръгове. Да си направим образ на звяра. Но какво казва Библията? Тази църква е блудница, а те са блудници заради организацията.
Но църквата на живия Бог е свободна. Този, когото Сина освободи е наистина свободен. Излезте
навън от това! Бъдете пълни с Божия Дух.
Денят на спасението се приближава;
а човешките сърца се изпълват със страх;
изпълнете се със Святия Дух и нека лампите ви да са чисти и ясни,
погледнете, че спасението ви се е приближило.
Вижте как се развиват тези неща. Той е казал за последните дни: „Не бой се, малко стадо,
защото вашия Отец реши да ви даде царството“. Да седиге заедно в небесните места. А вие,
методисти, баптисти и презвитериани, който се присмивате на петдесятните….
А вие, петдесятни, на вас ви е необходим един старомоден пердах в смисъл на евангелието,
защото се организирахте. Самата Божия църква – най-голямата петдесятна църква влезе в световната организация на църквите и стана формална. И най-лошия начин, по който някой някога се е отнасял със Святия Дух, го видях точно от един петдесятен проповедник. Така че не мислете, че сте спасени, понеже принадлежите към петдесятната църква.
Вие сте спасени единственно тогава, ако сте истински покръстени с Божия Дух чрез Святия
Дух, и когато сте свързани със силата на Неговото въскресение. Когато ви съпровождат знамения и чудеса и следвате Духа, накъдето и да върви. Знаменията са следвали пророците. Знаменията са следвали Исус Христос. Знаменията са следвали апостолите. Той е казал: „И тези знамения ще придружават онези…“ когато се върне отново.
Наистина ли е казано така, брат Бранхам?
Идете по целия свят и проповядвайте тази Сила и това доказателство на всеки народ. В две
трети на света още не са го чули. И тези знамения ще следват….
Да, на всеки народ.
Слава! О, това са велики неща. Може да си миелите, че съм се побъркал. Братя, казвам ви, аз
обичам тази старомодна религия. Да, това ще ви закотви в Христа.
Сега виждате ли какво е белега на звяра? Това е белега на отстьпничеството. Това са хората,
който си мислят: „Аз принадлежа към едикоя си църква и съм точно толкова добър, колкото и
останалите.“ А разпознавате ли къде са корените на вашата църковна организация, от която сте
зависими? Разпознавате ли го?
Библията казва: „Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и който носи белега на името му и числото на неговото име.“ Вижте „на челото, или на ръката“. Това означава съзнанието и делата. Това

не значи, че на лицето си имате някаква татуировка. Не се говори за външноста. Говори се за душевноста.
Погледнете го и ще разберете какво знае за писанието. „Човек, който не живее според това учение, няма в себе си никаква светлина.“ Това го казва Библията. Виждате ли го? Погледнете посоката, в която върви. Вижте го какво прави.
Те казват: „Аз, съм протестант, аз принадлежа към едикоя си църква.“ А в неделя, вместо да отиде на събрание на църквата, той си остава в къщи и сяда пред телевизора. После излиза и отива в кръчмата. Пие и прави всички глупости, който прави и света. Но въпреки това принадлежи към някаква църква. Запомнете, че това е белег на греха.
Сега ще четем бързичко и след малко ще свършим. Ще четем от стих
6:
И видях, че жената се беше опила or кръвта на светиите…
С кръвта на светиите.
И от кръвта на Исусовите мъченици. (а сега говори Иоан) и като я видях, зачудих се твърде
много.
Това го е казал Иоан. Той е казал: Гледах я и тя беше толкова хубава. Голяма църква. И имаше
много църкви, който тя беше родила като майка. Майка на блудниците. И пак гледах и се чудех как е възможно тази жена…. Тя е излязла с това фалшиво учение и с него е опивала земните царе. А нейните дыцери правят същите неща. И като я гледах, твърде много се чудих. А беше толкова хубава.
На едно място в Библията се казва: „Седя като царица и от нищо не се нуждая.“
Иоан казва: „Гледях я и се чудех.“
Но ангелът ми рече: Защо се зачуди. Аз ще ти кажа тайната на жената и на звяра, който я
носи, който има седемте глави и десетте рога.
Е, сега ще разберем дали сме прави. Ако сме разбрали правилно, че става въпрос за католицизма,
протестантсвото върви след него. Вие сте достатьчно интелигентни, за да го разберете.
Звярът, който си видял беше и го няма.
Звяр. Забележете, че тук се говори колко царе е имало, как са паднали и че един трябва да дойде.
Обаче скоро ще възлезе из бездната и ще отиде в погибел.
От къде сте го взели това чистилище? Измислено е от много поверия. От къде сте взели забраната да се яде месо, или да не се женят свещенниците? От къде сте взели тези „изповеди“? От къде сте го взели? Това го няма никъде в Библията. Излязло е от пъкъла. Библията го казва. Излязло е от пропаста, от бездната. Този звяр, със всичкото си учение и власт. Къде е погибелта? В пъкъла. Ще се върне обратно там, от където е дошъл.
И земните жители, всеки, чието име не е написано в книгата на живота от създанието на света, ще се зачудят, когато видят, че звярът беше и го няма, но пак ще дойде.
Протестантските църкви казват: „Но как е възможно това? Та той казва, че вярва в Исус Христос и че Той е негов личен Спасител.“
И дявола вярва, брате. Ако вие сте новородени, вашето име е записано в Книгата на живота на Агнето.
Вие казвате: „Това много ме учудва. Аз да не би да не съм така добър като другите? Имам толкова титли. Да не би онези лудите светци да са по- добри от мен? Аз съм следвал в университета. И произхождам от добро семейство. Още дядо ми и баба ми са били членове на църквата. В какво не съм така добър като вас?
Там се казва, че целия свят, включително и протестантите, ще се зачудят. Всички, освен тези, чиито имена са записани в книгата.
Защо са записани имената им? Те са „Авраамово семе и са наследници по обещание. И са били избрани още преди създанието на света.“ Затова те няма да се чудят. Сега внимавайте какво е казал. Вие, конто сте в книгата на живота на Агнето.
Ето разумното значение на това. Искам да ви попитам нещо. Мъдроста, единия от даровете на Святия Дух ли е? (Събранието казва Амин) Колко от вас вярвате, че в първо Коринтяни 12 се казва, че един от духовните дарове е мъдрост? Та как бихте могли да твърдите, че няма никакво говорене на езици? Как може да твърдите, че няма тълкувание? Или че няма Божие изцеление? Моето тяло има в от лявата страна една ръка и от дясната – друга ръка. А има и крака. Как бихте могли да твърдите, че ръката е крак и обратно? Не сте ли чули какво казва Павел?

Той говори към Христовото за последните дни тяло и казва: Това е за тези, който имат мъдрост. Обичам ги тези неща. Слушайте внимателно.
Седемте глави са седем хълма, на конто седи жената.
Колко са хълмовете? Колко са градовете в света, в който църква да стой на седем хълма? Само един.
Къде? Ватикана в Рим. Така ли е? Библията казва, че тази блудница е довела целия свят в блудство и че е родила много дъщери и ги е научила да правят същите неща като нея. И въпреки, че те не са били толкова лоши като нея, така или иначе са блудници. Писано е, че началото е една „жена“, църква, която седи на седем хълма. В Рим. Търсил съм по целия свят. Кажете ми къде другаде стой църква на седем хълма? Ще продължа да чета.
Те са и седмина царе, от конто петимата паднаха…
Трябва да погледнем в историята и да видим къде са паднали тези царе. В Рим от времето на
Вавилонското царство.
и единия е сега (Нерон) а другият още не е дошъл, а когато дойде трябва само малко да
постои, (около шест месеца) И звярът…. О, погледнете го това. Сега тази сила ще заеме мястото на езичската.
И звярът, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте….
Нерон е бил ужасен цар. Заповядал да вържат майка му на една кола и да я влачат по целия град,
запалил Рим, а в това време той свирел на цигулка. И същия дух е в църквата, която е заместила езическата. Осми, който е от седемте. Беше и го няма и пак ще дойде.
и отива в погибел.
Когато дойде нашият Господ дявола ще бъде хвърлен в пъкъла.
И десетте рога, конто си видял, са десет паре, конто още не са получили царска власт, но за
един час получават власт като царе заедно със звяра.
Те още не са получили власт. Те не са царе. Роговете са без корони. Те само са приели власта на
царете. Какво значи това? Те са диктатори, а не короновани царе. Диктатори. Ама че работа.
Ах, когато чета тези неща, сърцето ми скача от радост, като си помисля, че вече живеем в
последните дни.
И десетте рога, конто си видял, са десет царе, конто още не са получили царска власт, но за
един час получават власт като царе, заедно със звяра; те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт; и те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи
Тук се приближава Армагедонската битка; подготовката за Милениума.
Защото е Господ на господарите и Цар на царете; гоже и ония който са с Него, ще победят,
конто са звани, избрани и верни.
Не вие го правите. Той го прави. Ако имате Святия Дух би трябвало да викате и да се радвате от
победата. Бог ви е избрал преди създанието на света. Ако не можете да видите светлината на евангелието, значи сте слепи.
…избрани и верни. Каза ми още: Водите, конто си видял, гдето седи блудницата, са люде и множества, народи и езици.
С други думи: тази жена, която седи, църквата, дава учение на всеки народ, език и на всичките множества. Това е тя. Тя властва над тях. Седи над тях и ги владее. Седи на седем хълма, облечена в червено и е най- богата в целия свят. Така е.
И десетте рога, конто си видял, те и звяра ще намразят блудницата…
Сега тук вече стигаме и до комунистическите владетели.
…Ще намразят блудницата и ще я направят пуста и гола и ще изядат месата и, а нея ще
изгорят в огьн. Защото Бог тури в сърцата им да изпълнят Неговата воля, като действат единомислено и нредадат царската си власт на звяра, докато се сбъднат Божинте думи.
Алилуя! Небето и земята ще преминат, но Божието Слово остава на веки.
Вижте сега
…И жената, която си видял…. и жената, която си видял е големият град, който царува над
земните царе.
Посочете ми един единствен град, който да властва над царете на земята по какъвто и да било
начин, освен католическата иерархия в Рим, която седи на седем хълма. Няма друг такъв град. Не е имало и няма да има, освен Новия Ерусалим, който слиза от небето. Така е.
Но искам да ви го покажа още веднъж. Нека Бог да ни благослови, докато четем. Добре. Вижте сега. Ще чета глава 13. Започвам от стих 15.

И позволи му се да даде дишане на зверовия образ…
Това се онтася до Съединените Щати, където го видяхме да излиза – този образ.
…Така щото зверовия образ да продума; също и да направи да бъдат избити ония, конто не
се покланят на зверовия образ.
Това е бойкота.
И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури
белег на десницата, или на челата им; за да не може никой да купува, или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име.
Слушайте много внимателно, докато свършим. Сега стих 18.
Тук е нужно мъдрост.
Виждате ли как в последните дни Святия Дух вика вярващите? Тук има една малка група и Той
вика към нея в този ден. „Викам към този, който има мъдрост в църквата. Нека да го разбере.“
…Който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек (а не на народ); а
числото му е шестстотин шестдесет и шест.
И над Ватикана… Не ми казвайте нищо. Аз имам тук пред себе си „Факти на нашата вяра“. Над
Ватикана стой папата като „Заместник на Божия Син“. Тук в залата седят мои приятели, който бяха католици и сега са тук и те знаят, че това е истина. Възможно е и мойте прадеди да са били католици.
Те твърдят, че свети Патрик е бил католик, но той никога не е бил католик. Казват, че Жана Д’Арк е била светица. Обаче те са я изгорили като магьосница. Не е чудно, че Исус е казал: Избелвате гробовете на пророците, но вие сте ги изпратили там. Сега белосвате стените.“ Г оворя ви истината.
Вижте, това е числото на човек. А над папата в Рим е написано: „VICARIUS FILII DEI“. Заместник на Божия Син. Напишете си го с римски числа.
V I C A R I V S F I L I I D E I
5 + 1+100 …….. +1+5 +1 +50+1 +1 +500 + 1 = 666
Къде седи? На седем хълма.
И от там е произлязла религиозната организация, която вместо Библията е поучавала своето си
учение. От тях са се излюпили протестантите и правят същото, защото както е казано тя е блудница, а
и те са блудници. Дошли са със фалшиво кръщение, с фалшива религия, с фалшиво приемане на
Святия Дух, фалшиво схващане за пъкъла и ред други неща. А протестантите вървят в техните стъпки. Обаче ще има светлина във вечерното време и ще намерите пътя към славата Млади и стари, покайте
се от греховете си Святия Дух тогава ще слезе; вечерната светлина вече е дошла и е истина, че Бог и
Христос е едно. (Амин.) Братя, казвам ви, вечерната светлина вече свети. Същото учение на
апостолите, същото кръщение, същото изпълване със Святия Дух, същите знамения, който са
съпровождали апостолите при Евреите тогава, в онази ранна сутрин на църквата, се случват днес
между езичниците при залеза на слънцето.
Почти навсякъде има хора чиито сърца горят
със огъня, който е запален на Петдесятница,
който ги е очистил и ги е направил чисти;
о, той гори в моето сърце,
о, слава на Неговото име!
толкова съм радостен, че съм един от тях.
Един от тях, аз съм един от тях, толкова съм радостен, че съм един от
тях. Срещнали се в горницата и се молили във Неговото име били са
покръстени със Святия Дух и сила за служение е дошла върху тях; това, което е направил тогава за тях ще направи и за нас;
толкова съм радостен, че съм един от тях. Не сте ли радостни?
Ела, мой брате, търси това благословение,
което ще изчисти сърцето ти от греховете
къмбаните на радоста ще зазвънят
и ще възпламенят душата ти.
О, сега гори в сърцето ми
о, слава на Неговото име,
толкова съм радостен, че съм един от тях.

О, за това славно Евангелие! От него капе кръв, да, капе кръв.
Очаквай венеца на славата! „Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си (смърта) всеки ден и нека Ме следва.
От това евангелие на Святия Дух капе кръв, кръвта на учениците, конто са умирали за Истината От евангелието на Святия Дух капе кръв, Първият, който е умрял за плана на Святия Дух е бил Иоан
Кръстител, но е умрял каго истински мъж; и после дошъл Господ Исус, Когото са разпънали, Той е проповядвал, че Духа ще спаси хората от греха.
После са следвали Петър и Павел и Иоан
пожертвали живота си, за да може евангелието да свети;
те смесиха кръвта си с кръвта на старите пророци,
за да могат честно да проповядват истинското Слово Божие.
После са убили Стефан с камъни,
който е проповядвал против греха,
така ги е ядосал, че му разбили главата;
но е умрял в Духа, престанал да живее,
за да се присъедини към онова вечно живо множество.
Онези души под олтара викат: До кога?
Докато Господ накаже тези, който са вършили зло.
Но ще има и следващи, който ще дадат кръвта на живота си
за това евангелие на Святия Дух.
Сега да се обърнем един към друг и да си подадем ръце. Обичате ли Господа? (Събранието казва:
Амин) Господ да ви благослови.
Отче, ние се молим да благословиш това събрание и всеки да се върне у дома си радостен. Нека да дойдат при коритото, което е пълно с Кръвта, изцедена от вените на Еммануил. Нека се откажат от старата църковна религиозност и да дойдат да приемат Святия Дух. Молим се в името на Исус. Амин.
Бог да ви благослови. Лека нощ. Бог с вас.